مشاهده : 341حقوق و جزاRSS

اعاده حیثیت چگونه انجام می شود؟

اعاده حیثیت چگونه انجام می شود؟خانواده
اعاده حیثیت اعاده حیثیت نیز اعطاء و بازگرداندن حقوق و اعتباراتی که به موجب حکم دادگاه یا قانون از مجرم به جهت ارتکاب جرم سلب گردیده است.اعاده حیثیت به دو صورت می‌باشد: ا. اعاده حیثیت قضایی اعاده حیثیت و حقوق اجتماعی سلب شده مجرم بخاطر رعایت شرایط قانونی و مقرر در حکم دادگاه از سوی […]

اعاده حیثیت

اعاده حیثیت نیز اعطاء و بازگرداندن حقوق و اعتباراتی که به موجب حکم دادگاه یا قانون از مجرم به جهت
ارتکاب جرم سلب گردیده است.
اعاده حیثیت به دو صورت می‌باشد:

ا. اعاده حیثیت قضایی

اعاده حیثیت و حقوق اجتماعی سلب شده مجرم بخاطر رعایت شرایط قانونی و مقرر
در حکم دادگاه از سوی بزهکار به موجب حکم دادگاه را گویند پس به حکمی که دادگاه در مورد اعاده
حیثیت بدهد آن اعاده را اعاده قضایی حیثیت نامند.

‌ب. اعاده حیثیت قانونی

هرگاه به موجب قانون مدتی معین از محکومیت بزهکار گذشته باشد و در طی این مدت مرتکب جرم جدیدی نشود
یا دستورات دادگاه را نقض ننماید به حکم قانون اهلیت و حقوق سلب شده به وی بازگردانده می‌شود.
پس اگر قانون حکم اعاده را بدهد، آن را اعاده قانونی حیثیت خوانند.

بیان موضوع

انسان‌ها از حیث شخصی و شهروندی و از آن جهت که انسان هستند عموماً دارای حیثیت فردی و اجتماعی می‌باشند.
از آنجایی که تعقیب کیفری و بطریق اولی محکومیت کیفری، حیثیت افراد شدیداً خدشه‌دار کرده و از اعتبارات و امکانات
حضور در اجتماع و مشارکت اجتماعی محروم می‌کند لذا مجرمی که حیثیت او به واسطه ارتکاب جرم از دست رفته
مطابق شرایط قانونی و رعایت تشریفات ویژه می‌تواند حیثیت از دست داده را دوباره به دست آورد و این امر
در حقوق جزائی اصطلاحاً اعاده حیثیت گفته می‌شود، حیثیت مجرم معمولاً با عنوان سوء پیشینه کیفری و ثبت آن در
سجل کیفری مخدوش گردیده و تا اعاده آن همچنان بسیاری از حقوق اجتماعی وی مسلوب می‌ماند.
بنابراین اعاده حیثیت عبارتست از:

رفع اثر محکومیت جزایی محکوم علیه از طریق حذف پیشینه سوء قضایی از سجل کیفری
به منظور باز آوری و اعطاء مجدد زندگی مدنی به محکوم با هدف پیشگیری از تکرار جرم و تثبیت آرامش
فردی و اجتماعی در سطح جامعه.
هرگاه به موجب قانون مدتی معین از محکومیت بزهکار گذشته باشد و در طی این مدت مرتکب جرم جدیدی نشود
یا دستورات دادگاه را نقض ننماید به حکم قانون اهلیت و حقوق سلب شده به وی بازگردانده می‌شود.
پس اگر قانون حکم اعاده را بدهد، آن را اعاده قانونی حیثیت خوانند

منابع قانونی اعاده حیثیت در قوانین ایران

۱- لزوم اعاده حیثیت افراد از دیدگاه
قانون اساسی اصل ۱۷۱٫۲- اعاده حیثیت در قوانین مصوّب مجلس شورای اسلامی:اول: جبران ضرر معنوی قربانی تقصیر یا اشتباه قاضی
موضوع ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی.دوم: طرق جبران زاینهای مادی و معنوی موضوع ماده ۱۰ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹٫سوم:
اعاده حیثیت قربانی نشر اکاذیب موضوع ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی.

