سه شنبه, ۲۶ تیر , ۱۴۰۳
درخواست تبلیغات

روشها و نکات کاربردی برای بزرگ نشان دادن اتاق ها

اشتراک:
دکوراسیون منزل
بزرگ نشان دادن اتاق , برای بزرگ نشان دان اتاق ها مابه شما یاد می دهیم که چگونه با انتخاب مناسب رنگ ها اتاق را به کلی تغییر دهید.

بزرگ نشان دادن اتاق

بزرگ نشان دادن اتاق , برای بزرگ تر کردن اتاق نمی توانیم دیوارها را عقب بکشیم اما می توانیم با
توهمات نوری کوچک ترین اتاق ها را بزرگ تر جلوه بدهیم.
مابه شما یاد می دهد که چگونه با انتخاب مناسب رنگ ها اتاق را به کلی تغییر دهید.
بزرگ نشان دادن اتاق

روش هایی برای بزرگ کردن اتاق ها

در یک محیط روشن کف پوش رنگی دیوارها را از هم دورتر نشان می دهد , باعث می شود
اتاق بلندتر و وسیع تر دیده شود.
بزرگ نشان دادن اتاقعلاوه بر کف اتاق برای سقف اتاق هم رنگ روشن انتخاب کنید فضا وسیع تر نشان داده می شود.
به علاوه باعث می شود سقف کوتاه تر دیده شود.
بزرگ نشان دادن اتاقانتخاب یک رنگ مشابه برای دیوار عقب و کف اتاق فضا را بزرگ تر نشان می دهد.
بزرگ نشان دادن اتاقانتخاب رنگ مشابه برای دیوار عقب و سقف اتاق فضا را وسیع تر نشان می دهد اما عمق اتاق را
کم تر می کند.
بزرگ نشان دادن اتاقروش دیگر برای بیشتر کردن فاصله دیوارها از هم این است که عمق اتاق را کم کنیم و برای این
کار یک رنگ روشن برای جلوه دادن به دیوار عقب اتاق انتخاب کنید.
بزرگ نشان دادن اتاقو بالعکس می توانیم عرض اتاق را کم کرده و عمق آن را بیشتر کنیم.
و برای این کار یک رنگ اشباع شده برای برجسته کردن دیوارهای کناری انتخاب کنید.
بزرگ نشان دادن اتاق

اتاق باسقف کوتاه

اگر سقف اتاق کوتاه است یک رنگ روشن برای دیوارهای کنار و دیوار عقب اتاق انتخاب کنید.
این کار از عمق و عرض اتاق کم می کند و در عوض سقف اتاق را بلندتر نشان می دهد.
بزرگ نشان دادن اتاقبرای وسیع تر کردن اتا نیاز نیست که فقط از رنگ های روشن استفاده کنید, بلکه از کاغذ دیواری های
طرح دار هم می توان استفاده کرد.
برای بزرگ تر کردن اتاق از کاغذ دیواری های روشن با طرح های ریز استفاده کنید.
بزرگ نشان دادن اتاقسقف بعضی اتاق ها زیادی بلند است.
طرح های راه راه افقی سقف را کوتاه تر نشان می دهد و به علاوه عمق اتاق را هم کمتر
می کند.
بزرگ نشان دادن اتاقو بالعکس کاغذ دیواری راه راه عمودی سقف را بلندتر نشان می دهد.
بزرگ نشان دادن اتاقبرای وسیع تر کردن فضای اتاق و کم کردن عمق اتاق طرح های راه راه افقی برای کف اتاق استفاده
کنید.
بدونیم

گردآوری:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
آرون گروپس