مشاهده : 112روانشناسیRSS

حسادت مردان بیشتر است یا حسادت زنان؟

حسادت مردان بیشتر است یا حسادت زنان؟روانشناسی
بسیاری از افراد، معتقد هستند که حسادت به‌خصوص حسادت‌های عاشقانه، ویژگی زنانه به‌شمار می‌آید. زنان حسودتر هستند یا مردان؟ آیا به راستی، حسادت ، مشخصهٔ زنان می‌باشد، یا مردان نیز به همان اندازه دچار حسادت می‌شوند؟ باورهای گوناگونی در این باره مطرح شده‌اند که پاره‌ای از آنها بر حسودتر بودن زنان در مقایسه با مردان […]

بسیاری از افراد، معتقد هستند که حسادت به‌خصوص حسادت‌های عاشقانه، ویژگی زنانه به‌شمار می‌آید.

زنان حسودتر هستند یا مردان؟

آیا به راستی، حسادت ، مشخصهٔ زنان می‌باشد، یا مردان نیز به همان اندازه دچار حسادت می‌شوند؟

باورهای گوناگونی در
این باره مطرح شده‌اند که پاره‌ای از آنها بر حسودتر بودن زنان در مقایسه با مردان و بعضی دیگر به
یکسانی میزان حسادت بین این دو جنس تأکید دارند.

بنا به گفتهٔ روانشناسان اجتماعی: ”حسادت، پدیده‌ای فرهنگی – اجتماعی است که از هنجارهای اجتماعی ناشی می‌شود“ هنجارهای اجتماعی و
نقش‌های جنسیتی، ویژهٔ زنان و مردانی است که معین می‌کنند چه شرایطی برای مردان و چه اوضاع و احوالی برای
زنان موجب حسادت می‌شود و هر یک از این دو جنس در برابر احساس حسادت چه واکنشی باید بروز دهند.

از سوی دیگر، نظریه‌پردازان تکاملی، حسادت عاشقانه را صفتی درونی می‌دانند که در میان افراد تمامی فرهنگ‌ها و ملت‌های
جهان یکسان به نمایش درمی‌آید.
از این نظر، تفاوت بین مردان و زنان فقط از عامل‌های زیستی سرچشمه می‌گیرد.

یکی زا جدیدترین پژوهش‌هائی که تفاوت میان دو جنس یاد شده را مورد بررسی قرار داده، تحقیقی است در مورد
حسادت که ”پینس“ و ”فریدمن“ در سال ۱۹۹۸ بر روی ۱۰۰۰ زن و مرد آمریکائی و آسیائی انجام داده و
آنان را از دیدگاه‌های مختلفی مورد بررسی و مطالعه قرار داده‌اند.

این جنبه‌ها عبارتند از:

۱) فراوانی و شهرت حسادت ۲) چگونگی تجربهٔ حسادت ۳) سبب و مفهوم حسادت برای هرکدام از مردان و زنان

به‌موجب یافته‌های پژوهش مزبور، حسادت عاشقانه، صفتی مشترک بین زنان و مردان به‌شمار می‌رود و هر دو جنس، در این
مورد به یک میزان حسادت می‌ورزند و فرق بین آنان فقط در جزئیات مربوط به حسادت نهفته است.
از این‌رو فرض حسودتر بودن زنان نسبت به مردان، بیش از آنکه یک اصل شمرده شود، یک توقع یا تصور
اجتماعی است.

در بیشتر جامعه‌ها، پیدایش کردارهای هیجان‌آمیز، خشم و پریشان‌حالی به‌هنگام حسادت برای زنان امری طبیعی است، اما در مورد مردان،
رفتاری ناشی از ضعف و ناتوانی به حساب می‌آید.
با وجود این فرض اجتماعی، شواهد تجربی گویای آن هستند که مردان به اندازهٔ زنان در موقع حسادت، آشفته‌حال می‌گردند،
اما چون نمود رفتارهائی از این دست و بازتاب‌های حسادت‌آلود در مردان، نشان درماندگی و آسیب‌پذیری آنان قلمداد می‌گردد، مردان
از این قبیل رفتارها سر باز می‌زند و حسادت خویش را نهان داشته و یا در قالب عصبانیت ابراز می‌دارند.