چهارم: برقراری اعاده حیثیت با انقضای مدت محرومیت از حقوق اجتماعی و یا اجرای حکم موضوع ماده ۶۲ مکرر قانون
مجازات اسلامی.در قانون مجازات اسلامی در مورد اعاده حیثیت همانند مرور زمان ماده‌ای وجود نداشت زیرا طبق مقررات جزایی اسلام
علی الاصول فردی که مجازات خود را تحمل کند می‌تواند فوراً به جامعه برگردد و مسأله باز اجتماعی شدن یا
اعاده حیثیت به شکل مطرح شده در حقوق جزای عرفی در قواعد شرعی مطرح نمی‌شود.
تا اینکه در قانون اصلاح دو ماده و الحاق یک ماده و تبصره به قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۷
به این امر اشاره شده است.
اکنون اعاده حیثیت را در دو بخش مورد بررسی قرار می‌دهیم:

الف: اعاده حیثیت قضایی
شرایط ماهوی اعاده حیثیت:
۱-محکومیت‌های
قابل اعاده حیثیت

هر شخصی اعم از ایرانی یا تبعه بیگانه نسبت به حکم مجازات صادره حق دارد از مقامات
صالحه درخواست کند تا از وی اعاده حیثیت بعمل آید.

۲- کیفیت و نوع مجازات
که در ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی بیان شده است مراجعه شود.

۳- وصف هویتی محکوم علیه
اشخاصی که به مناسبت محکومیت‌های کیفری و مجازات‌های تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردیده و
یا قربانی اشتباه قضایی باشند حق دارند متقاضی اعاده حیثیت گردند.

۴- شرط اجرای کیفر
اصولاً اعاده حیثیت وقتی مطرح می‌گردد که مجازات بطور کامل اجرا شده یا مهلت مرور زمان
به علت عدم تعقیب جرم منقضی شده باشد.
در ضمن عضو کلی یا تخفیف قسمتی از مجازات از طریق عضو خصوصی معادل با اجرای کلی یا بخشی از
مجازات است لذا مهلت لازم برای درخواست اعاده حیثیت از روزی محاسبه می‌شود که عفو خصوصی به مورد اجرا گذارده
شود و همینطور حق درخواست اعاده حیثیت در صورت مشمول صدور قرار تعلیق اجرای مجازات شده باشد منتفی می‌باشد.

شرایط شکلی اعاده حیثیت
۱- تقدیم تقاضانامه

توسط شخص محکوم علیه یا نماینده قانونی وی بعمل می‌آید.

۲- مرجع رسیدگی به درخواست
به دئیس حوزه قضایی یا دادستان محل اقامت محکوم علیه تقدیم می‌شود.عفو عمومی ممکن است
قبل از هر محکومییتی اعطاء شود در صورتیکه در اعاده حیثیت باید یک محکومیت قطعی وجود داشته باشد.
بعلاوه غیر از موارد استثنایی لازم است که مجازات اصلی کاملاً به موقع اجرا گذارده شده باشد.

ب) اعاده حیثیت قانونی یا قهری
در موارد زیر اعاده حیثیت مستلزم درخواست نیست و زوال و اعاده حیثیت به
حکم قانون صورت می‌گیرد:۱- ترک تکدیی گری و ولگردی و اعاده اعتبار شهادت متکدی و ولگرد موضوع تبصره ۳ ماده،
۱۵۵ ق.آ.د.ع.ک.۲- زوال و اعاده حیثیت در جرائم قابل گذشت بدون نیاز به صدور حکم.۳- زوال و اعاده حیثیت در
امور تجاری.۴-نحوه اعاده‌حیثیت و جبران ضرر و زیانهای مادی و معنوی.
موضوع ماده ۵۸ ق.م.ا.اعاده حیثیت مانند عفو عمومی سبب محو محکومیت و از بین رفتن آن می‌شود ولی بواسطه خصوصیات
ذیل از آن مشخص می‌باشد.

فرق اعاده حیثیت با عفو عمومی
۱- عفو عمومی ممکن است قبل از هر محکومییتی اعطاء شود در صورتیکه در
اعاده حیثیت باید یک محکومیت قطعی وجود داشته باشد.
بعلاوه غیر از موارد استثنایی لازم است که مجازات اصلی کاملاً به موقع اجرا گذارده شده باشد.۲- اعاده حیثیت عطف
به گذشته نمی‌شود تا موجب فراموشی جرمی که ارتکاب شده بشود تنها اثر آن نسبت به آینده است و موجب
می‌شود که آثار قضائی بعضی از نتایج محکومیت را قطع کند.

