جمعه, ۲۲ تیر , ۱۴۰۳
درخواست تبلیغات

مزایای طلایی اسناد رسمی را بشناسید

اشتراک:
مزایای طلایی اسناد رسمی خانواده
مزایای طلایی اسناد رسمی , اسناد رسمی درباره طرفین تنظیم‌کننده و جانشین قانون آنها مانند ورثه آنان معتبر است.

مزایای طلایی اسناد رسمی

مزایای طلایی اسناد رسمی , از سند رسمی به عنوان دلیل موثر در دعاوی یاد کردیم.
اما چه وی‍ژگی‌هایی در این سند وجود دارد که آن را تبدیل به یک سند برّان می‌کند؟
اگر بخواهیم مزایا و حدود اعتبار اسناد رسمی را احصا کنیم، می‌توانیم آنها را این‌گونه دسته‌بندی کنیم:

۱- اسناد رسمی درباره طرفین تنظیم‌کننده و جانشین قانون آنها مانند ورثه آنان معتبر است.

سند رسمی

۲- تاریخ تنظیم سند رسمی نه تنها نسبت به طرفین معامله بلکه نسبت به سایر اشخاص نیز اعتبار دارد.
پس اگر آقایان «الف» و «ب» با سند رسمی،
اتومبیلی را معامله کنند و سپس «الف» با سند عادی به تاریخ قبل یا بعد از آن با دیگری همان اتومبیل را معامله کند،
تاریخ سند رسمی نسبت به این شخص ثالث نیز معتبر است و نمی‌تواند فقط به استناد سند عادی،
اتومبیل را از مالکیت آقای «ب» خارج کند.

مزایای طلایی اسناد رسمی مزایای اسناد رسمی

۳- در مقابل سند رسمی انکار و تردید قابل توجه نیست و فقط می‌توان نسبت به آن ادعای جعل کرد،
زیرا اصل بر صحت و اصالت اسناد رسمی است.مزایای طلایی اسناد رسمی

برای مثال اگر «الف» به استناد سند رسمی از آقای «ب» مطالبه وجه کند،
آقای «ب» نمی‌تواند بگوید که من چنین سندی را امضا نکردم و منتسب به من نیست،

بلکه فقط می‌تواند ادعای جعل کند که در این حالت مسلما بار اثبات این ادعا نیز با اوست و اگر نتواند جعلیت سند رسمی را به اثبات برساند، اصل بر اصالت سند رسمی است و به پرداخت وجه مندرج در سند محکوم خواهد شد؛
مگر اینکه ثابت کند که سند به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است، برای مثال وجه آن را پرداخته است.

باشگاه خبرنگاران

گردآوری:
برچسب ها: ,
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین ویآرون گروپ
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
خانواده
بیشتر >
آرون گروپس