مشاهده : 94روانشناسیRSS

حسادت مردان بیشتر است یا حسادت زنان؟

حسادت مردان بیشتر است یا حسادت زنان؟روانشناسی
بسیاری از افراد، معتقد هستند که حسادت به‌خصوص حسادت‌های عاشقانه، ویژگی زنانه به‌شمار می‌آید. زنان حسودتر هستند یا مردان؟ آیا به راستی، حسادت ، مشخصهٔ زنان می‌باشد، یا مردان نیز به همان اندازه دچار حسادت می‌شوند؟ باورهای گوناگونی در این باره مطرح شده‌اند که پاره‌ای از آنها بر حسودتر بودن زنان در مقایسه با مردان […]

بسیاری از افراد، معتقد هستند که حسادت به‌خصوص حسادت‌های عاشقانه، ویژگی زنانه به‌شمار می‌آید.

زنان حسودتر هستند یا مردان؟

آیا به راستی، حسادت ، مشخصهٔ زنان می‌باشد، یا مردان نیز به همان اندازه دچار حسادت می‌شوند؟

باورهای گوناگونی در
این باره مطرح شده‌اند که پاره‌ای از آنها بر حسودتر بودن زنان در مقایسه با مردان و بعضی دیگر به
یکسانی میزان حسادت بین این دو جنس تأکید دارند.

بنا به گفتهٔ روانشناسان اجتماعی: ”حسادت، پدیده‌ای فرهنگی – اجتماعی است که از هنجارهای اجتماعی ناشی می‌شود“ هنجارهای اجتماعی و
نقش‌های جنسیتی، ویژهٔ زنان و مردانی است که معین می‌کنند چه شرایطی برای مردان و چه اوضاع و احوالی برای
زنان موجب حسادت می‌شود و هر یک از این دو جنس در برابر احساس حسادت چه واکنشی باید بروز دهند.

از سوی دیگر، نظریه‌پردازان تکاملی، حسادت عاشقانه را صفتی درونی می‌دانند که در میان افراد تمامی فرهنگ‌ها و ملت‌های
جهان یکسان به نمایش درمی‌آید.
از این نظر، تفاوت بین مردان و زنان فقط از عامل‌های زیستی سرچشمه می‌گیرد.

یکی زا جدیدترین پژوهش‌هائی که تفاوت میان دو جنس یاد شده را مورد بررسی قرار داده، تحقیقی است در مورد
حسادت که ”پینس“ و ”فریدمن“ در سال ۱۹۹۸ بر روی ۱۰۰۰ زن و مرد آمریکائی و آسیائی انجام داده و
آنان را از دیدگاه‌های مختلفی مورد بررسی و مطالعه قرار داده‌اند.

این جنبه‌ها عبارتند از:

۱) فراوانی و شهرت حسادت ۲) چگونگی تجربهٔ حسادت ۳) سبب و مفهوم حسادت برای هرکدام از مردان و زنان

به‌موجب یافته‌های پژوهش مزبور، حسادت عاشقانه، صفتی مشترک بین زنان و مردان به‌شمار می‌رود و هر دو جنس، در این
مورد به یک میزان حسادت می‌ورزند و فرق بین آنان فقط در جزئیات مربوط به حسادت نهفته است.
از این‌رو فرض حسودتر بودن زنان نسبت به مردان، بیش از آنکه یک اصل شمرده شود، یک توقع یا تصور
اجتماعی است.

در بیشتر جامعه‌ها، پیدایش کردارهای هیجان‌آمیز، خشم و پریشان‌حالی به‌هنگام حسادت برای زنان امری طبیعی است، اما در مورد مردان،
رفتاری ناشی از ضعف و ناتوانی به حساب می‌آید.
با وجود این فرض اجتماعی، شواهد تجربی گویای آن هستند که مردان به اندازهٔ زنان در موقع حسادت، آشفته‌حال می‌گردند،
اما چون نمود رفتارهائی از این دست و بازتاب‌های حسادت‌آلود در مردان، نشان درماندگی و آسیب‌پذیری آنان قلمداد می‌گردد، مردان
از این قبیل رفتارها سر باز می‌زند و حسادت خویش را نهان داشته و یا در قالب عصبانیت ابراز می‌دارند.