سایت حقوقی

2016-12-18 / گردآوری:
شکایت همسر مهناز افشار از رسانه های مشهور و توضیحاتش درباره احضار شدن به دادسرا!شکایت همسر مهناز افشار از رسانه های مشهور و توضیحاتش درباره احضار شدن به دادسرا!
ماجرای درگذشت پیام صابری از زبان بازیگر سریالش و زمان تشییع جنازه همسر زیبا بروفهماجرای درگذشت پیام صابری از زبان بازیگر سریالش و زمان تشییع جنازه همسر زیبا بروفه
چهره های بسیار مشهور در اکران فیلم آستیگمات |از نیکی کریمی تا محسن کیایی و همسر و دختر بانمکشچهره های بسیار مشهور در اکران فیلم آستیگمات |از نیکی کریمی تا محسن کیایی و همسر و دختر بانمکش
چرا برنامه خندوانه و دورهمی برای خواننده هایی که دعوت کردند تذکر گرفتند؟چرا برنامه خندوانه و دورهمی برای خواننده هایی که دعوت کردند تذکر گرفتند؟
انتقاد جنجالی همایون اسعدیان از هنرمندان در مراسم تشییع پیکر زنده یاد فرج حیدریانتقاد جنجالی همایون اسعدیان از هنرمندان در مراسم تشییع پیکر زنده یاد فرج حیدری
کنترل غذا خوردن با راه حل های بسیار جالب و کاربردیکنترل غذا خوردن با راه حل های بسیار جالب و کاربردی
جزئیات عروسی پریانکا چوپرا ستاره بالیوودی و نیک جوناس خواننده معروفجزئیات عروسی پریانکا چوپرا ستاره بالیوودی و نیک جوناس خواننده معروف
دهکده توریستی کشور تایوان و هنر زیبای پدربزرگ ۹۶ سالهدهکده توریستی کشور تایوان و هنر زیبای پدربزرگ ۹۶ ساله
راز تناسب اندام کیت میدلتون عروس ملکه الیزابت پس از سه بارداریراز تناسب اندام کیت میدلتون عروس ملکه الیزابت پس از سه بارداری
جشن تولد ۲۶ سالگی مایلی سایرس در کنار نامزد و خانواده اشجشن تولد ۲۶ سالگی مایلی سایرس در کنار نامزد و خانواده اش
حسام منظور ؛ از بزرگی در تئاتر تا بازی در بانوی عمارت |سبک زندگی افراد مشهور(۲۷۹)حسام منظور ؛ از بزرگی در تئاتر تا بازی در بانوی عمارت |سبک زندگی افراد مشهور(۲۷۹)
تسلیت هنرمندان مشهور برای درگذشت پیام صابری ،همسر زیبا بروفه (۳) | از نیوشا ضیغمی تا مهناز افشار !تسلیت هنرمندان مشهور برای درگذشت پیام صابری ،همسر زیبا بروفه (۳) | از نیوشا ضیغمی تا مهناز افشار !
تسلیت هنرمندان مشهور برای فوت پیام صابری، همسر زیبا بروفه (۲) | از روناک یونسی تا رامبد جوان !تسلیت هنرمندان مشهور برای فوت پیام صابری، همسر زیبا بروفه (۲) | از روناک یونسی تا رامبد جوان !
تسلیت هنرمندان مشهور برای درگذشت پیام صابری ،همسر زیبا بروفه (۱) | از پریناز ایزدیار تا سحر قریشی !تسلیت هنرمندان مشهور برای درگذشت پیام صابری ،همسر زیبا بروفه (۱) | از پریناز ایزدیار تا سحر قریشی !
پیام صابری ، همسر زیبا بروفه درگذشت ! | جزئیات فوت پیام صابریپیام صابری ، همسر زیبا بروفه درگذشت ! | جزئیات فوت پیام صابری
نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
آشنایی با مصادیق جرم کلاهبرداریآشنایی با مصادیق جرم کلاهبرداری
عقد هبه چیست؟عقد هبه چیست؟
اعلام بطلان معامله به چه معناست؟اعلام بطلان معامله به چه معناست؟
شناسنامه و تخلفات مربوط به آنشناسنامه و تخلفات مربوط به آن
پیامدهای جرم توهین و مجازات آن طبق قوانین ایرانپیامدهای جرم توهین و مجازات آن طبق قوانین ایران
مدارک لازم جهت صدور پایانکار چیست؟مدارک لازم جهت صدور پایانکار چیست؟
ملک و تصاحب ناحق آنملک و تصاحب ناحق آن
ازدواج محجورین با چه شرایطی امکان پذیر است؟ازدواج محجورین با چه شرایطی امکان پذیر است؟
قوانین مربوط به پرینت پیام خط موبایلقوانین مربوط به پرینت پیام خط موبایل
خسارت و شرایط دریافت خسارت تأخیر دیرکردخسارت و شرایط دریافت خسارت تأخیر دیرکرد
هنگام معاملات وکالتی به چه نکاتی باید توجه شود؟هنگام معاملات وکالتی به چه نکاتی باید توجه شود؟
