مشاهده : 178تعبیر خواب حرف سRSSاشتراک:

تعبیر خواب ساک , دیدن ساک در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب ساک , دیدن ساک در خواب چه تعبیری دارد؟
شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در خواب ببینید ساکی نو خریده اید و یا ساکتان پاره شده است .برای اینکه بدانید این خواب چه تعبیری دارد در ادامه با ما همراه باشید.

از میان معبران بزرگ منوچهر تهرانی به تعبیر خواب ساک پرداخته است .او معتقد است ساک نو داشتن در خواب به معنای رابطه خوب با همسر می باشد ولی اگر در خواب دیدید ساکتان کهنه است یعنی با همسرتان دچار اختلاف می شوید .برای دانستن تعبیر کامل با پرشین وی همراه باشید.

تعبیر خواب ساک به روایت معبران

در روانشناسی یونگ آمده است دیدن ساک یا کیف در خواب به معنای مسئولیت های شما در زندگی می باشد و کهنه و یا پاره بودنش در خواب به ایت معناست که با مسئولیت شما زیاد است و شما نگران آن هستید

تعبیر ساک نو در خواب

تعبیر خواب ساک به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب ببینید ساک نو تمیز و خوبی در دست دارید روابط شما با همسرتان خوب است و خوب تر می شود. این برای زن و مرد یکسان است و ساک در چنین حالتی در خواب به همسر اشاره دارد.

تعبیر ساک کهنه در خواب

منوچهر تهرانی می گوید:

حال اگر ساک کهنه و پاره و کثیف بود تعبیر خلاف پیدا می کند و نشان آن است که بین شما و همسرتان رابطه خوبی نیست یا نخواهد بود.

اگر زنی ببینید ساک کثیف و پاره ای دارد به معنای نگرانی از سمت شوهرش است. همین طور اگر زنی در خواب ببیند که شوهرش با ساک خالی و کثیف به خانه می آید باز هم همین تعبیر را دارد.

تعبیر سوراخ شدن ساک در خواب

منوچهر تهرانی درباره تعبیر خواب ساک می گوید:

اگر در خواب ببینید ساک شما سوخته و پاره و سوراخ شده به معنای مریض شدن همسرتان است

تعبیر ساک بدون دسته در خواب

منوچهر تهرانی می گوید:

ساک بدون دسته نیز خوب نیست و تعبیرش جدائی بین زن و شوهر است.

تعبیر دیدن ساک در خواب

منوچهر تهرانی می گوید:

ساک در خواب برای زن تدبیر خانوادگی است و برای مرد معاش و عقل معاش.

تعبیر ساک پر در خواب

منوچهر تهرانی می گوید:

اگر ساک شما پر بود معاش شما تامین می شود و خیالتان راحت می شود.

چنانچه خواب ببینید با ساک پر می روید خوب نیست و در عوض اگر ببینید با ساک پر بر می گردید خوب است و علامت موفقیت است.

تعبیر ساک خالی در خواب

منوچهر تهرانی می گوید:

اگر خالی بود باز هم بد نیست به شرطی که پاره و کثیف نباشد. اگر در خواب ببینید با ساک خالی می روید خوب است ولی اگر ببینید با ساک خالی بر می گردید نیکو خوابی نیست و خبر از شکست و تلخ کامی می دهد.  اگر زنی ببیند در ساک خود به دنبال چیزی می گردد که نمی یابد با شوهرش بگو مگو می کند و اگر مردی این خواب را ببیند کاری پر تلاش پیش روی او قرار می گیرد که خستگی ایجاد می کند.

بانک جامع تعبیر خواب , خواب و رویا

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب جهنم ، دیدن جهنم در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب جهنم ، دیدن جهنم در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب جهنم ،تعبیر خواب فریاد زدن در جهنم ،تعبیر خواب اگر ببینید دوستتان در جهنم است و تعبیر خواب اگر ببینید در جهنم هستید همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب جنین ، دیدن جنین در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جهیزیه ، دیدن جهیزیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جو ، دیدن جو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جواز ، دیدن جواز در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوال ، دیدن جوال در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوی ، دیدن جوی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جیرجیرک ، دیدن جیرجیرک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوالدوز ، دیدن جوالدوز در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوان ، دیدن جوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوجه ، دیدن جوجه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوراب ، دیدن جوراب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جیب ، دیدن جیب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جیغ زدن، دیدن جیغ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چاپ ، دیدن چاپ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چادر ، دیدن چادر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چارقد ، دیدن چارقد در خواب چه تعبیری داد ؟
تعبیر خواب چاق ، دیدن چاقی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چاقو ، دیدن چاقو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چاله ، دیدن چاله در خواب چه تعبیری دارد ؟