مشاهده : 22300داستانRSS

داستان عاشقانه واقعی کوتاه و گریه آور

داستان عاشقانه واقعی کوتاه و گریه آوراس ام ا س ، داستان ، معما
داستان امروز ما داستان یک عاشقانه زیباست که پسری جان می دهد و دختر قصه غرور و این غرور او را به تباهی نزدیک اما عشق واقعی پسر او را نجات می هد...

همیشه می گویند هیچ چیز مانند عشق های کودکی نیست شاید نیز درست می گویند آنقدر پاک و بی الایش هستند که همه چیز را مانند دنیای خود ساده و قشنگ می بینند …. در ادامه مطلب با داستان عاشقانه واقعی امیر و نازنین با شما کاربران گرامی پرشین وی هستیم با ما همراه شوید

داستان عاشقانه واقعی

فضای دانشگاه روی نازنین و داستان عشق او و امیرحسین تاثیر گذاشته بود هر وقت از دانشگاه
بر می گشت و امیر حسین می رفت پیشش یا می گفت خسته ام یا درس دارم یا به بهانه های
مختلف امیر حسین رو بی محلی می کرد تا یک سال امیر حسین رو دور داد تا این که تو
جمع پیش همه گفته بود این داستان عاشقی رو باید تموم کنیم من قصد ازدواج ندارم
و بهتر هستش امیر حسین ازدواج کنه و فکر من رو از سرش بیرون بکنه …..
ادامه این داستان عشق واقعی را در ادامه مطلب بخوانید:

اصلا هیچ کس باورش نمی شد نازنین تو این داستان عشقی همچین حرفی رو بزنه امیر حسین بلند شده بود گفته بود که واقعا نازنین تو این حرف رو جدی میگی؟ نازنین هم گفته بود پسرخاله من تا دانشگاه رو تموم کنم ۴ سال طول می کشه بهتر اینه به فکر دختر دیگه ای باشی این برای هر دو تا مون بهتره امیر حسین هم گفته بود شوخی بسه دیگه!

نازنین هم گفته بود من هیچ وقت اینقدر جدی نبودم امیرحسین هم در جوابش گفته بود نکنه من کاری
کردم که از دستم ناراحت شدی؟اونم گفته بود تو کاری نکردی من به درد تو نمیخورم این رو گفته بود
و از خونه بیرون زده بود امیر حسین رفته بود دنبالش تو خیابون دعواشون شده بود امیر حسین بهش
گفته بود تو چه مرگت شده؟ چرا اینقدر بی ربط حرف می زنی؟ این داستان عاشقی تلخ رو شیرین
کن و بیا بریم خونه من نمی تونم بدون تو زندگی کنم.

داستان عاشقانه واقعی در دانشگاه

اما قلب مهربون و نازک نازنین داستان عشق ما از سنگ شده بود به امیر حسین گفته بود اگه ادامه
بدی خودم رو می کشم امیر حسین هم با گریه گفته بود چه کسی نازنین من رو از من گرفته؟

نازنین هم گفته بود کسی نگرفته ما از اول هم مال هم نبودیم و اون موقع بچه بودیم و عشق چیز بی ارزشی است و حالا پول حرف اول رو همه جا میزنه و امیر حسین گفته بود خب منم پول دار میشم منم می روم دانشگاه نازنین هم در جواب گفته بود

ما اصلا به درد هم نمی خوریم و لطفا دیگه هیچ وقت سراغ من نیا! بعد از این داستان عاشقی
تلخ هر کاری پدر و مادر نازنین و امیر حسین کردند که نازنین راضی بشه نازنین دست برار نبود
که نرفت این وسط امیر حسین خودش رو باخته بود و رفته بود سراغ قرص های روان گردان برای آروم
کردن خودش درسش رو ول کرده بود و کارش شده بود مصرف قرص های روان گردان.