زنان به‌علت نقش‌های سنتی زنانه، احساس نالایقی شخصی، عدم توانائی کافی و در نتیجه، وابستگی بیش از حد به
همسر، اوضاع حسادت‌آمیز را تهدیدی برای رابطه‌های زناشوئی خود پنداشته و در قبال آن، واکنش شدیدتری از خویش نشان می‌دهند
که این بازتاب‌ها بیشتر در قالب اندوه و پریشان‌دلی بروز می‌کنند و حال آنکه واکنش مردان در برابر حسادت، به
سبب توانائی بیشتر و احساس لیاقت شخصی به‌علت واسطهٔ نقش نسبی مردانه، نه به شکل افسرگی بلکه به شکل ”غضب“
نمایان می‌گردد.

به باور روانکاوان، دلیل تفاوت میان مردان و زنان از لحاظ حسادت، چگونگی رشد روانی – اجتماعی آنان است.
به این مفهوم که پسران به دنبال گذراندن دوره کودکی و گام نهادن به مرحلهٔ بلوغ، جهت دستیابی به هویت
جنسی مردانه، روابط صمیمانه و نزدیک خویش را با مادر قطع کرده و شروع به پذیرش الگوهای جنسی مردانه می‌کنند،
بنابراین به سبب تجربهٔ جدائی در سنین کودکی، قلع یک رابطهٔ عاطفی در دوران بزرگسالی برای آنان چندان تهدیدکننده نبوده
و آسایش روانی آنان را به خطر نمی‌اندازد.

در حالی‌که در مورد دختران، شرایط به کلی متفاوت است.
دختران به‌منظور کسب هویت جنسی زنانه ناچار از حفظ و تداوم بستگی دوستانه‌شان به مادر می‌باشند.
بنابراین، حفظ رابطه، زیربنای هویت زنانهٔ آنان را تشکیل می‌دهد و در بزرگسالی هم از دست دادن یک ارتباط قلبی
و عاطفی با واکنش هیجانی شدیدتری از سوی آنان همراه خواهد بود و بر همین اساس، در اصل، زنان نسبت
به تک همسری، پایبندی و حفظ روابط زناشوئی، احساس تعهد بیشتری داشته و خیانت به شریک جنسی در زنان کمتر
از مردان مشاهده می‌شود.

از طرف دیگر، نوع اجتماعی شدن، مردان به‌نحوی است که کامیابی و پیشرفت، پایهٔ هویت مردانهٔ آنان بوده و
وجود یک رقیب جنسی در روابط زناشوئی‌شان، گونه‌ای تهدید از نظر کاهش عزت نفس و هویت مردانهٔ آنان قلمداد می‌گردد؛
از همین‌رو واکنش مردان در موقع حسادت، بیشتر وقت‌ها در جهت حفظ عزت نفس آنان است.
حفظ ارتباطی صمیمانه بر پایهٔ پیامدهای به‌دست آمده در این پژوهش مشخص شده است.

از سایر علت‌هائی که بر شدت حسادت، اثر می‌گذارد، آشنائی نسبت به رقیب است.
چه در مورد مردان و چه در مورد زنان، در حالی که فرد، شناخت یا فرضی از رقیب خویشتن نداشته
باشد، میزان حسادت کمتر است، اما هر قدر شناخت، بیشتر باشد و یا رقیب، یکی از یاران و یا خویشاوندان
باشد، بر میزان حسادت افزوده می‌گردد.
عامل دیگری که موجب افزایش حسادت می‌شود، جاذبه رقیب، بیشتر باشد و یا شخص فکر کند که رقیب شباهت فراوانی
به او دارد، بر میزان حسادت او اضافه می‌گردد.

عامل دیگری که در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است، واکنش‌های بدنی حاصل از احساس حسادت در زنان و
مردان است که این واکنش‌ها به شکل سردرد، حالت ضعف، سرگیجه، تهوع، بی‌خوابی، کابوس‌های شبانه، بی‌حوصلگی و…
نمایان می‌گردد، اما احساس گرمای شدید و گرفتگی، عصبیت زیاد، احساس حقارت، فرسایش عاطفی و لرزش اندام در زنان بیش
از مردان مشاهده می‌گردد.

