جمعه, ۱۱ اسفند , ۱۴۰۲
درخواست تبلیغات

خدا دوست ندارد صدای این افراد را بشنود !!

اشتراک:
عوامل عزت و ذلت احکام و مسائل شرعی
عزت به معنای حالتی است که از شکست انسان پیشگیری میکند و ذلت همان نبود عزت و شرافت در انسان است. به همین دلیل، انسان ذلیل شکست را به راحتی میپذیرد. با ما همراه باشید .

بیشک عزت و افتخار حسینی در پرتو فرهنگ انسانساز قرآنی، دست یافتنی است و دور ماندن از قرآن، زمینهساز ذلت و خواری فرد و جامعه به شمار میرود. عوامل عزت و ذلت  را در پرشین وی ببینید با ما همراه باشید .

عوامل عزت و ذلت

منافق اگرچه خداوند خود فرموده مرا بخوانید و نماز را برای هم صحبتی بنده با ذات احدیتش قرار دادهاما هستند کسانی که به تعبیر امام رضا (علیه السلام) پروردگار از شنیدن صدای آنها بدش می آید.نفاقدر نگاه دشمن شناسانه قرآن کریم، هیچ جریانی خطرناکتر از « نفاق » برای منافع حیاتی اسلام و مسلمین نیست.بههمین لحاظ، مهم ترین مشغله ذهنی و پر دغدغه ترین مساله برای رهبران دینی از صدر اسلام تاکنون پدیده نفاق و منافقین بوده است.

در حقیقت دورویی و نفاق از صفات مذموم آدمی است که درهای شرور را به روی او باز میکند، از این رو، در آموزه های دینی به شدت از آن نهی می شود.پیامبر اکرم (صلی الله و علیه و آله) می فرمایند: «زبان مؤمن در پس دل اوست، هرگاه بخواهد سخن بگویددرباره آن مى اندیشد و سپس آن را مى گوید، اما زبان منافق جلوى دل اوست هرگاه قصد سخن کندآن را به زبان مى آورد و درباره آن نمى اندیشد.» (تنبیه الخواطر و نزهه النواظر (معروف به مجموعه ورام.

عوامل عزت و ذلتعزّت خواهی از خداوند

این خصلت به قدری تیز و برنده و خطرناک است که امام رضا (علیه السلام) در فرمایشیمی فرمایند: «خداوند اجابت دعاى مؤمن را به شوق (شنیدن) دعایش به تأخیر مى اندازد و مى گوید: «صدایى است که دوست دارم آن را بشنوم» و در اجابت دعاى منافق عجله مى کند و مى گوید: «صدایى است کهاز شنیدنش بدم مى آید.» (فقه الرضا علیه السلام، صفحه ۳۴۵)منافق را چرا منافق می گویند؟ می بینیم که گفته اند برای اینکه منافق دو راه و دو درب برای خودش قرار می دهد؛ یک درب ورودی که به واسطه ی آن درب وارد می شود به اسلام و یک درب خروجی که باید فرض کنیم پنهانی است.از یک درب وارد می شود و از درب دیگر خارج می شود.»”[سخنرانی شهید مطهری در کانون توحید تهران]

دور ماندن از قرآن

مفهوم نفاق نفاق ازماده «نفق» به معنای نفوذ و پیشروی است.نفق به معنی کانال و راهرو زیرزمینی است که از آن برای استتاریا فرار استفاده می کنند.در اصطلاح، اظهار ایمان و پنهان کردن کفر باطنی را «نفاق» گویند.منافقان کسانی اند که هدایت الهی را واقعا و قلبا نپذیرفته اند، ولی چهره کفر خود را در نقابی ازایمان پنهان می دارند و به ظاهر در میان مسلمانان قرار می گیرند.این گروه خطرناک ترین دشمن مسلمانان به شمارمی روند، چرا که شناخت چهره نفاق برای توده مردم بسیار دشوار و مبارزه با آن مشکل ترین مبارزه هاست.

راغب اصفهانی در مفردات می نویسد: «نفاق عبارت است از داخل شدن در دین از یک در و خارج شدناز در دیگر و بر همین معنا قرآن اشاره دارد که فرمود: ان المنافقین هم الفاسقون ای الخارجون من الشرع(خارج شوندگان از دین)».بنابراین به کسی که وارد دین اسلام نشده «منافق» اطلاق نمی شود.منافق شخصی است که برحسب ظاهر،دین را پذیرفته و با پوشش دین می خواهد به آن ضربه بزند.از این رو منافق هم از یک جهتدین را پذیرفته و از جهتی دیگر از دین خارج شده است.(آسیب رساندن او به دین در واقع خروج اوست)

عزت از دیدگاه آیات و روایاتعوامل عزت و ذلت از منظر قرآن

عوامل ذلت

“شهید مطهری در بحثی پیرامون نفاق می فرمایند: «منافق کسی است که فکر و اندیشه اش یک جور می گویدو زبانش جور دیگر، درست بر ضد آن، احساسات و عواطفش در یک جهت است، ولی تظاهرات ظاهری اش درجهت دیگر.» همچنین درباره ی معنی نفاق بیان می دارند: «لغت نفاق از واژه ی نفق می آید و نفقیعنی راه، البته راه های مخفی و پنهانی.در لغت هم وقتی که ما راجع به منافق نگاه می کنیم که منافق را چرا منافق می گویند؟ می بینیم که گفته اند برای اینکه منافق دو راه و دو درب برایخودش قرار می دهد؛ یک درب ورودی که به واسطه ی آن درب وارد می شود به اسلام و یک درب خروجی که باید فرض کنیم پنهانی است.از یک درب وارد می شود و از درب دیگر خارج می شود.»”[سخنرانیشهید مطهری در کانون توحید تهران] (به نقل از دکتر رضا سراج)

همچنین رهبر معظم انقلاب اسلامی، در خصوص معناو مفهوم نفاق می فرمایند: «راجع به مفهوم نفاق در قرآن به روشنی صحبت شده و عبارت است از اینکهیک نفر یا جماعتی، یک فکری و یا جهت گیری را داشته باشد و خلاف آن را به مؤمنین ابرازکند، در راه خدا نباشد و وانمود کند در راه خداست، مؤمن نباشد و وانمود کند مؤمن است، دروغ بگوید،این معنای نفاق است.نفاق، پنهان کردن یک ضلالت، تاریکی و نشان دادن چیزی بر خلاف که در آن ها نیست.»[سخنان مقام معظم رهبری در لشکر ۱۰ سیدالشهدا (علیه السلام)، ۱۳۷۷]

تبیان  – خبرگزاری کتاب

گردآوری:
برچسب ها:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
آرون گروپس
تالارکده