مشاهده : 16440داستانRSS

داستان عاشقانه واقعی کوتاه و گریه آور

داستان عاشقانه واقعی کوتاه و گریه آوراس ام ا س ، داستان ، معما
داستان امروز ما داستان یک عاشقانه زیباست که پسری جان می دهد و دختر قصه غرور و این غرور او را به تباهی نزدیک اما عشق واقعی پسر او را نجات می هد...

همیشه می گویند هیچ چیز مانند عشق های کودکی نیست شاید نیز درست می گویند آنقدر پاک و بی الایش هستند که همه چیز را مانند دنیای خود ساده و قشنگ می بینند …. در ادامه مطلب با داستان عاشقانه واقعی امیر و نازنین با شما کاربران گرامی پرشین وی هستیم با ما همراه شوید

داستان عاشقانه واقعی

فضای دانشگاه روی نازنین و داستان عشق او و امیرحسین تاثیر گذاشته بود هر وقت از دانشگاه
بر می گشت و امیر حسین می رفت پیشش یا می گفت خسته ام یا درس دارم یا به بهانه های
مختلف امیر حسین رو بی محلی می کرد تا یک سال امیر حسین رو دور داد تا این که تو
جمع پیش همه گفته بود این داستان عاشقی رو باید تموم کنیم من قصد ازدواج ندارم
و بهتر هستش امیر حسین ازدواج کنه و فکر من رو از سرش بیرون بکنه …..
ادامه این داستان عشق واقعی را در ادامه مطلب بخوانید:

اصلا هیچ کس باورش نمی شد نازنین تو این داستان عشقی همچین حرفی رو بزنه امیر حسین بلند شده بود گفته بود که واقعا نازنین تو این حرف رو جدی میگی؟ نازنین هم گفته بود پسرخاله من تا دانشگاه رو تموم کنم ۴ سال طول می کشه بهتر اینه به فکر دختر دیگه ای باشی این برای هر دو تا مون بهتره امیر حسین هم گفته بود شوخی بسه دیگه!

نازنین هم گفته بود من هیچ وقت اینقدر جدی نبودم امیرحسین هم در جوابش گفته بود نکنه من کاری
کردم که از دستم ناراحت شدی؟اونم گفته بود تو کاری نکردی من به درد تو نمیخورم این رو گفته بود
و از خونه بیرون زده بود امیر حسین رفته بود دنبالش تو خیابون دعواشون شده بود امیر حسین بهش
گفته بود تو چه مرگت شده؟ چرا اینقدر بی ربط حرف می زنی؟ این داستان عاشقی تلخ رو شیرین
کن و بیا بریم خونه من نمی تونم بدون تو زندگی کنم.

داستان عاشقانه واقعی در دانشگاه

اما قلب مهربون و نازک نازنین داستان عشق ما از سنگ شده بود به امیر حسین گفته بود اگه ادامه
بدی خودم رو می کشم امیر حسین هم با گریه گفته بود چه کسی نازنین من رو از من گرفته؟

نازنین هم گفته بود کسی نگرفته ما از اول هم مال هم نبودیم و اون موقع بچه بودیم و عشق چیز بی ارزشی است و حالا پول حرف اول رو همه جا میزنه و امیر حسین گفته بود خب منم پول دار میشم منم می روم دانشگاه نازنین هم در جواب گفته بود

ما اصلا به درد هم نمی خوریم و لطفا دیگه هیچ وقت سراغ من نیا! بعد از این داستان عاشقی
تلخ هر کاری پدر و مادر نازنین و امیر حسین کردند که نازنین راضی بشه نازنین دست برار نبود
که نرفت این وسط امیر حسین خودش رو باخته بود و رفته بود سراغ قرص های روان گردان برای آروم
کردن خودش درسش رو ول کرده بود و کارش شده بود مصرف قرص های روان گردان.