نازنین هم که هرگز به فکر داستان عشق امیرحسین نبود، بعد از ۲ سال از دانشگاه وارد یک داستان
عشق دیگه شده بود و با پسر دیگه ای ازدواج کرد که مهندس بود حالا امیر حسین عشق خودش
رو تو لباس عروسی با یکی دیگه می دید اینجا بود که پدر مادر امیر حسین اون رو برده بودند

به یک مرکز درمان و امیر حسین خودش هم تصمیم گرفته بود دیگه به نازنین و داستان عشق
خودش و نازنین فکر نمی کنه و زندگی اش رو دوباره درست خواهد کرد بعد از تقریبا چند ماه
امیر حسین سلامتی خودش رو به دست اورد و درسش رو دوباره شروع کرد و درس می خوند برای
کنکور دیگه کار نمی کرد و فقط درس می خوند انگیزه هاش چند برابر شده بودند

داستان عاشقانه واقعی نازنین و امیر

( این داستان عاشقی رو که میگم تو چند سال اتفاق افتاده بود و من که دارم می نویسم خودم احساساتی شدم سرنوشت چه کارایی که با آدم نمی کنه) بعد از امتحان کنکور امیر حسین رشته مهندسی عمران قبول شده بود و دیگه زندگی اش از این رو به اون رو شده بود امیر حسین با توکل به خدا و اراده محکم و کمک پدر و مادر و دکتر ها سالم شده بود و برای خودش شده بود مهندس!

جالب این بود که شوهر نازنین فردی چشم چرون و شکاک هم بود و مدام چشمش دنبال دخترای مردم
بود و اجازه نمی داد نازنین که به خونه پدر و مادرش بره همیشه گوشی نازنین رو چک می کرد
حتی چند بار نازنین رو زده بود درسته که شوهرش پولدار بود ولی نه از پولش استفاده می کرد
و نه از وجود شوهرش چون خودش خراب بود

به زنش هم شک می کرد نازنین چون به امیر حسین تو این داستان عشقی پشت کرده بود و با عشقش بازی کرده بود مدام می گفت حقمه باید سرم بیاد وقتی به کارایی که با امیر حسین تو بچگی هاشون کرده بود وقتی به دوست داشتنی هایی که بین شون بود فکر می کرد آرزوی مرگ می کرد که چرا تو این داستان عشق اینقدر در حق امیر حسین بد کرده ولی روش نمی شد

که از شوهرش جدا بشه چون همه بهش زخم زبون می زدند آخر نتونست طاقت بیاره و به شوهرش
گفته بود من دیگه نمی خوام باهات زندگی کنم نازنین با چشمی پر از اشک و خون برگشته بود
خونه پدر و مادرش و آخرش از شوهرش جدا شد

داستان عاشقانه واقعی

جالب ترین داستان عاشقانه واقعی

الآن خوبه که بچه دار نشده بود ولی روحی اش رو به کلی از دست داده بود دانشگاهش رو هم تموم
نکرده بود بعضی موقع ها درس می خوند ولی مگه زخم زبون مردم اجازه می داد درس بخونه و راحت باشه!

امیر حسین هم از حالش باخبر شده بود و یک روز رفت دیدنش و خیلی عادی و رسمی ولی روش نشد با امیر حسین رو به رو شه به خاطر همین امیر حسین رفته بود تو اتاقش و احوالش رو پرسیده بود نازنین هم گفته بود حالی واسم نمونده که ازش بپرسی بعد گفته بود اومدی اینجا که زجر کش کنی؟

آره من احمق هستم بی شعورم ، اصلا هر چی دلت می خواد بگو امیر حسین هم گفته بود
نه من دیگه از دستت ناراحت نیستم تو خواستی زندگی خودت رو بکنی من اشتباه کردم
که مزاحمت می شدم عشق چیز پوچ و بی فایده ای است این حرف نازنین رو داغون کرد

