مشاهده : 1462 تعبیر خواب حرف ت RSS اشتراک:

تعبیر خواب تخت خواب ، دیدن تخت خواب در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب تخت خواب ، دیدن تخت خواب در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب تخت خواب ،تعبیر خواب دیدن تخت خواب مجلل ،تعبیر خواب دیدن تخت خالی ،تعبیر خواب دیدن تخت خواب آشفته و تعبیر خواب دیدن ملافه روی تخت همراه ما باشید.

رسول‌اکرم، قبل از این‌که به پیامبری مبعوث شوند و اولین وحی در غار حراء بر
ایشان نازل شود، به مدت شش‌ماه رویای صادقه می‌دیدند و هر آنچه را که ایشان
در خواب می‌دیدند،به همان شکل در بیداری اتفاق می‌افتاد.همچنین حضرت محمد
بعد از نماز صبح خواب صحابه را تعبیر می کرد.در متن زیر تعبیر خواب تخت خواب را
قرار داده ایم. می توانید تعبیر خواب تخت خواب ما را در سایت پرشین وی بخوانید.

تعبیر خواب تخت خواب

تعبیر خواب تخت خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

تخت خواب بدون هیچ تردید برای مرد به زن بر می گردد و برای زن گویای تاثیر
وجودی مرد است در زندگی او. حالتی که تخت خواب دارد بیانگر حالت جفت
خواب بیننده است.

دیدن تخت خالی در خواب

دیدن تخت خالی از نظر لیلا برایت

اگر در خواب یک تخت خواب خالی ببینید ، یعنی دچار دردسر و مشکلات می شوید.
اگر خواب ببینید که بر روی تختخواب تمیزی دراز کشیده اید ، نشانه ی داشتن اوقات
شیرین و لذتبخش است و اگر روی تختخواب کثیفی دراز کشیده باشیددارد بیانگر حالت
جفت خواب بیننده است

دیدن تخت خواب آشفته در خواب

دیدن تخت آشفته از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

چنان چه مردی ببیند تخت خوابش آشفته است این خواب به او می گوید که همسرش
تعادل ندارد. این عدم تعادل می تواند هم جسمی باشد و هم روحی. از چیزی آزرده
است که این آزردگی در زندگی و روابط خانوادگی ایشان اثر می نهد. مشاهده آشفتگی
تخت خواب به مرد توصیه می کند که در بیداری جستجو و کاوش کند تا بفهمد همسرش
از چه رنج می برد. برای زن خواب بیننده نیز گویای همین حقیقت است .

همچنین بخوانید :  تعبیر خواب ترازو ، دیدن ترازو در خواب چه تعبیری دارد ؟

 اگر دختری در خواب تخت خواب ببیند

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون

اگر دختری در خواب ببیند که مشغول تمیز کردن تختخوابی است ، بیانگر رسیدن به
سعادت و خوشبختی است .

تعبیر خواب تخت خواب کثیف و پاره

نظر منوچهر مطیعی تهرانی در مورد تخت خواب کثیف و پاره

اگر در خواب ببینید که تخت خواب کثیف و پاره است خواب شما خبر می دهد که یک
بیماری انتظار همسرتان را می کشد. این برای زن نیز هست که مشاهده پارگی و
کثافت و چرک تخت خواب و بستر توصیه می کند مراقب سلامت شوهر خویش باشد.

تعبیر خواب تخت خواب تمیز و گسترده

تخت خواب تمیز و گسترده از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب تخت خوابی تمیز و گسترده و مجلل با ملافه های پاک و اطو کرده دیدید
نشان آن است که همسر شما خشنود است یا کاری درخشان در پیش دارد و چنان
چه زن نداشته باشید خواب شما می گوید زنی با امتیازات بالا و بسیار متشخص در
زندگی شما ظاهر می شود.

تعبیر خواب دیدن تخت خواب مجلل

تخت خواب مجلل از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

چنان چه دختر و پسر جوانی در خواب تخت خوابی مجلل ببینند می تواند امیدوار
باشند که بختشان گشوده شده و همسری مطلوب و دل خواه خواهند یافت. ممکن
است در خواب که تخت خواب شما نیمی کثیف است و نیمی تمیز این بیانگر اختلاف
زن و شوهر است.

همچنین بخوانید :  تعبیر خواب ترب ، دیدن ترب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب دیدن جوراب روی تخت خواب

تعبیر خواب از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب روی تخت خوابی که می خوابید جوراب دیدید چه متعلق با شما با شد
و چا نباشد به سفر می روید و این سفر را با همسرتان انجام می دهید. اگر در خواب
ببینید گربه ای در بستر و روی تخت خواب شما خوابیده زنی در صدد اغوای شما یا
همسر شما است که در نتیجه زندگی و روابط شما را به هم می ریزد. بخصوص اگر
بیننده گربه روی تخت خواب شما یا زیر آن بچه گذاشته است این می گوید که در نتیجه
فتنه انگیزی یک زن بین شما و همسرتان جدائی می افتد.

تعبیر خواب دیدن ملافه روی تخت

نظر منوچهر مطیعی تهرانی در مورد ملافه ی تخت

اگر ملافه های تخت خواب زرد بود نگران بیماری همسرتان باشید. اگر سفید بود ولی
چرک و لکه دار باز هم خوب نیست. اگر در خواب ببینید پایه تخت خواب شما شکسته
خواهر یا همسرتان بیمار می شود یا می میرد.

تعبیر خواب دیدن مرغ زیر تخت

دیدن مرغ زیر تخت از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر مرغی زیر تخت خواب شما لانه کرده بود صاحب فرزند می شوید و آن فرزند دختر
خواهد بود. اگر چیزی زیر تخت خواب شما بود که تشک را ناهموار کرده بود خودتان
یا همسرتان به سفر می روید و موقتا بین شما جدائی می افتد. خانم ها اگر گربه
یا زن دیگری را در تخت خواب خود دیدند مراقب شوهر شان باشند چون گرفتار هوو
می شوند.

بانک جامع تعبیر خواب

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
logo-samandehi