نازنین هم که هرگز به فکر داستان عشق امیرحسین نبود، بعد از ۲ سال از دانشگاه وارد یک داستان
عشق دیگه شده بود و با پسر دیگه ای ازدواج کرد که مهندس بود حالا امیر حسین عشق خودش
رو تو لباس عروسی با یکی دیگه می دید اینجا بود که پدر مادر امیر حسین اون رو برده بودند

به یک مرکز درمان و امیر حسین خودش هم تصمیم گرفته بود دیگه به نازنین و داستان عشق
خودش و نازنین فکر نمی کنه و زندگی اش رو دوباره درست خواهد کرد بعد از تقریبا چند ماه
امیر حسین سلامتی خودش رو به دست اورد و درسش رو دوباره شروع کرد و درس می خوند برای
کنکور دیگه کار نمی کرد و فقط درس می خوند انگیزه هاش چند برابر شده بودند

داستان عاشقانه واقعی نازنین و امیر

( این داستان عاشقی رو که میگم تو چند سال اتفاق افتاده بود و من که دارم می نویسم خودم احساساتی شدم سرنوشت چه کارایی که با آدم نمی کنه) بعد از امتحان کنکور امیر حسین رشته مهندسی عمران قبول شده بود و دیگه زندگی اش از این رو به اون رو شده بود امیر حسین با توکل به خدا و اراده محکم و کمک پدر و مادر و دکتر ها سالم شده بود و برای خودش شده بود مهندس!

جالب این بود که شوهر نازنین فردی چشم چرون و شکاک هم بود و مدام چشمش دنبال دخترای مردم
بود و اجازه نمی داد نازنین که به خونه پدر و مادرش بره همیشه گوشی نازنین رو چک می کرد
حتی چند بار نازنین رو زده بود درسته که شوهرش پولدار بود ولی نه از پولش استفاده می کرد
و نه از وجود شوهرش چون خودش خراب بود

به زنش هم شک می کرد نازنین چون به امیر حسین تو این داستان عشقی پشت کرده بود و با عشقش بازی کرده بود مدام می گفت حقمه باید سرم بیاد وقتی به کارایی که با امیر حسین تو بچگی هاشون کرده بود وقتی به دوست داشتنی هایی که بین شون بود فکر می کرد آرزوی مرگ می کرد که چرا تو این داستان عشق اینقدر در حق امیر حسین بد کرده ولی روش نمی شد

که از شوهرش جدا بشه چون همه بهش زخم زبون می زدند آخر نتونست طاقت بیاره و به شوهرش
گفته بود من دیگه نمی خوام باهات زندگی کنم نازنین با چشمی پر از اشک و خون برگشته بود
خونه پدر و مادرش و آخرش از شوهرش جدا شد

داستان عاشقانه واقعی

جالب ترین داستان عاشقانه واقعی

الآن خوبه که بچه دار نشده بود ولی روحی اش رو به کلی از دست داده بود دانشگاهش رو هم تموم
نکرده بود بعضی موقع ها درس می خوند ولی مگه زخم زبون مردم اجازه می داد درس بخونه و راحت باشه!

امیر حسین هم از حالش باخبر شده بود و یک روز رفت دیدنش و خیلی عادی و رسمی ولی روش نشد با امیر حسین رو به رو شه به خاطر همین امیر حسین رفته بود تو اتاقش و احوالش رو پرسیده بود نازنین هم گفته بود حالی واسم نمونده که ازش بپرسی بعد گفته بود اومدی اینجا که زجر کش کنی؟

آره من احمق هستم بی شعورم ، اصلا هر چی دلت می خواد بگو امیر حسین هم گفته بود
نه من دیگه از دستت ناراحت نیستم تو خواستی زندگی خودت رو بکنی من اشتباه کردم
که مزاحمت می شدم عشق چیز پوچ و بی فایده ای است این حرف نازنین رو داغون کرد

بعد به نازنین گفته بود که خودش رو ناراحت نکنه و میتونه زندگیش رو دوباره شروع کنه و دوباره باطراوت بشه و یک داستان عاشقی دیگه رو شروع کنه فقط اراده می خواد و توکل به خدا این رو گفته بود و خواسته بود بره ولی نازنین مانع شده بود و نذاشته بود

