مشاهده : 1199 کودک و نوزاد RSS

تاثیر گروه همسالان بر کودکان

تاثیر گروه همسالان بر کودکان کودک و نوزاد
دوست فرد بسیار مهمی در زندگی تمام انسان هاست دوست است که می تواند انسان را از عرش به فرش و از فرش به عرش بکشاند بنابراین باید در انتخاب دوست در زندگی بسیار دقت کرد

انسان در زندگی همیشه باید دوست هایی برای خود داشته باشد تا با هم نشینی با آن ها بتواند به بهترین
درجات زندگی دست یابد بنابراین تاثیر همسالان بر کودکان بسیار مهم است مهم است که با چه کسانی
نشست و برخاست دارد و با چه کسانی می تواند صحبت کند تا در زندگی آن ها را راهنمایی کند .
تاثیر همسالان بر کودکان به قدری مهم است که والدین باید مواظب باشند تا کودکان خود دوستان مناسب
در زندگی برای خود انتخاب کنند . تاثیر همسالان بر کودکان را در پرشین وی بخوانید.

آشنایی با تاثیر همسالان بر کودکان

دوستان و همسالان از عوامل مؤثر تربیت کودک هستند.
برخلاف رابطه کودک با پدر و مادر، رابطه با دوستان، رابطه ای همراه با تساوی و برابری است و بر
تفاهم متقابل استوار است.
کودک و نوجوان، بسیاری از هنجارهای جامعه از جمله الگوی همکاری، دوستی و علاقه متقابل را
از دوستان و همسالان
یاد می گیرد.

آنچه را که جامعه شناسان «اخلاق»، همکاری می نامند، کودک در جمع دوستان و همبازی های خود
تمرین می کند.
برخی از جامعه شناسان معتقدند که تأثیر افراد هم سن وسال عمیق تر از تأثیر بزرگسالان است.
چرا که فاصله سنی زیاد، درک تلقینات بزرگان را برای کودک دشوار می سازد و توصیه های آنان را برای
وی یک امر تحمیلی و تلقینی می سازد که بدون فهم و درک باید آنها را بپذیرد.

ولی چیزهایی را که از دوستان هم سال فرامی گیرد، از طریق تفهیم و تفاهم بوده و در نتیجه ریشه
دارتر است.
شاید وقتی صحبت از گروه همسالان می شود در ذهن بیشتر مردم گروهها و دستجات ناجور و ناخوشایند
تداعی شود،

درحالی که از دیدگاه روان شناسی رشد و روان شناسی اجتماعی، گروه همسالان نقش مهمی
در رشد اجتماعی کودک بازی
می کند.

تاثیر همسالان بر کودکان

چگونگی تاثیر همسالان بر کودکان

تاثیر همسالان بر کودکان در زندگی

در سرتاسر دوره کودکی، میل به ارتباط با گروه همسالان به طور فزاینده ای وجود دارد و این نیاز به
طور یکسان در دختران و پسران دیده می شود.
در این دوره کودکان از اینکه به تنهایی یا تنها با خواهران و برادران خود در خانه بازی کنند، قانع
نمی شوند.
آنها زمانی که از همسالان خود دورند، احساس دلتنگی و غم می کنند و برعکس زمانی که با آنها هستند،
به شور و شعف می آیند.

در این دوره برای کودکان یک یا دو دوست نیز کافی نیست بلکه آنها می خواهند به صورت دسته ای
و گروهی با همسالان خود به سر برند.
بازی کودکان شما زمانی به اوج لذت خود می رسد که کودکان بسیاری در آن شرکت داشته باشند.
گروه همسالان با هر یک از افراد خود شرط می کند که نسبت به دوستانش مخلص باشد و از هر
نوع سخن چینی و جاسوسی خودداری کند، در رفتار و روش خود پاکدامن باشد،

احترام دوستان خود را نگاه دارد،
در مواقع ضروری به ایشان کمک کند، امین و محتاط و مسلط بر خود باشد، از شنیدن نکته های طنز
شاد شود و خود نیز گاهی گفتنی های خنده دار بگوید، کینه توز و درشتخوی نباشد و به فرمانروایی و
حکمرانی بر دوستان و مردم نکوشد.

