خودنمایی زنان و آثار آن

مشاهده : 818
خودنمایی زنان و آثار آن زنان
ما در این مطلب قصد داریم به بررسی علت خودنمایی زنان و آثار آن بپردازیم تا انتهای این مطلب همراه ما باشید

ما در این مطلب از پرشین وی قصد داریم درباره مساله خودنمایی خانم ها
مطالبی را به اشتراک بگذاریم و این که چرا برخی از خانم ها تمایل دارند که خودنمایی
کنند و چرا برخی از خانم ها دوست دارند و تمایل دارند که بیشتر دیده بشوند تا انتها
همراه ما باشید تا به بررسی علت خودنمایی زنان بپردازیم

علت خودنمایی زنان

انسان و بخصوص جنس زن فطرتاً به آراستگی و زینت گرایش داشته و دوست دارد در معرض توجه
دیگران باشد اما این آراستگی وقتی به حالت افراط درمی آید شکل خودنمایی به خود می گیرد
که عوارض و خطراتی را برای فرد و جامعه به دنبال می آورد. در مقاله حاضر نویسنده ماهیت
خودنمایی و دیدگاه قرآن در این باره و راهکارهای ارائه شده از سوی قرآن برای مصونیت یابی
زنان را مورد بررسی قرار داده است که از نظر خوانندگان عزیز می گذرد.

● آراستگی، جلوه ای از کمال گرایی

انسان به طور طبیعی به آراستن و نشان دادن خویش گرایش دارد. خاستگاه و ریشه این تمایل
انسانی را می بایست در کمال گرایی انسان جست. آراستن هرچند در حوزه روان شناسی کمال
قرار می گیرد و بیان گر شخصیت و سلامت روح و روان آدمی است، اما ارتباط تنگاتنگی با حوزه
تمایلات عاطفی انسان به زیبایی ها نیز دارد. به این معنا که انسان به طور طبیعی به زیبایی
گرایش دارد و فطرت و طبیعت وی او را به این سوی می کشاند، زیرا زیبایی در حقیقت تناسب
و اعتدال میان مجموعه ای از اجزاء و جزئیاتی است که کل و یا کلی را می سازد

. اگر میان اجزاء و یا جزئیات چیزی تناسب و اعتدال برقرار باشد، به گونه ای کل یا یک کلی پدیدار
می شود که انسان را به طور فطری به سوی خود می کشاند و عواطف و احساسات وی را
برمی انگیزد. این اعتدال میان جزئیات و یا اجزاء به شکل ریاضی ساخته شده و از هندسی
ریاضیات در آن موج می زند و به خوبی خود را نشان می دهد. هرچند که نمی توان این اعتدال
و تناسب را تنها در حوزه تناسب و اعتدال ریاضی سنجید ولی اصول اعتدال ریاضی به نسبت
خوبی، گرایش به زیبایی را در خود نهان دارد.

علت خودنمایی زنان

علت خودنمایی زنان

بررسی علل خودنمایی زنان

این تناسب و اعتدال و زیبایی نهفته ریاضی که به اشکال هندسی نمایش داده می شود
ذوق و عواطف انسانی را تحریک می کند. این بدان معناست که اعتدال و تناسبات ریاضی
تا چه اندازه در ساخت چیزی زیبا می تواند موثر و سازنده باشد. با این همه نمی توان در
حوزه زیباشناختی تنها به اعتدال و تناسب ریاضی میان اجزای یک کل بسنده کرد، بلکه در
حوزه زیباشناختی، عناصر و مولفه های دیگری نیز موثر می باشند که در حقیقت به هیچ وجه
نمی توان آن ها را نادیده گرفت. از این میان می توان به مسئله ذوق و گرایش های ذوقی
انسان اشاره کرد که تا چه اندازه می تواند به این اعتدال و تناسب، معنا و مفهوم بخشد.
ذوق آدمی تنها تحت تاثیر اشکال هندسی نیست بلکه برخاسته از عوامل و علل دیگری نیز هست که برخی از آن ناشناخته است.

به هر حال گرایش به آراستگی و خودنمایی را می بایست در کمال گرایی و ذوق زیبانگر انسان دید. زیبایی کمال گرایانه انسان موجب می شود تا شخص گرایش به آراستن پیدا کند.
در میان انسان، جنس زنان گرایش بیشتری به آراستن و خودنمایی دارند.

