قتل در اثر تیراندازی| آیا قتل در اثر تیراندازی عمدی است؟

اشتراک:
قتل در اثر تیراندازی| آیا قتل در اثر تیراندازی عمدی است؟ خانواده
قتل به معنای کشتن انسان و سلب حیات از او بدون مجوز قانونی می باشد . این کار جرم بزرگی محسوب می شود و شدیدترین مجازات ها برای آن در نظر گرفته شده است .

قتل ممکن است به شکل های مختلف صورت پذیرد . ممکن است قتل از روی عمد یا غیر عمد باشد یا بر اثر خطایی ,
قتل به وجود آید . شخصی که قصد کشتن کسی را داشته و او را بکشد قتل عمد حساب می شود و کشته شدن در دعوا,
که از روی عمد صورت نگیرد قتل غیر عمد می باشد . در ادامه با قتل در اثر تیراندازی و مجازات آن آشنا می شوید .

قتل در اثر تیراندازی

قتل همیشه جرم بوده و در رأس همه جرایم است. همچنین قتل از جرایمی است که همیشه مورد,
تعقیب قرار می گرفته و رقم سیاه در آن بسیار کم است.

مفهوم لغوی قتل یعنی کشتن ولی مفهوم اصطلاحی یعنی سلب حیات از یک انسان بدون مجوز قانونی ,
و یا سلب حیات از انسانی که مورد حمایت قانون است.

در مورد قتل در اثر تیراندازی زمانی مسئله ای بوجود آید که ممکن است برای قاضی دادگاه و یا وکیل پرونده ,
در برداشت صحیح از این قتل و تطبیق آن با ماده مربوطه در قانون مجازات مشکلاتی فراهم گردد ,
چه بموجب ماده ۲۰۴ قتل نفس به سه نوع شناخته شده است :

قتل در اثر تیراندازیمجازات قتل در اثر تیراندازی

١) عمد، ٢)  شبه عمد، ٣) خطا

حسب تعریف مواد ۲۰۵ و ۲۰۶ قتل عمد که موجب قصاص است در موارد زیر تحقق می یابد:

الف _ مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین ی فرد غیر معین یا افرادی از یک ,
جمع را دارد خواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.

ب _ مواردی که قاتل عمدا کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هر چد قصد کشتن شخص را ,
نداشته باشد.

قتل در اثر خطا

ج _ مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می دهد نوعا کشنده نیست ولی ,
نسبت به طرف در اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعاً کشنده باشد,
و قاتل نیز به آن آگاه باشد.

اما قانون مجازات اسلامی در باب دیات در تعریف جرایم شبه عمدی در ماده ۲۹۶ موردی را بیان می کند ,
که بموجب آن در مواردی هم که کسی قصد تیر اندازی به کسی  و یا حیوانی را داشته باشد,
و تیر او به انسان بی گناهی اصابت کند و به قتل برسد عمل او خطای محض محسوب می شود.

خطا محض آن است که قتلی که اتفاق افتاده است نتیجه خطا محض است و آن حالت کسی است ,
که نه قصد فعل ارتکابی و نه قصد قتل را دارد مثل آنکه تیر اندازی کند بطرف شکایت یا سنگی را ,
بسوئی پرتاب کند و آن تیر به انسانی اصابت نماید و او را بکشد.

خطا محض آن است که قتلی که اتفاق افتاده است نتیجه خطا محض است و آن حالت کسی است که نه قصد,
فعل ارتکابی و نه قصد قتل را دارد مثل آنکه تیر اندازی کند بطرف شکایت یا سنگی را بسوئی پرتاب کند ,
و آن تیر یا سنگ به انسانی اصابت نماید و او را بکشد ,

و یا اینکه تیر اندازی کند به طرف انسان مهدور لدمی اماتیر به شخص دیگری اصابت کند و موجب قتل او گردد ,
این عمل به خطا محض تعبیر میشود وقتل خطای محض محسوب می شود.

اصابت تیر به بی گناه

فلذا باید گفت کلمه دوم کسی در ماده ۲۹۶ شخصی است که شرعاً و قانوناً مستحق مرگ بوده است و تیرانداز ,
حق داشته است تحت هر عنوان شرعی یا قانون بطرف او تیر اندازی نماید اما تیر او به شخص دیگری ,
به تعبیر ماده ۲۹۶ انسان بی گناه دیگری اصابت کرده و موجب قتل او شده است,

قتل در اثر تیراندازینحوه برخورد قانون با قتل در اثر تیراندازی

مثل اینکه در جنگ سربازی اسلحه خود را بطرف دشمن گرفته و شلیک کند لیکن تیر به هم قطار او اصابت نماید,
ماموری بطرف مهدور الدمی تیر اندازی کند لیکن نیز به شخص محترم النفسی اصابت کند ,

مامور اعدامی در موقع اجرای حکم اعدام گلوله او به شخص دیگری که در مراسم اعدام حضور دارد اصابت نماید ,
و یا بطور کلی بطرف حیوانی شکاری تابلو علایم و تمرین تیر اندازی و… تیر اندازی کرده و تیر به شخص بی گناهی که ,
در صحنه حضور دارد اصابت نماید و موجب قتل او گردد , عمل خطا محض است.