دانستنیهای معامله فضولی و تکلیف خریدار در آندانستنیهای معامله فضولی و تکلیف خریدار در آن
آنچه باید درباره سفته و مطالبه آن بدانیدآنچه باید درباره سفته و مطالبه آن بدانید
برای فروش سرقفلی یک ملک، چه مواردی را باید رعایت کرد؟برای فروش سرقفلی یک ملک، چه مواردی را باید رعایت کرد؟
جعل اسناد و مجازات آنجعل اسناد و مجازات آن
تخلفات قضات که ممکن است هنگام اجرای رای دچار شوندتخلفات قضات که ممکن است هنگام اجرای رای دچار شوند
شهادت دادن در دادگاهشهادت دادن در دادگاه
در قوانین حقوقی ایران برای خواستگاری چه موانعی وجود دارد؟در قوانین حقوقی ایران برای خواستگاری چه موانعی وجود دارد؟
ایجاد مزاحمت به بهانه خواستگاریایجاد مزاحمت به بهانه خواستگاری
پایانکار و نحوه اخذ آنپایانکار و نحوه اخذ آن
آشنایی با انواع مجازات جایگزین حبسآشنایی با انواع مجازات جایگزین حبس
آشنایی با قوانین روابط موجر و مستاجرآشنایی با قوانین روابط موجر و مستاجر
رانندگی در حالت مستی و مجازات در نظر گرفته شده برای آنرانندگی در حالت مستی و مجازات در نظر گرفته شده برای آن
طلاق از طرف مرد و مزایای آنطلاق از طرف مرد و مزایای آن
پرداخت دیه | مدت زمان پرداخت دیه چقدر است؟پرداخت دیه | مدت زمان پرداخت دیه چقدر است؟
جرم جعل اسکناس و مجازات آنجرم جعل اسکناس و مجازات آن
تعزیرات حکومتی و رسیدگی به تخلفاتتعزیرات حکومتی و رسیدگی به تخلفات
چه جرایمی موجب سوءپیشینه میشود؟چه جرایمی موجب سوءپیشینه میشود؟
دعوای متقابل به چه معناست؟دعوای متقابل به چه معناست؟
مهریه | چه میزان می توان مهریه تعیین کرد؟مهریه | چه میزان می توان مهریه تعیین کرد؟
آشنایی با تخلفات رایج در دفاتر اسناد رسمیآشنایی با تخلفات رایج در دفاتر اسناد رسمی
همان طور که می دانید دفتر اسناد رسمی مکانی است که در آن ازدواج و طلاق و تنظیم قراداد و به طور کلی ثبت اسناد رسمی صورت می گیرد .باید بدانید ممکن است در این نهاد نیز تخلفاتی صورت گیرد که شما را با آنها آشنا می کنیم .
سوژه های روز رو این جا ببینید !
هدیه ایی ویژه برای خوشحال کردن همسرتان
دیگر جشن عروسی نگیرید، بدون عروسی ساز !!!
شیک ترین و جدیدترین مدل های لباس عروس , سفره عقد , آرایش عروس و ...
اینترپل چیست و چه اهدافی دارد؟
سوء‌ پیشنه شامل چه جرایمی است؟
ماموران قلابی چگونه مجازات می شوند؟
افترا چه جرمی است و انواع آن؟
حق شفعه به چه معناست و شرایط اخذ آن
نحله و شرایط تعلق آن
زنان زندانی و نحوه رفتار با آنها
جرائم قضات چگونه پیگیری می شود؟
زندان رفتن |مجازات زندان رفتن با مشخصات شخص دیگر
آشنایی با مبایعه نامه و نحوه فسخ آن
گدایی با کودکان چه مجازاتی دارد؟
وکالت بلاعزل چیست؟|طریقه نفی وکالت بلاعزل
ضمانت در دادگاه چه معنایی دارد؟
شکارچی متخلف |مجازات شکارچی متخلف چیست؟
چگونگی انجام طلاق توافقی در دوران بارداری
گالری آرایش عروس
خرید اینترنتی بلیط هواپیما ( ارزان تر از همه جا )
در سال جدید نگران کسب درآمد نباشید | کسب درآمد عالی
ویژه تابستان 97 | امسال را متفاوت تجربه کنید
آشنایی با تخلفات رایج در دفاتر اسناد رسمی
آشنایی با تخلفات رایج در دفاتر اسناد رسمی
اینترپل چیست و چه اهدافی دارد؟
اینترپل چیست و چه اهدافی دارد؟
سوء‌ پیشنه شامل چه جرایمی است؟
سوء‌ پیشنه شامل چه جرایمی است؟
ماموران قلابی چگونه مجازات می شوند؟
ماموران قلابی چگونه مجازات می شوند؟
افترا چه جرمی است و انواع آن؟
افترا چه جرمی است و انواع آن؟
حق شفعه به چه معناست و شرایط اخذ آن
حق شفعه به چه معناست و شرایط اخذ آن
نحله و شرایط تعلق آن
نحله و شرایط تعلق آن
زنان زندانی و نحوه رفتار با آنها
زنان زندانی و نحوه رفتار با آنها
فیلم پرشین ویامیران پرواز