مطابق نظرخواهی معمول، به‌طور تقریبی همهٔ زنان و مردان معتقد بودند که حسادت دارای جنبه‌های مثبت و منفی است
که از طرفی سبب سستی ارتباط شده، ناراحتی‌های روحی و جسمی به‌وجود می‌آورد، به خشم و خشونت می‌انجامد و آزادی
دو طرف را محدود می‌سازد و از سوی دیگر، حسادت، نشاندهندهٔ عشق به طرف مقابل و صمیمیت بیشتر است و
زنان بیشتر از مدان، حسادت را یک ویژگی شخصیتی دلخواه می‌دانند.

به هر حال، بررسی‌های بالینی حاکی از آن هستند که افراد سالم در روابط عاشقانهٔ خویش به کلی صادق
و خودانگیخته بوده و به قصد جلب توجه و محبت بیشتر، نیازی به تحریک حس حسادت و یا نگران کردن
جنس مخالف، احساس نمی‌کنند.
در حقیقت، تلاش جهت تحریک حس حسادت طرف مقابل، نه فقط به بهتر شدن روابط منتهی نمی‌گردد، بلکه در درازمدت
به بدبینی، دشمنی و بی‌حسی عاطفی تبدیل خواهد شد.

ویستا

2014-04-30 / گردآوری:
برچسب ها:

