فال حافظ

فال کارت ( فال احساس ) فال کارت ( فال احساس )

یکی از معروف ترین روش های طالع بینی گرفتن فال با پاسور است. پاسور به شدت مورد استقبال افرادی که به طالع بینی اعتقاد دارند قرار گرفته است.

غزل شماره ۴۳۰ حافظ : به صوت بلبل و قمری اگر ننوشی می غزل شماره ۴۳۰ حافظ : به صوت بلبل و قمری اگر ننوشی می

این غزل با مصراع به صوت بلبل و قمری اگر ننوشی می آغاز شده است در این غزل شاعر می گوید اگر به زیبایی های دنیوی چشم بدوزی نمی توانی از آن ها دل بکنی و در نتیجه مردن برای تو بسیار دشوار خواهد شد بنابراین سعی کن تا به فکرآخرت هم باشی

غزل شماره ۴۲۸ حافظ : سحرگاهان که مخمور شبانه غزل شماره ۴۲۸ حافظ : سحرگاهان که مخمور شبانه

این غزل با مصراع سحرگاهان که مخمور شبانه آغاز شده است شاعر می گوید عبادت و راز نیاز با خداوند باید خالصانه باشد تا او این عبادات را از تو بپذیرد اگر چنین نباشد و تنها ریایی عبادت کنی خداوند نیز به تو هیچ کمکی نخواهد کرد

غزل شماره ۴۲۵ حافظ : دامن کشان همی‌شد در شرب زرکشیده غزل شماره ۴۲۵ حافظ : دامن کشان همی‌شد در شرب زرکشیده

این غزل با مصراع دامن کشان همی‌شد در شرب زرکشیده آغاز شده است در این غزل شاعر می گوید که زیبایی بسیار بزرگی خداوند به تو عظاکرده است از این زیبایی ات در راه های غلط استفاده نکن و خلق الله را با آن آزار مده که خداوند این را دوست ندارد

غزل شماره ۴۱۹ حافظ : وصال او ز عمر جاودان به غزل شماره ۴۱۹ حافظ : وصال او ز عمر جاودان به

این غزل با مصراع وصال او ز عمر جاودان به آغاز شده است در این غزل عاشق می گوید حاضر است برای رسیدن به معشوقش از جانش هم بگذرد و معشوقش برای او عزیزتر از جانش است اما شاعر می گوید کسی را بیشتر از خودت دوست نداشته باش و به خودت اهمیت بده

غزل شماره ۴۱۸ حافظ : گر تیغ بارد در کوی آن ماه غزل شماره ۴۱۸ حافظ : گر تیغ بارد در کوی آن ماه

این غزل با مصراع گر تیغ بارد در کوی آن ماه آغاز شده است در این غزل شاعر می گوید با مشکلاتی که در زندگی برایت پیش می آید غمگین نشو و ناامید مباش که روزهای سخت گذشتنی هستند و به اصطلاح روسیاهی به ذغال خواهد ماند

غزل شماره ۴۱۷ حافظ : عیشم مدام است از لعل دلخواه غزل شماره ۴۱۷ حافظ : عیشم مدام است از لعل دلخواه

این غزل با مصراع عیشم مدام است از لعل دلخواه آغاز شده است در این غزل شاعر می گوید عیش و نوش در دنیا می تواند بسیار لذت بخش باشد امانباید تنها به خوش گذرانی در دنیا فکر کرد بلکه باید به فکر آخرت هم بود

غزل شماره ۴۱۵ حافظ : ای پیک راستان خبر یار ما بگو غزل شماره ۴۱۵ حافظ : ای پیک راستان خبر یار ما بگو

این غزل با مصراع ای پیک راستان خبر یار ما بگو آغاز شده است در این غزل شاعر می گوید که راستگویی و درستکاری در زندگی حرف اول را می زند اگر در زندگی انسان درستکاری باشی می توانی به موفقیت برسی و نتایج خوبی را بدست آوری

غزل شماره ۴۱۲ حافظ : مرا چشمیست خون افشان ز دست آن کمان ابرو غزل شماره ۴۱۲ حافظ : مرا چشمیست خون افشان ز دست آن کمان ابرو

این غزل با مصراع مرا چشمیست خون افشان ز دست آن کمان ابرو آغاز شده است در این غزل شاعر می گوید مکر و نیرنگ در دنیا عواقب بدی دارد اگر قصد داری تا با حیله ورزی و مکر به مقصودت برسی نمیتوانی موفق بشوی و خودت مکر و گزند خواهی دید

غزل شماره ۴۰۸ حافظ : ای آفتاب آینه دار جمال تو غزل شماره ۴۰۸ حافظ : ای آفتاب آینه دار جمال تو

ایمن غزل با مصراع ای آفتاب آینه دار جمال تو آغاز شده است در این غزل شاعر می گوید از ناامیدی در زندگی بپرهیز که بدترین کار در دنیا و زندگی ناامیدی است و خداوند ناامیدان را نه دوست دارد و نه کمکشان خواهد کرد

فیلم پرشین وی