چهارشنبه, ۸ آذر , ۱۴۰۲
درخواست تبلیغات

ارث زن | اموالی که زن به ارث می برد

اشتراک:
ارث زن خانواده
باید بدانید زن کسی که فوت شده است از اموال او ارث می برد .اگر زن از متوفی فرزند داشته باشد یک هشتم از اموال معقول و غیر معقول را ارث میر برد و اگر فرزند نداشته باشد یک چهارم اموال را ارث می برد .

ارث به مالی م یگویند که بعد از فوت شخص به همسر و فرزندانش می رسد . طبق قانون اساسی میزان ارث زن ,
و ارث مرد با هم متفاوت است . در این مطلب می آموزید که ارث زن از اموال معقول و غیر معقول شوهرش چقدر,
است .البته باید بدانید که زن در صورت ازدولج دائم از همسرش ارث می برد و در ازدواج موقت ارث تعلق نمی گیرد .

ارث زن

زن به عنوان همسر متوفی مستحق یک چهارم یا یک هشتم از اموال مرد است. حال این که چه مالی را ,
می‌تواند به ارث ببرد بسیار مهم است، زیرا که در مقدار سهم زن موثر است.

*زوجه در صورت فرزند دار بودن زوج، یک هشتم از عین اموال منقول (مثل ماشین، موتور و غیره) ,
و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول (مثل خانه، باغ، مغازه و غیره) اعم از عرصه (زمین),
و اعیان (ساختمان) ارث می‌برد.

*در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زن یک چهارم از تمامی اموال است.

پس لازم است بعد از مرگ شوهر، علاوه بر اموال منقول که تقسیم می‌شود، اموال غیر منقول قیمت گذاری شده,
و یک چهارم یا یک هشتم از این قیمت به زن داده شود. در مواقعی امکان دارد که ورثه دیگر متوفی,
از قیمت گذاری مال غیر منقول امتناع بکنند.

ارث زنارث زن در ازدواج دائم

– ماده ۹۴۸ قانون مدنی این امکان را به زن داده است که حق خود را از عین اموال استیفا کند، پس وی می‌تواند,
در مرحله اول، ورثه را از طریق دادگاه اجبار به قیمت گذاری و دریافت سهم خود کرده، در غیر این صورت,
و ادامه امتناع ورثه، براساس رویه قضایی موجود، زن می‌تواند سهم مشاع خود را از عین یعنی,
خود زمین و خانه تملک کند.

*ازدواج موقت بدون هیچ ارثی:

همان طور که بیان شد، شرط اصلی برای ارث بردن زن از همسرش وجود زوجیت دائمی بین آن‌ها است.

– از مفهوم ماده ۹۴۰ قانون مدنی که قید زوجیت دائمی را ذکر کرده می‌توان چنین فهمید که در نکاح منقطع ,
(متعه یا صیغه) هیچ ارثی برای زن راه ندارد.

عدن ارث رسیدن به زن در ازدواج موقت

حتی زن مثل مورد نفقه که می‌توانست آن را در عقد شرط کند، دیگر نمی‌تواند شرط توارث را در ,
نکاح منقطع (موقت) بگنجاند و اگر چنین شود شرط باطل است.

*ارث بردن زن حتی در طلاق:

اگر شوهر، زن خود را به صورت رجعی مطلقه کرده و در زمان عده فوت کند، زن از اموال شوهر ارث می‌برد.

ولی اگر فوت شوهر بعد از انقضای مدت عده بوده یا طلاق بائن باشد (طلاقی که قبل از نزدیکی بوده ,
یا طلاق زن یائسه طلاق خلع و مبارات) دیگر زن از مرد در صورت فوت، هیچ ارثی نمی‌برد. ماده ۹۴۳,
قانون مدنی این امر را ابراز داشته است.

البته در ماده ۹۴۴ همین قانون آمده که اگر شوهر در حالی که به مرضی مبتلا است زن را طلاق دهد,
و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به علت همان مریضی بمیرد، زن از او ارث می‌برد حتی اگر طلاق,
به صورت بائن باشد به شرط آن که زن در طول این یک سال ازدواج نکرده باشد.

درباره ارث بری زوجین از یکدیگر بیشتر بدانید

زوج و زوجه از افرادی هستند که همیشه و تحت هر شرایطی از سهم ارث خود برخوردار می‌شوند,
و هیچ وارث دیگری نمی‌تواند آن‌ها را به طور کلی از ارث محروم کند. اما وجود فرزند برای متوفی,
می‌تواند میزان سهم آن‌ها را از حداکثر به حداقل کاهش دهد. شرط تحقق ارث بین زوجین,
این است که زوجیت آن‌ها دائمی باشد.

ارث زنارث زن در ازدواج موقت

بنابراین در ازدواج موقت رابطه‌ٔ ارث بری وجود ندارد. سهم زوجه مشخص و معین است. اگر زوج فرزند نداشته باشد،
یک چهارم از ترکه‌ٔ او سهم زوجه است و اگر فرزند داشته باشد یک هشتم متعلق به زوجه است. اگر زوج،
همسران متعدد داشته باشد، این سهم الارث بین تمام همسرانِ متوفی به صورت مساوی تقسیم می‌شود.

تکلیف ارث در طلاق رجعی

بر اساس ماده ۹۴۳ قانون مدنی، اگر شوهری همسر خود را طلاق بدهد و این طلاق رجعی باشد،
و هر کدام از زن و مرد در مدت عده از دنیا برود، همسری که در قید حیات است از او ارث می‌برد.
در طلاقِ بائن که در آن امکان رجوع نیست،

ارث بری محقق نمی‌شود. ماده ۹۴۴ قانون مدنی حالتی را بیان می‌کند که مردی دچار بیماری است و همسرش را,
در زمان بیماری طلاق می‌دهد و ظرف یک سال از تاریخ طلاق به دلیل همان بیماری فوت کند، و زوجه ,
در این مدت ازدواج نکرده باشد، از مرد بعد از فوت او ارث می‌برد، حتی اگر طلاق بائن باشد.

این امر برای حمایت از حقوق زوجه است چون ممکن است مرد برای اینکه نخواهد سهمی از ارث به,
همسرش برسد قبل از فوت خود او را مطلقه کند.

باشگاه خبرنگاران , فردا

گردآوری:
برچسب ها:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین ویآرون گروپ
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
خانواده
بیشتر >
آرون گروپس