نو عروس

چهره های بسیار مشهور در اکران فیلم آستیگمات |از نیکی کریمی تا محسن کیایی و همسر و دختر بانمکشچهره های بسیار مشهور در اکران فیلم آستیگمات |از نیکی کریمی تا محسن کیایی و همسر و دختر بانمکش
چرا برنامه خندوانه و دورهمی برای خواننده هایی که دعوت کردند تذکر گرفتند؟چرا برنامه خندوانه و دورهمی برای خواننده هایی که دعوت کردند تذکر گرفتند؟
انتقاد جنجالی همایون اسعدیان از هنرمندان در مراسم تشییع پیکر زنده یاد فرج حیدریانتقاد جنجالی همایون اسعدیان از هنرمندان در مراسم تشییع پیکر زنده یاد فرج حیدری
تیپ عجیب و غریب بهنوش بختیاری در اکران فیلم پاسیوتیپ عجیب و غریب بهنوش بختیاری در اکران فیلم پاسیو
زندگی مشترک پریانکا چوپرا و نیک جوناس چگونه آغاز شد؟ | از آشنایی تا تور ۲۳ متری لباس عروس!زندگی مشترک پریانکا چوپرا و نیک جوناس چگونه آغاز شد؟ | از آشنایی تا تور ۲۳ متری لباس عروس!
زندگی حسنا جلیل؛ جنجالی که این زن ۲۵ ساله در افغانستان به پا کردزندگی حسنا جلیل؛ جنجالی که این زن ۲۵ ساله در افغانستان به پا کرد
زندگی جو فریزر، بوکسور جنجالی که اولین شکست محمدعلی کلی را رقم زد!زندگی جو فریزر، بوکسور جنجالی که اولین شکست محمدعلی کلی را رقم زد!
زندگی کوروش یغمایی؛ پدر موسیقی راک ایران و خالق گل یخ!زندگی کوروش یغمایی؛ پدر موسیقی راک ایران و خالق گل یخ!
پیام صابری ، همسر زیبا بروفه درگذشت ! | جزئیات فوت پیام صابریپیام صابری ، همسر زیبا بروفه درگذشت ! | جزئیات فوت پیام صابری
ورزشکاران ایران و جهان در شبکه های اجتماعی (۱۰) از سپهر حیدری و همسرش تا مدرسه فوتبال نیلوفر اردلان!ورزشکاران ایران و جهان در شبکه های اجتماعی (۱۰) از سپهر حیدری و همسرش تا مدرسه فوتبال نیلوفر اردلان!
تعداد عجیب و غریب فالور بازیگران زن ایران و تاثیری که بر گیشه دارند! |از مهناز افشار تا سحر قریشی!تعداد عجیب و غریب فالور بازیگران زن ایران و تاثیری که بر گیشه دارند! |از مهناز افشار تا سحر قریشی!
اینستاگرام ستاره های خارجی ۳۰ از مسی تا تدارکات کریسمسی جنیفر لوپزاینستاگرام ستاره های خارجی ۳۰ از مسی تا تدارکات کریسمسی جنیفر لوپز
نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
افراد دو قطبی بعضی اوقات بسیار جذاب می شوندافراد دو قطبی بعضی اوقات بسیار جذاب می شوند
به کودکان بیاموزید اگر گم شدند این کارها را انجام دهندبه کودکان بیاموزید اگر گم شدند این کارها را انجام دهند
تست روانشناسی : چقدر اعتماد به نفس دارید؟تست روانشناسی : چقدر اعتماد به نفس دارید؟
کودک بیش فعال چه تفاوتی با دیگر کودکان دارد؟کودک بیش فعال چه تفاوتی با دیگر کودکان دارد؟
برای کاهش اضطراب و استرس روزمره این تکنیک ها را به کار ببریدبرای کاهش اضطراب و استرس روزمره این تکنیک ها را به کار ببرید
فاش شدن رازهایی درباره شخصیت تان از طیق میز کارتانفاش شدن رازهایی درباره شخصیت تان از طیق میز کارتان
خانواده های شاد اینگونه رفتار می کنند و از زندگی لذت می برندخانواده های شاد اینگونه رفتار می کنند و از زندگی لذت می برند
بلایی که طلاق عاطفی بر سر کودکان می آوردبلایی که طلاق عاطفی بر سر کودکان می آورد
کاهش استرس در جلسه خاستگاری با این ترفندهاکاهش استرس در جلسه خاستگاری با این ترفندها
خودگویی منفی چیست و چه تاثیراتی داردخودگویی منفی چیست و چه تاثیراتی دارد
مخرب ترین رفتارهای عاطفی در زندگی زناشوییمخرب ترین رفتارهای عاطفی در زندگی زناشویی
چگونگی تاثیر شبکه‌های اجتماعی بر افرادچگونگی تاثیر شبکه‌های اجتماعی بر افراد
با مادرشوهری که مدام در زندگی من مداخله می کند چگونه رفتار کنم؟با مادرشوهری که مدام در زندگی من مداخله می کند چگونه رفتار کنم؟
دلیل گریه کردن و اشک ریختن چیستدلیل گریه کردن و اشک ریختن چیست
چرا یک فرد اقدام به خودکشی می‌کند؟چرا یک فرد اقدام به خودکشی می‌کند؟
رابطه افسردگی با دکوراسیون منزل شما چیسترابطه افسردگی با دکوراسیون منزل شما چیست