چگونگی تاثیر همسالان بر کودکان

کودک از طریق ارتباط با دوستان، علاوه بر کسب رضایت و تسلی خاطر، به امکانات خود و انتظارهای دیگران پی
می برد و روش های همکاری و آمیزش با اطرافیان و حل مسأله را یاد می گیرد.
همچنین ارتباط با دوستان در تغییر یا تحکیم نگرشهای قبلی کودک و نیز ایجاد رفتارهای جدید مؤثر است.
چنانچه رفتار دوستان با ارزش های کودک متفاوت باشد، او با تعارض مواجه می شود و برای حل آن در
بیشتر مواقع ارزش های خانواده را رها می سازد و خود را با دوستان همانند و سازگار می کند.

گروه همسالان از راه های خاص در شکل گیری شخصیت، رفتار اجتماعی، نظام ارزشی و نحوه نگرش
های یکدیگر دخالت
دارند.
کودکان از طریق سرمشق دهی و سرمشق گیری در مورد اعمالی که قابل تقلید است و با ارزیابی فعالیت های
یکدیگر و بازخوردی که به یکدیگر می دهند، بر همدیگر تأثیر می گذارند.

کودکان بسیاری از مهارت های اجتماعی را از طریق کنش متقابل یکدیگر یاد می گیرند.
آنها می آموزند که چگونه چیزی بدهند و چیزی بگیرند، در فعالیت های دسته جمعی شرکت کنند، از جنب و
جوش دیگران لذت ببرند، احساسات دیگران را درک کنند، توانایی های خود را ارزیابی کنند.
اعتمادبه نفس پیدا کنند، به تدریج از خانواده مستقل شوند و سرانجام با جامعه سازگار شوند.

گروه همسالان مهارت های اجتماعی مهمی را به کودکان می آموزند که بزرگسالان به هیچ وجه نمی توانند آنها را
به کودک بیاموزند.
از جمله این که چگونه با همسالان کنش متقابل داشته باشند و چگونه با تسلط و اذیت کردن دیگران مواجه
شوند.

بررسی تاثیر همسالان بر کودکان

گروه همسالان رقابت با دیگران و صداقت و وفاداری و پذیرش مسئولیت و انجام دادن آنها را به کودکان یاد
می دهد و به آنها می آموزد که چگونه در در رفتار بد دیگران دخالت کرده، آنها را اصلاح کنند.
باید اذعان داشت که وابستگی به گروه؛ غیر از تأثیرات مثبت، آثار منفی هم دارد، از جمله اینکه کودک از
پذیرش ارزشها و اصول والدین سرپیچی کند و بین کودکان و والدین از این نظر برخورد به وجود آید.

اثر منفی دیگر گروه این است که با گرایش کودک به گروه همسالان، تعصبات او به بافت اجتماعی، فرهنگی گروه
نیز بیشتر می شود و درنتیجه اگر ویژگیهای اجتماعی، فرهنگی نامناسبی در گروه وجود داشته باشد، به تدریج در کودک
به صورت یک امر قطعی و غیرقابل تغییر در می آید و ارتباط او را با سایر گروه های دارای
بافت اجتماعی و فرهنگی مناسب دشوار می سازد.

همچنین ممکن است گروه باعث محدود شدن روابط اجتماعی کودک شود و رفتار او را با سایر همسالان غیرعضو در
گروه نامناسب سازد.
به تدریج که سن کودکان افزایش پیدا می کند، ممکن است آنها دیگر عضو جدیدی در گروه خود نپذیرند یا
او را به سختی بپذیرند.

تاثیر همسالان بر کودکان و بزرگسالان

کودک مجبور است برای برقراری ارتباط با گروه هم سن، مرتب رفتار خود را مورد ارزیابی قرار دهد و رفتارهای
مفید و مؤثر را در روابط با دیگران انتخاب کند و رفتارهای ناخوشایندی را که باعث طرد او و دوری
دیگران می شود، تکرار نکند، تا زمانی که کودک رشد ذهنی لازم را پیدا نکرده و خودمدار است، نمی تواند
خواست های دیگران را درنظر بگیرد، ولی معاشرت با همسالان در قبول و پذیرش نظرات دیگران مؤثر است.

توجه به میزان های گروهی از طرف بزرگسالان به خصوص معلمان، ضروری است.
مخالفت با میزان های گروهی بچه ها سبب مقاومت آنها در مقابل بزرگسالان و بی اعتنایی نسبت
به ایشان است.

پدر و مادر آگاه و معلم خوب در تعیین میزان ها با توجه به احتیاجات و تمایلات بچه ها به
ایشان کمک می کنند و از مخالفت با میزان های گروهی خودداری می کنند.