این مسئله را می توان از دو بعد انسان شناختی و تفاوت های ماهوی میان جنس زن و مرد و نیز در رفتارشناسی مورد بحث و بررسی قرار داد. به این معنا که این تفاوت ها خود بیانگر نوعی تفاوت های طبیعی میان مرد و زن را می نمایاند و از سوی دیگر به مسئله هنجاری و رفتارشناسی مرتبط می باشد.
مسئله مهم در این جا این است که در روان شناسی اجتماعی مسئله از زاویه پدیده های نابهنجار و بهنجار مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد. مسئله خودنمایی تنها مسئله شخص نیست بلکه مسئله اجتماع است که پیامدهای آن به اشکال مختلف خود را نشان می دهد. با نگاهی به ابعاد و پیامدهائی که مسئله آراستن و خودنمایی در جوامع ایجاد می کند می توان به اهمیت و جایگاه این بحث پی برد.

بیشتر بدانید از علت خودنمایی زنان چیست؟

وضوع تحقیق علل خودنمایی در زنان می باشد، از اهداف تحقیق، بالا بردن سطح
آگاهی زنان نسبت به هویت و اصالتشان و آماده سازی آنها برای حمایت از خانواده، همچنین
شناخت جایگاه واقعی زن در جامعه امروز و آشنایی با مسائل و مشکلات زنان است.

از فواید دیگر آن می توان ضرورت توجه به زنان و نقش آنها در جامعه و تأثیر نگرش در پیدایش
روحیه خودباوری در آنان را نام برد. مسائلی که در طول تحقیق مورد بررسی قرار گرفت شامل:
۱- علل و عوامل خودنمایی در زنان چیست؟ ۲- میل به خودنمایی چیست؟ آیا فطری است یا اکتسابی؟
۳- میل به خودنمایی ممدوح است یا مذموم؟ ۴- میل به خود نمایی همان خودآرایی است؟ ۵- آثار سوء بروز چنین میلی در بستر خانواده و اجتماع چیست؟

علت خودنمایی زنان

علت خودنمایی زنان

راهکارهای کنترلی خودنمایی در زنان

۶- چگونه می توان در جامعه برای شکوفایی استعداد ها و رشد شخصیت زن بستر سازی کرد؟

۷- راهکارهای کنترلی خودنمایی در زنان چیست؟ دامنه مطالب تحقیق مربوط به مقطع زمانی
و مکانی خاصی نیست و کلاً برای زنان و دختران ، کاربردی تر است. روش انجام کار به اعتبار
نوع و هدف بنیادی است و به اعتبار موضوع، دینی است و به اعتبار ماهیت توصیفی و به اعتبار
جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای است. سعی شده ، منابع استفاده شده در تحقیق تا حد امکان
از کتب معتبر و همچنین کتبی ، با تازه ترین اطلاعات باشد.

نتایجی که به دست آمده شامل موارد ذیل است: ۱- به عمل زن برای آشکار ساختن زیبایی های خویش
خود نمایی می گویند. ۲- خودآرایی و آراستگی ، امری فطری و مطابق فطرت زیبا خواهانه انسان است ،
منتها باید این خودآرایی در چهار چوب خود یعنی در جایگاه های عبادت، خانواده، ملاقات و .. انجام پذیرد.
۳- خودنمایی به هر صورتی که باشد ؛ ضمنی(غیر مستقیم)، رفتاری، عینی( واضح و آشکار) مذموم و ناپسند است.

۴- از مهمترین عوامل خودنمایی می توان علل سیاسی، اجتماعی ، روانی و فرهنگی اشاره کرد.
۵- انتقادها از پوشش اسلامی بیشتر برخاسته از عدم آگاهی و ناشی از نبود باور قلبی به زمینه هایی
است که این پوشش در آن معنا پیدا می کند. در این تحقیق به درستی فرضیه ای که در ابتدا مطرح
نمودیم پی بردیم: خودنمایی در زنان علل مختلفی دارد که علل عمده آن ضعف بینش دینی،
فراموش کردن هویت و اصالت و عدم شناخت جایگاه و مقام در خانواده و اجتماع است. واژگان کلیدی در این تحقیق شامل: علل، خودنمایی، زنان.

ویستا/ حوزه

2021-04-12 / گردآوری:
برچسب ها:
گزارش خطا در خبر
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)