تاثیر زخم‌های عاطفی دوران کودکی در بزرگسالیتاثیر زخم‌های عاطفی دوران کودکی در بزرگسالی
جنون کندن مو را بیشتر بشناسیدجنون کندن مو را بیشتر بشناسید
شادی در زندگی و اهمیت وجود آنشادی در زندگی و اهمیت وجود آن
با شوهر یخ و بی‌احساس چگونه باید برخورد کردبا شوهر یخ و بی‌احساس چگونه باید برخورد کرد
شنیدن موسیقی باعث آرامش قلب انسان می شودشنیدن موسیقی باعث آرامش قلب انسان می شود
چگونه مرگ عزیزان را به کودکان توضیح دهیم؟چگونه مرگ عزیزان را به کودکان توضیح دهیم؟
به کودکان بیاموزید اگر گم شدند این کارها را انجام دهندبه کودکان بیاموزید اگر گم شدند این کارها را انجام دهند
گم شدن کودک بیش تر از چیزی است که فکرش را بکنید بنابراین آموزش کودکان برای زمان گم شدن امری حیاتی است.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
هدیه ایی ویژه برای خوشحال کردن همسرتان
دیگر جشن عروسی نگیرید، بدون عروسی ساز !!!
شیک ترین و جدیدترین مدل های لباس عروس , سفره عقد , آرایش عروس و ...
تاثیر منفی خانواده ناکارآمد بر کودکان
چطور به بهتر خوابیدن نوزاد کمک کنیم
دلیل پرحرفی کودکان و سوال پیچ کردن والدین
راه های درمان زیاد فکر کردن
چرا زوجین یک رابطه شکست خورده را تمام نمی کنند؟
افراد موفق و خاص این الگوهای رفتاری را در زندگی از خود نشان میدهند
علت کسلی صبح ها وقتی از خواب بیدار می شویم
با کودکان باهوش چگونه باید رفتار کرد
از اعتیاد عاطفی چه می دانید؟
۵ زبان عشق و دلبری که شناخت آن ها رابطه شما را دگرگون می کند
شک داشتن به شریک زندگیمان را چگونه کنترل نمائیم؟
راهکارهایی برای کسانی که ابراز احساسات برایشان دشوار است
چگونه میتوان با وجود مشکلات زندگی همچنان شاد و خندان بود؟
دلیل گریه کردن و اشک ریختن چیست
شاد بودن بیشتر برخی از افراد به چه دلیل است؟
۹ علامتی که  نشان می دهد نامزدتان به شما خیانت می کند
علائم بارز کمبود اعتماد به نفس
این دسته از مردان، همسران خود را مورد خشونت قرار می دهند
چگونه شخصیتی محبوب و دوست داشتنی ای پیدا کنیم؟
چگونگی تاثیر شبکه‌های اجتماعی بر افراد
اضطراب امتحان و مقابله با آن
کسب آرامش واقعی با ازدواج میسر است؟
چگونه قلب شکسته را درمان کنیم و دوباره لبخند بزنیم
چه رفتارهایی باعث بدخلقی‌ در پاییز می شوند
خانمها از انجام این کارها در زندگی زناشویی شان به شدت دوری نمایند
مخرب ترین رفتارهای عاطفی در زندگی زناشویی
افسردگی خندان چیست؟ و چه علائمی دارد؟
رابطه بین خوشحالی و پول و خوشبختی چیست؟
شخصیت شناسی و شناخت سلامت افراد از روی گروه خونی
شباهت به یکدیگر در انتخاب همسر آینده چقدر اهمیت دارد
چگونه فشار روحی و عصبی خود را تخلیه کنیم؟
استرس و رابطه مستقیم آن با دیابت
خودگویی منفی چیست و چه تاثیراتی دارد
شیرین شدن زندگی با این روش ها
روانشناسی رنگها در روحیه افراد
گالری آرایش عروس
خرید اینترنتی بلیط هواپیما ( ارزان تر از همه جا )
در سال جدید نگران کسب درآمد نباشید | کسب درآمد عالی
ویژه تابستان 97 | امسال را متفاوت تجربه کنید
به کودکان بیاموزید اگر گم شدند این کارها را انجام دهند
به کودکان بیاموزید اگر گم شدند این کارها را انجام دهند
تاثیر منفی خانواده ناکارآمد بر کودکان
تاثیر منفی خانواده ناکارآمد بر کودکان
چطور به بهتر خوابیدن نوزاد کمک کنیم
چطور به بهتر خوابیدن نوزاد کمک کنیم
دلیل پرحرفی کودکان و سوال پیچ کردن والدین
دلیل پرحرفی کودکان و سوال پیچ کردن والدین
راه های درمان زیاد فکر کردن
راه های درمان زیاد فکر کردن
چرا زوجین یک رابطه شکست خورده را تمام نمی کنند؟
چرا زوجین یک رابطه شکست خورده را تمام نمی کنند؟
افراد موفق و خاص این الگوهای رفتاری را در زندگی از خود نشان میدهند
افراد موفق و خاص این الگوهای رفتاری را در زندگی از خود نشان میدهند
علت کسلی صبح ها وقتی از خواب بیدار می شویم
علت کسلی صبح ها وقتی از خواب بیدار می شویم
فیلم پرشین ویامیران پرواز