بد نیست بدانید که : جزئیات تاثیر همسالان بر کودکان

تقلید از همسالان در دوران قبل و آغاز نوجوانی انکار ناپذیر است. نوجوانان هنگامی که میخواهند لباس
، مدل مو یا یک نوع موسیقی یا تیم ورزشی را انتخاب کنند از دوستان و همسالان خود تقلید میکنند
و الگوی آنها دوستشان است زیرا میخواهند عضوی از گروه باشند.

الگو گرفتن از همتایان بعضی مواقع میتواند مثبت باشد. ممکن است آنها کتاب های خوب به یکدیگر معرفی
کنند , رقابت سالم برای درس خواندن ایجاد کنند اطلاعات تازه ای را به دوستان خود بدهند در انجام دادن
کارها به همسایه ی خود کمک کنند یا رفتار مودبانه تری در پیش گیرند. پسر دوازده ساله ای به دوستش
گفت : (( وقتی از مامانت میخواهی کاری برایت انجام دهد میتوانی از او خواهش کنی.))

مسلما تاثیر همسالان جنبه ی منفی نیز دارد. ممکن است تحت تاثیر گروهی قرار گیرد که با خشونت
رفتار میکنند. دوست داشته باشد که عضو گروه آنها باشد و کارهای خطرناک ، خشن و غیرقانونی را
از روی بی فکری انجام دهد مثل : تهدید کردن ، ترساندن بچه های کوچک تر ، دزدی از فروشگاه ها
، زد و خورد با بچه ها ، مشروب خوردن ، سیگار کشیدن ، استفاده از مواد مخدر و غیره.

کودکانی که با والدین خود دوست و صمیمی نیستند و از راهنمایی و نظریات مثبت آنها تاثیر نمیگیرند
بیشتر مستعد پذیرفتن رفتار همسالان خود هستند. اگر در خانه به کودکی توجه نشود و در موارد
مختلف نسبت به او سخت بگیرند و با خشونت با او رفتار کنند ترجیح می دهد به افکار و نظریات
دوستانش توجه کند و به حرف های آنها عمل کند و شاید دچار اضطراب شود

روزنامه اطلاعات ، کودک آنلاین

2019-03-15 / گردآوری:
برچسب ها:
دکتر طاهری
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین ویدکتر طاهری
رازهای بلوغ دخترانرازهای بلوغ دختران
بلوغ دورانی از زندگی انسان هاست که برای آن ها اتفاق می افتد و ممکن است تغییرات بسیار زیادی را به همراه داشته باشد
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
علائم میگرن در کودکان
استرس مغز کودکان را تغییر میدهد
بلوغ زودرس را جدی بگیرید
آگاه کردن نوجوان از تغییرات دوره بلوغ
کنجکاوی های نوجوانان در آستانه بلوغ
کدام کودکان در معرض بلوغ زودرس اند؟
شعر کودکانه آقای باغبان
با فرزندمان در مورد بلوغ حرف بزنیم!
به کودکان خود برای غلبه بر استرس کمک کنید
تغذیه بچه‌ها در تعطیلات تابستان
آیا کودکان هم استرس را تجربه می کنند
بیمارى‏هاى ناشى از گرما در کودکان
بررسی علت شب ادراری کودکان و راه های درمان
میوه ای که باعث یبوست در کودکان می شود
یبوست کودک را درمان کنید
روشهای کاهش استرس در کودکان
علائم استرس کودک
آیا نوزاد شما یبوست دارد؟
جلوگیری از شب ادراری کودکان با این ۱۱ فرمان
چگونه به کودکانی که شب ادراری دارند کمک کنیم؟
نکاتی در مورد یبوست نوزادان
به کودک دچار اختلال استرس پس از سانحه چگونه کمک کنیم؟
بهترین راه برای از بین بردن استرس کودکان
بررسی علت یبوست در کودکان و راه های درمان
دلایل استرسی شدن کودک
آینده کودکان مبتلا به شب ادراری
بگذارید بچه ها یه کم استرس هم داشته باشند!
کلاس‌ های تابستانی مفید برای کودکان
مراقبت از نوزادان در تابستان
سلامت کودک در فصل تابستان
لباس مناسب نوزاد در تابستان کدام است
گرما زدگی در کودکان
کودکان و حساسیت های تابستانی
مزایا و معایب کلاس های تابستانی
۱۰ نکته مهم در سفر تابستانی با کودکان