بعد به نازنین گفته بود که خودش رو ناراحت نکنه و میتونه زندگیش رو دوباره شروع کنه و دوباره باطراوت بشه و یک داستان عاشقی دیگه رو شروع کنه فقط اراده می خواد و توکل به خدا این رو گفته بود و خواسته بود بره ولی نازنین مانع شده بود و نذاشته بود

یقه اش رو گرفته بود و بهش گفته بود من تو رو می خوام من اشتباه کردم من بچه بودم
گول اطرافیانم رو خوردم بخدا هنوز عاشقتم امیر حسین که از شرم و خجالت قرمز شده بود
زبونش بند اومده بود و همین جوری نگاه اش میکرد بعد نازنین گفته بود بیا ببین همش از تو نوشتم
و خاطرات بچگی مون بعد دفتر خاطراتش رو آورده بود و به امیر حسین نشون داده بود

سرانجام داستان عاشقانه واقعی امیر و نازنین

امیر حسین عاشق واقعی داستان عشق ما که اشک از چشماش جاری شده بود بهش گفته بود من اگه دوستت نداشتم هرگز پامو این طرف ها نمیذاشتم فقط دنبال یک فرصت می گشتم که بهت بگم منم هنوز عاشقتم و هر کاری کردی رو فراموش میکنم تو نازنین کوچولو و قشنگ خودمی بعد به نازنین گفته بود

همین امشب میام خواستگاریت تا دیگه برای همیشه مال خودم بشی نازنین از بس گریه کرده بود
دیگه اشکی نمونده بود و باورش نمی شد امیر حسین بخشیدتش و هنوز دوستش داره
بعد از چند ساعت حرف زدن امیر حسین تدارک خواستگاری رو چیده بود و نازنین رو
برای همیشه به ازدواج خودش دراورده بود.

این هم داستان پر ماجرای امیر حسین و نازنین ولی مرد هایی مثل امیر حسین کم هستن اما فقط
در داستان عاشقانه واقعی نیستند و می توان آن ها را در واقعیت هم یافت و باید دانست
که پول و عشق دو چیز جدا از هم هستن پس هیچ وقت دچار اشتباه نشوید.

