شنبه, ۲۳ تیر , ۱۴۰۳
درخواست تبلیغات

آیا به اجرا گذاشتن چک ضمانت موجب تحقق خیانت در امانت میشود؟

اشتراک:
خانواده
به اجرا گذاشتن چک ضمانت , اگر مورد ضمانت انجام شده باشد وصول آن موجب خیانت در امانت خواهد بود.

به اجرا گذاشتن چک ضمانت

به اجرا گذاشتن چک ضمانت , اگر چک ضمانت انجام شده باشد وصول آن موجب خیانت در امانت خواهد بود.

به اجرا گذاشتن چک ضمانت

امانتداری از خصلت های نیکی است که در قرآن و روایات اسلامی در باره آن زیاد سفارش شده و در مقابل خیانت
در امانت نهی شده است.

خداوند در آیه ۵۸ سوره مبارکه ˈالنساءˈ مردم را به رعایت امانت داری فرمان داده است: ˈان الله یامرکم ان تودوا الامانات
الی اهلهاˈ خداوند فرمان می‏دهد که امانتها را به صاحبانشان برگردانید.

همچنین در آیه دیگری از قرآن کریم آمده است: ˈواﻟﺬﯾﻦ ﻫﻢ ﻻﻣﺎﻧﺎﺗﻬﺠﻢ و ﻋﻬﺪﻫﻢ راﻋﻮنˈ، ﻣﻮﻣﻨﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
اﻣﺎﻧﺖ دارﻧﺪ و ﺑﺮ ﻋﻬﺪ ﺧﻮد وﻓﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ (مومنون آﯾﻪ ۸) و خداوند در آیه ۳۷ سوره انفال نیز مومنین را از ارتکاب
خیانت در امانت نهی فرموده است.
رعایت امانت همچنین در روایات متعددی مورد تاکید و سفارش معصومین(ع) قرار گرفته است. پیامبر اکرم(ص) فرمودند:
ˈکسی که در دنیا به امانتی خیانت کند و آن را به صاحبش برنگرداند و مرگش فرا رسد بر غیر آیین من مرده است.ˈ

امانتداری از منظر اجتماعی نیز حایز اهمیت است، زیرا زمینه اعتماد میان افراد جامعه را فراهم می کند
و در واقع لازمه زندگی اجتماعی است و خیانت در امانت موجب اخلال در نظم عمومی شده
و اعتماد عمومی را تضعیف کرده و به سرمایه اجتماعی لطمه می زند.به اجرا گذاشتن چک ضمانت

به هر حال خیانت در امانت جزء گناهان بزرگ محسوب می شود و در قانون مجازات اسلامی نیز
جرم بوده و برای مرتکبان آن مجازات تعیین شده و خسارت زیان دیده نیز می بایست جبران شود.

دادرس

گردآوری:
برچسب ها:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین ویآرون گروپ
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
خانواده
بیشتر >
آرون گروپس