مشاهده : 368 تعبیر خواب حرف جیم RSS اشتراک:

تعبیر خواب جن ، دیدن جن در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب جن ، دیدن جن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جن ،تعبیر خواب دیدن شادی اجنه ،تعبیر خواب دیدن جن در مکان ناآشنا ،تعبیر خواب دیدن جن در خانه و تعبیر خواب اگر ببینید در میان اجنه هستید همراه ما باشید.

خواب یکی از آیات و نشانه‌های خداوند است. هنگامی‌که انسان به خواب
فرومی‌رود، روحش از پنجره جسم خارج شده و به طرف عالم بالا و آسمان‌ها
به پرواز درمی‌آید و هر آنچه را که روح در این سیر و سیاحت مشاهده می‌کند،
به شکل خواب در ذهن شخص مجسم می‌شود.در متن زیر تعبیر خواب جن را
بصورت کامل از نظر معبران مختلف قرار داده ایم.می توانید تعبیر خواب جن ما را
در سایت پرشین وی بخوانید.

تعبیر خواب جن از نظر معبران مختلف

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن جن در خواب روبه روئی با فتنه و دشمنی است و چنانچه در خواب جن ببینید
با دشمنی دست و پنجه نرم می کنید و علیه شما آتش فتنه ای بر افروخته می شود.
اگر در خواب از جنی بترسید و فرار کنید امنیت می یابید و سود می برید.

تعبیر خواب دیدن جن در خواب

تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی

دیدن جن در خواب بر پنج وجه است.
۱٫دوستی عزیز.
۲٫بخت و دولت.
۳٫کاری که دارد از او کامرانی یابد.
۴٫بزرگی و حشمت.
۵٫خبر دروغ و کارهای باطل است.

تعبیر خواب دیدن جن در خانه

دیدن جن در خانه از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر جنی در خانه خودتان دیدید او یک دشمن خانگی است و خواب شما می گوید
که مراقب یکی از نزدیکان خویش باشید. چنانچه در خانه خود تعدادی جن دیدید
نشان آن است که اهالی خانه علیه شما جبهه گرفته اند و مخالف هستند.

تعبیر خواب اگر ببینید در میان اجنه هستید

تعبیر خواب به روایت دانیال نبی

اگر به خواب دید که در میان اجنه است، دلیل که به سفر شود و آن سفر او را
مبارک بود

تعبیر خواب دیدن جن در مکان ناآشنا

نظر منوچهر مطیعی در مورد دیدن جن در مکان ناآشنا

اگر جن را در جائی ناآشنا دیدید دشمنی بیگانه است که با او روبه رو می شوید.اگر
جن در خواب دیدید و آن جن خوشحال بود شما غمگین می شوید و اگر اندوهگین بود
شما شادی و سرور می یابشید.

انواع تعبیر خواب جن

تعبیر خواب به روایت العنبری

دیدن جن در خواب، بر فردی شیّاد و فریب کار در امور دینی دلالت دارد.

تعبیر خواب دیدن شادی اجنه

تعبیر خواب از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

مشاهده شادی اجنه و جشن و سرور آن ها شادی دشمنان تلقی می گردد که مطلوب
نیست چون شادی دشمن با غم و اندوه ما مرادف است. اگر در خواب قیافه آشنائی را
دیدید و احساس کردید که او جن است تعبیر همان است که نوشته شدو اگر جن آشنا
بود و چیزی به شما داد پولی عایدتان می شود و اگر چیزی از شما خواست یا گرفت
مالی را از دست می دهید دوستی با جن در خواب مجاورت با دشمن و قبول فتنه بدون
مبارزه است و اگر در خواب با جن دعوا کردید صلح و سلامت می یابید.

بانک جامع تعبیر خواب و ساعد نیوز

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
جوانسازی صورت ، لیفت و کوچک و بزرگ کردن سینه
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
روشهای ساده ی بزرگ و کوچک کردن سینه و باسن