مشاهده : 418 تعبیر خواب حرف س RSS اشتراک:

تعبیر خواب ساک , دیدن ساک در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب ساک , دیدن ساک در خواب چه تعبیری دارد؟
شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در خواب ببینید ساکی نو خریده اید و یا ساکتان پاره شده است .برای اینکه بدانید این خواب چه تعبیری دارد در ادامه با ما همراه باشید.

از میان معبران بزرگ منوچهر تهرانی به تعبیر خواب ساک پرداخته است .او معتقد است ساک نو داشتن در خواب به معنای رابطه خوب با همسر می باشد ولی اگر در خواب دیدید ساکتان کهنه است یعنی با همسرتان دچار اختلاف می شوید .برای دانستن تعبیر کامل با پرشین وی همراه باشید.

تعبیر خواب ساک به روایت معبران

در روانشناسی یونگ آمده است دیدن ساک یا کیف در خواب به معنای مسئولیت های شما در زندگی می باشد و کهنه و یا پاره بودنش در خواب به ایت معناست که با مسئولیت شما زیاد است و شما نگران آن هستید

تعبیر ساک نو در خواب

تعبیر خواب ساک به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب ببینید ساک نو تمیز و خوبی در دست دارید روابط شما با همسرتان خوب است و خوب تر می شود. این برای زن و مرد یکسان است و ساک در چنین حالتی در خواب به همسر اشاره دارد.

تعبیر ساک کهنه در خواب

منوچهر تهرانی می گوید:

حال اگر ساک کهنه و پاره و کثیف بود تعبیر خلاف پیدا می کند و نشان آن است که بین شما و همسرتان رابطه خوبی نیست یا نخواهد بود.

اگر زنی ببینید ساک کثیف و پاره ای دارد به معنای نگرانی از سمت شوهرش است. همین طور اگر زنی در خواب ببیند که شوهرش با ساک خالی و کثیف به خانه می آید باز هم همین تعبیر را دارد.

تعبیر سوراخ شدن ساک در خواب

منوچهر تهرانی درباره تعبیر خواب ساک می گوید:

اگر در خواب ببینید ساک شما سوخته و پاره و سوراخ شده به معنای مریض شدن همسرتان است

تعبیر ساک بدون دسته در خواب

منوچهر تهرانی می گوید:

ساک بدون دسته نیز خوب نیست و تعبیرش جدائی بین زن و شوهر است.

تعبیر دیدن ساک در خواب

منوچهر تهرانی می گوید:

ساک در خواب برای زن تدبیر خانوادگی است و برای مرد معاش و عقل معاش.

تعبیر ساک پر در خواب

منوچهر تهرانی می گوید:

اگر ساک شما پر بود معاش شما تامین می شود و خیالتان راحت می شود.

چنانچه خواب ببینید با ساک پر می روید خوب نیست و در عوض اگر ببینید با ساک پر بر می گردید خوب است و علامت موفقیت است.

تعبیر ساک خالی در خواب

منوچهر تهرانی می گوید:

اگر خالی بود باز هم بد نیست به شرطی که پاره و کثیف نباشد. اگر در خواب ببینید با ساک خالی می روید خوب است ولی اگر ببینید با ساک خالی بر می گردید نیکو خوابی نیست و خبر از شکست و تلخ کامی می دهد.  اگر زنی ببیند در ساک خود به دنبال چیزی می گردد که نمی یابد با شوهرش بگو مگو می کند و اگر مردی این خواب را ببیند کاری پر تلاش پیش روی او قرار می گیرد که خستگی ایجاد می کند.

بانک جامع تعبیر خواب , خواب و رویا

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
جوانسازی صورت ، لیفت و کوچک و بزرگ کردن سینه
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
روشهای ساده ی بزرگ و کوچک کردن سینه و باسن