زنان به‌علت نقش‌های سنتی زنانه، احساس نالایقی شخصی، عدم توانائی کافی و در نتیجه، وابستگی بیش از حد به
همسر، اوضاع حسادت‌آمیز را تهدیدی برای رابطه‌های زناشوئی خود پنداشته و در قبال آن، واکنش شدیدتری از خویش نشان می‌دهند
که این بازتاب‌ها بیشتر در قالب اندوه و پریشان‌دلی بروز می‌کنند و حال آنکه واکنش مردان در برابر حسادت، به
سبب توانائی بیشتر و احساس لیاقت شخصی به‌علت واسطهٔ نقش نسبی مردانه، نه به شکل افسرگی بلکه به شکل ”غضب“
نمایان می‌گردد.

به باور روانکاوان، دلیل تفاوت میان مردان و زنان از لحاظ حسادت، چگونگی رشد روانی – اجتماعی آنان است.
به این مفهوم که پسران به دنبال گذراندن دوره کودکی و گام نهادن به مرحلهٔ بلوغ، جهت دستیابی به هویت
جنسی مردانه، روابط صمیمانه و نزدیک خویش را با مادر قطع کرده و شروع به پذیرش الگوهای جنسی مردانه می‌کنند،
بنابراین به سبب تجربهٔ جدائی در سنین کودکی، قلع یک رابطهٔ عاطفی در دوران بزرگسالی برای آنان چندان تهدیدکننده نبوده
و آسایش روانی آنان را به خطر نمی‌اندازد.

در حالی‌که در مورد دختران، شرایط به کلی متفاوت است.
دختران به‌منظور کسب هویت جنسی زنانه ناچار از حفظ و تداوم بستگی دوستانه‌شان به مادر می‌باشند.
بنابراین، حفظ رابطه، زیربنای هویت زنانهٔ آنان را تشکیل می‌دهد و در بزرگسالی هم از دست دادن یک ارتباط قلبی
و عاطفی با واکنش هیجانی شدیدتری از سوی آنان همراه خواهد بود و بر همین اساس، در اصل، زنان نسبت
به تک همسری، پایبندی و حفظ روابط زناشوئی، احساس تعهد بیشتری داشته و خیانت به شریک جنسی در زنان کمتر
از مردان مشاهده می‌شود.

از طرف دیگر، نوع اجتماعی شدن، مردان به‌نحوی است که کامیابی و پیشرفت، پایهٔ هویت مردانهٔ آنان بوده و
وجود یک رقیب جنسی در روابط زناشوئی‌شان، گونه‌ای تهدید از نظر کاهش عزت نفس و هویت مردانهٔ آنان قلمداد می‌گردد؛
از همین‌رو واکنش مردان در موقع حسادت، بیشتر وقت‌ها در جهت حفظ عزت نفس آنان است.
حفظ ارتباطی صمیمانه بر پایهٔ پیامدهای به‌دست آمده در این پژوهش مشخص شده است.

از سایر علت‌هائی که بر شدت حسادت، اثر می‌گذارد، آشنائی نسبت به رقیب است.
چه در مورد مردان و چه در مورد زنان، در حالی که فرد، شناخت یا فرضی از رقیب خویشتن نداشته
باشد، میزان حسادت کمتر است، اما هر قدر شناخت، بیشتر باشد و یا رقیب، یکی از یاران و یا خویشاوندان
باشد، بر میزان حسادت افزوده می‌گردد.
عامل دیگری که موجب افزایش حسادت می‌شود، جاذبه رقیب، بیشتر باشد و یا شخص فکر کند که رقیب شباهت فراوانی
به او دارد، بر میزان حسادت او اضافه می‌گردد.

عامل دیگری که در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است، واکنش‌های بدنی حاصل از احساس حسادت در زنان و
مردان است که این واکنش‌ها به شکل سردرد، حالت ضعف، سرگیجه، تهوع، بی‌خوابی، کابوس‌های شبانه، بی‌حوصلگی و…
نمایان می‌گردد، اما احساس گرمای شدید و گرفتگی، عصبیت زیاد، احساس حقارت، فرسایش عاطفی و لرزش اندام در زنان بیش
از مردان مشاهده می‌گردد.

