چهارشنبه, ۸ آذر , ۱۴۰۲
درخواست تبلیغات

عدم تمکین زن چه آثاری بر جا می گذارد؟

اشتراک:
خانواده
عدم تمکین زن هرگاه زن نسبت به وظایف زناشویی تمکین نکند و ناشزه باشد ، شوهر می تواند به دادگاه مراجعه کرده ، الزام زن را به تمکین بخواهد.در این صورت او نمی تواند از شوهر مطالبه نفقه کند.ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی می گوید : ” هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت […]

عدم تمکین زن

هرگاه زن نسبت به وظایف زناشویی تمکین نکند و ناشزه باشد ، شوهر می تواند به
دادگاه مراجعه کرده ، الزام زن را به تمکین بخواهد.
در این صورت او نمی تواند از شوهر مطالبه نفقه کند.ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی می گوید : ” هرگاه زن
بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود “.
بنابر این اگر زن مانع مشروع و عذر موجهی در عدم تمکین داشته باشد ، حق وی نسبت به نفقه
ساقط نخواهد شد.
مثلا اگر زن به علت خطری که از جانب شوهر متوجه اوست از ماندن در خانه شوهر خودداری کند ،
یا به علت ابتلای شوهر به امراض مقاربتی از رابطه جنسی با او امتناع نماید ، این امتناع مانع حق
نفقه نخواهد بود.

نتیجه ی عدم تمکین موارد زیر است؛

۱-عدم استحقاق زن نسبت به نفقه ( مستنداً به ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی) ،

۲-کسب اجازه ازدواج مجدد از دادگاه(
مواد ۱۶ و ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۵ بهمن ماه ۱۳۵۳).

بنابراین برای آنکه مرد بتواند زن دوم بگیرد بایستی به دادگاه رجوع و با اثبات عدم تمکین همسرش، از دادگاه
اجازه ی ازدواج مجدد بگیرد.

۳-امکان طرح دعوی طلاق از سوی مرد

البته در کلیه ی موارد فوق اقدام شوهر بایستی مسبوق به سابقه ی
اثبات عدم تمکین زن باشد.
قاعدتا اول مرد دادخواست تمکین به دادگاه می دهد و چنانکه دادگاه زن را به تمکین محکوم نماید و حکم
قطعی شود مرد می تواند از این حکم برای طرح دعاوی دیگر یعنی، طلاق، کسب اجازه ازدواج مجدد سود جوید.
چنانچه مرد بخواهد زنش را طلاق دهد بایستی مهریه او را بپردازد، اما سایر حقوق مانند نفقه، نصف اموال مرد
و … به زن تعلق نمی گیرد.

نشوز شوهر یا عدم ایفای وظایف زناشویی از جانب وی نیز دارای ضمانت اجرای حقوقی است و زن می تواند
با مراجعه به دادگاه الزام شوهر را به انجام وظیفه در خواست نماید.
به علاوه نشوز شوهر سوء معاشرت به شمار می آید و اگر مصادیق عسر و حرج باشد ، زن می
تواند از دادگاه در خواست طلاق کند.

به دخت

گردآوری:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین ویآرون گروپ
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
خانواده
بیشتر >
آرون گروپس