هوش پارسی

2019-01-08 / گردآوری:
دکتر طاهری
نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین ویدکتر طاهری
اس ام اس های زیبای کردی با ترجمهاس ام اس های زیبای کردی با ترجمه
داستان عاشقانه واقعی کوتاه و گریه آورداستان عاشقانه واقعی کوتاه و گریه آور
اس ام اس های زیبا به زبان ترکی + ترجمه فارسیاس ام اس های زیبا به زبان ترکی + ترجمه فارسی
اس ام اس دعای خیر و دعا کردناس ام اس دعای خیر و دعا کردن
اس ام اس خسته از روزگاراس ام اس خسته از روزگار
اس ام اس مردانگی و مردیاس ام اس مردانگی و مردی
اس ام اس صبح بخیر (۳)اس ام اس صبح بخیر (۳)
تبریک تولد دخترانه با متن جالب و عکس نوشته های زیباتبریک تولد دخترانه با متن جالب و عکس نوشته های زیبا
داستان کوتاه و آموزنده کودک باهوشداستان کوتاه و آموزنده کودک باهوش
چیستان و معما قرآنی با جوابچیستان و معما قرآنی با جواب
تست هوش تصویری گربه و پلهتست هوش تصویری گربه و پله
اس ام اس های زیبای غروب خورشیداس ام اس های زیبای غروب خورشید
اس ام اس عید سعید قربان (۴)اس ام اس عید سعید قربان (۴)
معمای جالب شرلوک هلمز و قاتلمعمای جالب شرلوک هلمز و قاتل
جوک های خنده دار شروع مدرسه (۲)جوک های خنده دار شروع مدرسه (۲)
تست هوش تصویری: تفاوت ها را بیابید (۲۰)تست هوش تصویری: تفاوت ها را بیابید (۲۰)
اس ام اس های زیبا و دلنشیناس ام اس های زیبا و دلنشین
تبریک تولد جاری با عکس نوشته و متن های ناب و زیباتبریک تولد جاری با عکس نوشته و متن های ناب و زیبا
معمای حاصلضرب تمام انگشتان یک دستمعمای حاصلضرب تمام انگشتان یک دست
معمای جالب قتل خواهرمعمای جالب قتل خواهر
اس ام اس شهادت امام حسن مجتبی (ع) (۲)اس ام اس شهادت امام حسن مجتبی (ع) (۲)
معمای سه مورچه در حال حرکتمعمای سه مورچه در حال حرکت
اس ام اس های زیبای تبریک سال نو میلادی ۲۰۱۹اس ام اس های زیبای تبریک سال نو میلادی ۲۰۱۹
تست هوش جالب نسبت شکلتست هوش جالب نسبت شکل
اس ام اس خنده دار و جالب (۶۴)اس ام اس خنده دار و جالب (۶۴)
اس ام اس خنده دار عید نوروز ۹۷ (۳)اس ام اس خنده دار عید نوروز ۹۷ (۳)
اس ام اس های عاشقانه پاییزیاس ام اس های عاشقانه پاییزی
تست هوش | سنجش هوش فضایی از زوایای مختلفتست هوش | سنجش هوش فضایی از زوایای مختلف
اس ام اس دلتنگی و دلگیر غروباس ام اس دلتنگی و دلگیر غروب
تست هوش | جدول نقاط متقاطع !تست هوش | جدول نقاط متقاطع !
تست هوش | سنجش هوش فضایی از زوایای مختلفتست هوش | سنجش هوش فضایی از زوایای مختلف
یک رابطه دقیق در مکعب های رنگی که در اختیار شما قرار داده شده وجود دارد و شما باید با دقت و تمرکز حواس بتوانید به خوبی این تست هوش را حدس زده و پاسخ درست را بیابید
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
از بین بردن چاقی موضعی به آسانی و فوری !
تعبیر خواب
تست هوش جالب نسبت شکل
تبریک تولد عمو و دایی با جملات ناب و احساسی
تست هوش جالب | مناطق ۲۰ گانه شهری
تست هوش تعادل در وزنه ها
تبریک تولد دختر به پدر با زیباترین جملات
تست هوش تصویری شکارچی و روباه
تست هوش تکمیل ماتریس
تبریک تولد پسردایی و دخترعمه با متن های جالب
تست هوش | برچسب مکعب مجهول
تست هوش جالب ردیف بعدی!؟
تست هوش تصویری: تفاوت ها را بیابید (۲۳)
تبریک تولد دخترخاله و پسرخاله با عکس نوشته جالب
داستان زیبای مادر دروغگو
تست هوش | دایره های علامت گذاری شده!
تست هوش منطق سری شکل ها
تست هوش جالب مکان عقربه ساعت شمار
تبریک تولد پدر شوهر با دلنوشته های زیبا
تبریک تولد مادر شوهر با متن های ناب و احساسی
تست هوش لوزی
تست هوش تصویری: تفاوت ها را بیابید (۲۴)
تبریک تولد جاری با عکس نوشته و متن های ناب و زیبا
تبریک تولد خردادی ها با عکس نوشته جالب
تبریک تولد دوست صمیمی با عکس نوشته های زیبا
اس ام اس و متن های تبریک عید فطر (۴)
اس ام اس و متن های تبریک عید فطر (۳)
اس ام اس و متن های تبریک عید فطر (۲)
اس ام اس و متن های تبریک عید فطر (۱)
تست هوش بیشترین حجم
تست هوش | جدول نقاط متقاطع !
تست هوش جالب عدد مفقوده در شکل!
تست هوش تصویری | مسابقه سرعت!
اس ام اس و متن های زیبای شب قدر (۵)
اس ام اس و متن های زیبای شب قدر (۴)
اس ام اس و متن های زیبای شب قدر (۳)
اس ام اس و متن های زیبای شب قدر (۲)