یقه اش رو گرفته بود و بهش گفته بود من تو رو می خوام من اشتباه کردم من بچه بودم
گول اطرافیانم رو خوردم بخدا هنوز عاشقتم امیر حسین که از شرم و خجالت قرمز شده بود
زبونش بند اومده بود و همین جوری نگاه اش میکرد بعد نازنین گفته بود بیا ببین همش از تو نوشتم
و خاطرات بچگی مون بعد دفتر خاطراتش رو آورده بود و به امیر حسین نشون داده بود

سرانجام داستان عاشقانه واقعی امیر و نازنین

امیر حسین عاشق واقعی داستان عشق ما که اشک از چشماش جاری شده بود بهش گفته بود من اگه دوستت نداشتم هرگز پامو این طرف ها نمیذاشتم فقط دنبال یک فرصت می گشتم که بهت بگم منم هنوز عاشقتم و هر کاری کردی رو فراموش میکنم تو نازنین کوچولو و قشنگ خودمی بعد به نازنین گفته بود

همین امشب میام خواستگاریت تا دیگه برای همیشه مال خودم بشی نازنین از بس گریه کرده بود
دیگه اشکی نمونده بود و باورش نمی شد امیر حسین بخشیدتش و هنوز دوستش داره
بعد از چند ساعت حرف زدن امیر حسین تدارک خواستگاری رو چیده بود و نازنین رو
برای همیشه به ازدواج خودش دراورده بود.

این هم داستان پر ماجرای امیر حسین و نازنین ولی مرد هایی مثل امیر حسین کم هستن اما فقط
در داستان عاشقانه واقعی نیستند و می توان آن ها را در واقعیت هم یافت و باید دانست
که پول و عشق دو چیز جدا از هم هستن پس هیچ وقت دچار اشتباه نشوید.

هوش پارسی

2019-01-08 / گردآوری:

نو عروس

دکتر طاهری

مسابقه گردشگری

نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین وی
اس ام اس تبریک روز دانش آموز (۳)اس ام اس تبریک روز دانش آموز (۳)
اس ام اس تبریک روز نیروی هوایی (۲)اس ام اس تبریک روز نیروی هوایی (۲)
داستان آموزنده | سقراط و رمز موفقیتداستان آموزنده | سقراط و رمز موفقیت
تست هوش تصویری گربه های مشابهتست هوش تصویری گربه های مشابه
دلتنگی ها با اس ام اس پنج شنبه آخر سالدلتنگی ها با اس ام اس پنج شنبه آخر سال
اس ام اس دلتنگی عاشقانه (۴)اس ام اس دلتنگی عاشقانه (۴)
اس ام اس تسلیت اربعین حسینی (۷)اس ام اس تسلیت اربعین حسینی (۷)
داستان کوتاه | مردم آزارداستان کوتاه | مردم آزار
داستان آموزنده | زشت ترین دختر کلاسداستان آموزنده | زشت ترین دختر کلاس
تست هوش تصویری: تفاوت ها را بیابید (۲)تست هوش تصویری: تفاوت ها را بیابید (۲)
معمای شطرنج | مربع های بی رخ (۵)معمای شطرنج | مربع های بی رخ (۵)
اس ام اس خانه تکانی و فرا رسیدن عید نوروز (۳)اس ام اس خانه تکانی و فرا رسیدن عید نوروز (۳)
اس ام اس های جدید تبریک ماه ربیع الاولاس ام اس های جدید تبریک ماه ربیع الاول
اس ام اس تبریک روز پرستار (۲)اس ام اس تبریک روز پرستار (۲)
اس ام اس مخصوص شب یلدا (۶)اس ام اس مخصوص شب یلدا (۶)
اس ام اس های زیبا در مورد دریااس ام اس های زیبا در مورد دریا
اس ام اس عاشقانه (۹۴)اس ام اس عاشقانه (۹۴)
اس ام اس های جدید تبریک ماه ربیع الاول (۱)اس ام اس های جدید تبریک ماه ربیع الاول (۱)
اس ام اس عاشقانه (۹۵)اس ام اس عاشقانه (۹۵)
اس ام اس شهادت امام حسن عسکری (ع ) (۳)اس ام اس شهادت امام حسن عسکری (ع ) (۳)
اس ام اس خنده دار عید نوروز ۹۷ (۲)اس ام اس خنده دار عید نوروز ۹۷ (۲)
اس ام اس های زیبای فاصلهاس ام اس های زیبای فاصله
اس ام اس تبریک روز دانشجو (۳)اس ام اس تبریک روز دانشجو (۳)
تست هوش تصویری: تفاوت ها را بیابید (۴)تست هوش تصویری: تفاوت ها را بیابید (۴)
اس ام اس های زیبای میلاد پیامبر و امام صادق (ع) (۳)اس ام اس های زیبای میلاد پیامبر و امام صادق (ع) (۳)
اس ام اس های روز جهانی معلولان (۱)اس ام اس های روز جهانی معلولان (۱)
اس ام اس ولادت امام محمد تقی (ع) (۱)اس ام اس ولادت امام محمد تقی (ع) (۱)
اس ام اس عاشقانه (۹۷)اس ام اس عاشقانه (۹۷)
اس ام اس بوسهاس ام اس بوسه
اس ام اس ولادت امام محمد باقر (ع) (۲)اس ام اس ولادت امام محمد باقر (ع) (۲)
تبریک تولد دخترانه با متن جالب و عکس نوشته های زیباتبریک تولد دخترانه با متن جالب و عکس نوشته های زیبا
بانویم گاهی باید شور و شوق دخترانه ات را سر لوحه زندگی ات قرار دهی زیرا تنها در آن مواقع است که احساس نابی در تو به وجود می آید که به خودت افتخار کنی زیرا تو از نسل لیلی ها هستی ...
سوژه های روز رو این جا ببینید !
به آسانی 8 میلیون تومن برنده شوید !
یک عروسی رویایی داشته باشید ! | بهترین ها را اینجا ببینید
زیبایی اندام خانم ها( جمع کردن باسن و بالا کشیدن سینه ) در زمانی کوتاه
متن زیبای تبریک تولد مادر با عکس نوشته
متن جالب تبریک تولد پدر با عکس نوشته های زیبا
تبریک تولد برادر با متن جالب و عکس نوشته زیبا
تبریک تولد به خواهر با عکس نوشته های زیبا
تبریک تولد فروردین ماهی ها
تست هوش تصویری: تفاوت ها را بیابید (۲۵)
تست هوش | هوش ریاضی خودتان را بیازمایید
تست هوش | مکعب اعداد!
تست هوش | خلاقانه اعداد
پیامک تبریک و عکس نوشته سیزده بدر ۹۸
تست هوش | قطع ارتباط
تست خطای دید | رنگ های مشابه
تست هوش | سلول متفاوت!
تست هوش | مکعب ها را بشمارید
تست هوش جالب مجموع ویژه نقاط
تست هوش تصویری: تفاوت ها را بیابید (۲۶)
تست هوش تصویری | سیب ها در اندازه های متفاوت
تست هوش تصویری | تفاوت ها را بیابید (۲۸)
تست هوش تصویری | تفاوت ها را بیابید (۲۷)
عکس نوشته تبریک عید نوروز ۹۸ با پیامک های زیبا
اس ام اس تبریک عید نوروز ۹۷ (۴)
اس ام اس تبریک عید نوروز ۹۷ (۳)
اس ام اس تبریک عید نوروز ۹۷ (۲)
اس ام اس تبریک عید نوروز ۹۷ (۱)
اس ام اس خنده دار عید نوروز ۹۷ (۵)
اس ام اس خنده دار عیدنوروز ۹۷ (۴)
اس ام اس خنده دار عید نوروز ۹۷ (۳)
اس ام اس خنده دار عید نوروز ۹۷ (۲)
اس ام اس خنده دار عید نوروز ۹۷ (۱)
اس ام اس خانه تکانی و فرا رسیدن عید نوروز (۳)
اس ام اس خانه تکانی و فرا رسیدن عید نوروز (۲)
اس ام اس خانه تکانی عید نوروز (۱)
دلتنگی ها با اس ام اس پنج شنبه آخر سال
تست هوش تصویری | آخرین روزهای برفی سال!
تست هوش | جملات درست را بیابید
فال روزانه
تعبیر خواب