مطابق نظرخواهی معمول، به‌طور تقریبی همهٔ زنان و مردان معتقد بودند که حسادت دارای جنبه‌های مثبت و منفی است
که از طرفی سبب سستی ارتباط شده، ناراحتی‌های روحی و جسمی به‌وجود می‌آورد، به خشم و خشونت می‌انجامد و آزادی
دو طرف را محدود می‌سازد و از سوی دیگر، حسادت، نشاندهندهٔ عشق به طرف مقابل و صمیمیت بیشتر است و
زنان بیشتر از مدان، حسادت را یک ویژگی شخصیتی دلخواه می‌دانند.

به هر حال، بررسی‌های بالینی حاکی از آن هستند که افراد سالم در روابط عاشقانهٔ خویش به کلی صادق
و خودانگیخته بوده و به قصد جلب توجه و محبت بیشتر، نیازی به تحریک حس حسادت و یا نگران کردن
جنس مخالف، احساس نمی‌کنند.
در حقیقت، تلاش جهت تحریک حس حسادت طرف مقابل، نه فقط به بهتر شدن روابط منتهی نمی‌گردد، بلکه در درازمدت
به بدبینی، دشمنی و بی‌حسی عاطفی تبدیل خواهد شد.

ویستا

2014-04-30 / گردآوری:
برچسب ها:
دکتر طاهری
نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین ویدکتر طاهری
۲۰ راه برای تشخیص عشق واقعی۲۰ راه برای تشخیص عشق واقعی
راه هایی برای فراموش کردن یک رابطه در ۲۴ روزراه هایی برای فراموش کردن یک رابطه در ۲۴ روز
همسر عصبانی خود را با این روش ساده و دوست داشتنی کنترل کنیدهمسر عصبانی خود را با این روش ساده و دوست داشتنی کنترل کنید
چگونه بفهمیم که یک نفر واقعا” ما را دوست دارد؟چگونه بفهمیم که یک نفر واقعا” ما را دوست دارد؟
اگر در زندگی احساس ناامیدی می کنید حتما این مطلب را بخوانیداگر در زندگی احساس ناامیدی می کنید حتما این مطلب را بخوانید
۶ نشانه از کسی که به شما علاقه دارد۶ نشانه از کسی که به شما علاقه دارد
رازهای رفتاری ماه های مختلف سالرازهای رفتاری ماه های مختلف سال
دلایل دوری کردن یک مرد از همسرشدلایل دوری کردن یک مرد از همسرش
پلک زدن شایع‌ترین اختلال حرکتی کودکان استپلک زدن شایع‌ترین اختلال حرکتی کودکان است
چگونه از احساسات واقعی یک مرد سر دربیاوریم؟ ( علائم عاشق شدن مردها )چگونه از احساسات واقعی یک مرد سر دربیاوریم؟ ( علائم عاشق شدن مردها )
چهار نشانه جالب که نشان می دهد مردان دروغ می‌گویندچهار نشانه جالب که نشان می دهد مردان دروغ می‌گویند
چگونه با فرزندمان رابطه دوستی داشته باشیمچگونه با فرزندمان رابطه دوستی داشته باشیم
به دست آوردن آرامش ظرف ۵ دقیقهبه دست آوردن آرامش ظرف ۵ دقیقه
از کجا بفهمیم که واقعا عاشق شدیم؟از کجا بفهمیم که واقعا عاشق شدیم؟
۱۴ راه حل برای آرامش اعصاب و روان۱۴ راه حل برای آرامش اعصاب و روان
بی خیالی و یک دندگی در دعوا با همسر ممنوعبی خیالی و یک دندگی در دعوا با همسر ممنوع
بهترین راه جذب کردن مردانبهترین راه جذب کردن مردان
تحلیل رویا از نگاه فرویدتحلیل رویا از نگاه فروید
ترفندهای زنانه برای گرم کردن رابطه زناشوییترفندهای زنانه برای گرم کردن رابطه زناشویی
چگونه قهرکرده‌ها را آشتی بدهیم؟چگونه قهرکرده‌ها را آشتی بدهیم؟
اختلال بیَش فعالی در سن شیر خوارگی قابل تشخیص استاختلال بیَش فعالی در سن شیر خوارگی قابل تشخیص است