بنابراین در تفسیر قضایی ماده ۲۹۶ باید گفت این ماده از نظر استنباط صحیح قضایی بدین گونه خواهد بود ,
( در مواردی هم که کسی قصد تیر اندازی بطرف انسان واجب القتلی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد,

لیکن تیر او به انسان بی گناه دیگری اصابت کرده و موجب قتل او گردد عمل خطا محض است) ,

و در این صورت راهی برای استنباط غیر صحیح و طرح تعارض بین این ماده و ماده ۲۰۶گشوده نخواهد شد.

قانون استفاده از سلاح

بیشتر بدانید قانون به‌کارگیری از سلاح شفاف است

محمد سلطان همتیار قاضی دیوانعالی کشور نیز با اشاره به صراحت قانون به‌کارگیری سلاح گفت:
«قانون تدوین شده برای مأموران کاملاً مشخص است که در چه مواردی مجاز به شلیک هستند,
و تخطی از قانون و رعایت نکردن موازین باید مورد بررسی قضایی قرار گیرد.

درباره نیروهای نظامی و انتظامی نیز مواد قانونی مشخص شده و افراد با آموزش‌های لازم می‌توانند از جزئیات ,
این قانون آگاه شوند. در کل براساس قانون مجازات اسلامی اگر مأموری به مفاد قانونی بی‌دقتی و بی‌توجهی,
کند و منجر به مرگ متهم شود قتل عمد محسوب شده و با مجازات قانونی روبه‌رو خواهد بود.»

مجازات شلیک مرگبار خارج از موازین قصاص است

نورالله عزیز محمدی قاضی سابق دادگاه کیفری نیز در این باره گفت: «مأموران هرگز نمی‌توانند سر خود به سمت ,
متهمان شلیک کنند و شرایط و ماده و تبصره‌های آن در قالب قانون به‌کارگیری سلاح واضح و شفاف است.

اگر این شرایط فراهم نباشد و مأمور اقدام به شلیک کند قتل عمد به شمار می‌رود و در مواقعی نیز ,
شبه عمد خواهد بود.

در پرونده‌های قتل عمد، مجازات مأمور همان قصاص است و بارها نیز این احکام صادر شده است.»

شلیک به متهم برای دفاع یا متوقف کردن است

استفاده از سلاح برای متهم فراری

یک کارشناس پلیس نیز اظهار داشت: «براساس قانون به‌کارگیری سلاح در صورت مقاومت متهم یا اقدام او به فرار ,
برای متوقف کردن فراری، استفاده از سلاح با رعایت ضوابط امکانپذیر است مأموری که در این شرایط ,
قرار می‌گیرد پیش از تیراندازی به سمت متهم باید دستور ایست بلند به طوری که صدا کاملاً واضح باشد ,
اعلام کند،

سپس شلیک یک تیر هوایی و بعد نشانه‌گیری از کمر به پایین. البته این تیراندازی با توجه به شرایط فاصله متهم ,
از مأمور یا تغییر موضع ناگهانی او، با ضوابطی روبه‌رو است که نیازمند بحث‌های حقوقی بسیار است.

در کل تأکید می‌شود تیراندازی مأموران تنها برای متوقف کردن متهم و دستگیری فرد است.»

حقوقدانان , ایران

گردآوری:
برچسب ها:
اخبار مرتبط:
پیشنهادات وِیژه
فیلم پرشین وی
فیلم پرشین وی
شکایت از کارفرما و چگونگی ثبت دادخواست آن شکایت از کارفرما و چگونگی ثبت دادخواست آن

شکایت از کارفرما بهتر است تحت نظر وکیل قانون کار انجام بگیرد تا بتواند شخص کارگر را برای دریافت حق و حقوقش راهنمایی کند. سامانه وکیل کار 24 با بهترین وکلای اداره کار همکاری دارد و می‌تواند مرجع مناسبی برای یافتن وکیل شکایت از کارفرما باشد. 

آیا راهکاری برای جستجو و یافتن وکیل امور خانواده متخصص وجود دارد؟
رتبه بندی شرکت ها
آشنایی با تخلفات رایج در دفاتر اسناد رسمی
اینترپل چیست و چه اهدافی دارد؟
سوء‌ پیشنه شامل چه جرایمی است؟
ماموران قلابی چگونه مجازات می شوند؟
افترا چه جرمی است و انواع آن؟
حق شفعه به چه معناست و شرایط اخذ آن
نحله و شرایط تعلق آن
زنان زندانی و نحوه رفتار با آنها
جرائم قضات چگونه پیگیری می شود؟
زندان رفتن |مجازات زندان رفتن با مشخصات شخص دیگر
آشنایی با مبایعه نامه و نحوه فسخ آن
گدایی با کودکان چه مجازاتی دارد؟
وکالت بلاعزل چیست؟|طریقه نفی وکالت بلاعزل
ضمانت در دادگاه چه معنایی دارد؟
شکارچی متخلف |مجازات شکارچی متخلف چیست؟
چگونگی انجام طلاق توافقی در دوران بارداری
قتل خانوادگی و نحوه نگاه قانون به آن