با فرزند نوجوان مان که عاشق جنس مخالف خود شده است چگونه رفتار کنیم؟با فرزند نوجوان مان که عاشق جنس مخالف خود شده است چگونه رفتار کنیم؟
ریشه ترس چیست ؟ریشه ترس چیست ؟
راه های صحیح برخورد با مردان متعصبراه های صحیح برخورد با مردان متعصب
چرا گاهی احساس بدبختی به سراغمان می آیدچرا گاهی احساس بدبختی به سراغمان می آید
۱۰ سوالی که باید از همسر بی وفای خود بپرسید۱۰ سوالی که باید از همسر بی وفای خود بپرسید
با کودکان باهوش چگونه باید رفتار کردبا کودکان باهوش چگونه باید رفتار کرد
برخورد با تنبلی و علت به وجود آمدن آنبرخورد با تنبلی و علت به وجود آمدن آن
یک تست شخصیت شناسی ساده ، اما خیلی واقعی و جالبیک تست شخصیت شناسی ساده ، اما خیلی واقعی و جالب
یک راه زیرکانه برای شناخت بیشتر نامزدتان!یک راه زیرکانه برای شناخت بیشتر نامزدتان!
۲۰ راه برای تشخیص عشق واقعی۲۰ راه برای تشخیص عشق واقعی
هر فردی در یک رابطه احساسی همیشه نگران این موضوع خواهد بود که آیا عشق معشوقه وی به او یک عشق واقعی است و یا خیر ما در این مطلب نکاتی پیرامون عشق واقعی را برای شما عزیزان آماده کرده ایم
سوژه های روز رو این جا ببینید !
آشپزی ماه رمضان ( سحر و افطار )
از بین بردن چاقی موضعی به آسانی و فوری !
فال روزانه
چگونه قهرکرده‌ها را آشتی بدهیم؟
روش های شاد کردن همسر عصبانی
میل شدید به تکان دادن شدید پاها
تست اخلاق
علایم و نشانه های یک رابطه اشتباه و ناسالم
شاد زیستن چیست؟
درد دل مردی که به زن خود خیانت کرد
تحلیل رویا از نگاه فروید
بهترین های بازی کودکانه برای اوقات فراغت بچه ها
چگونه بدبینی خود را درمان کنیم؟!
راه های اثبات عشق به مردان بدون گفتن جمله دوست دارم
یک تست شخصیت شناسی ساده ، اما خیلی واقعی و جالب
مشکلات زندگی با همسر پارانوئید
چگونه با افراد یک دنده و لجباز برخورد کنیم؟ جادوی آرام کردن اطرافیان
چگونه انسان بزرگی شویم؟
از کجا بفهمیم که واقعا عاشق شدیم؟
با کسی که عشق شدیدی به ما دارد اما ما دوستش نداریم چگونه رفتار کنیم؟
خجالت کشیدن برخی آقایان از خانمها چه راه حلی دارد؟
چگونه رابطه خود را زنده نگه داریم
یک راه زیرکانه برای شناخت بیشتر نامزدتان!
۱۰ سوالی که باید از همسر بی وفای خود بپرسید
چگونه جذاب و دلربا باشیم؟
راه های حفظ دوستی و صمیمیت همیشگی و مادام العمر با دوستان
پلک زدن شایع‌ترین اختلال حرکتی کودکان است
روان شناسی رک گویی
بهترین راه جذب کردن مردان
به دست آوردن آرامش ظرف ۵ دقیقه
اکسی توسین چیست؟ چرا به نام هورمون عشق می شناسند و روش افزایش اکسی توسین
رازهای رفتاری ماه های مختلف سال
دلایل رایج و متداول افراد برای قطع رابطه عاشقانه
راه هایی برای فراموش کردن یک رابطه در ۲۴ روز
۲۰ نکته که شما را نزد دیگران عزیز می کند
راه های ساده برای جذب انرژی مثبت
چهار نشانه جالب که نشان می دهد مردان دروغ می‌گویند
اختلال بیَش فعالی در سن شیر خوارگی قابل تشخیص است
تعبیر خواب