بزرگ‌ترین طوطی زنده بر روی جهان

بزرگ‌ترین طوطی زنده بر روی جهان
بزرگ‌ترین طوطی , بومی آمریکای جنوبی است و فاصله نوک تا دم آن تا ۱ متر هم می‌رسد. در این ابعاد، این پرنده بزرگ‌ترین طوطی روی زمین است و حتی می‌تواند به کمک منقار عظیمش، پوسته نارگیل را بشکند!

بزرگ‌ترین طوطی

بزرگ‌ترین طوطی , بزرگترین طوطی روی زمین که رنگ آبی پرهایش، زیبایی خاصی به او بخشید، ۱
متر طول دارد و با منقارش می‌تواند نارگیل را نیز بشکند! ماکائو در تعداد چند هزار قطعه، جزو گونه‌های
در معرض خطر طبقه بندی شده است.
بومی آمریکای جنوبی است و فاصله نوک تا دم آن تا ۱ متر هم می‌رسد.
در این ابعاد، این پرنده بزرگ‌ترین طوطی روی زمین است و حتی می‌تواند به کمک منقار عظیمش، پوسته
نارگیل را بشکند!

بزرگ‌ترین طوطی

بزرگ‌ترین طوطی جهان

بزرگترین طوطی زمین

این پرنده یکی از گونه‌های بسیار‌کمیاب روی زمین
به شمار می‌رود، تنها چند‌هزار قطعه از آن در جهان باقی مانده است.
ماکائوی آبی هم مانند بسیاری از طوطی‌های دیگر در معرض خطر خرید‌و‌فروش غیرقانونی و تخریب زیستگاه قرار دارد.
بدن این پرنده هم مانند سایر مهره‌داران توانایی تولید رنگ‌دانه‌های آبی را ندارد.
رنگ آبی تیره پرهای این پرنده حاصل تفرق نور توسط مجاری هوایی بسیار‌ کوچکی است که با تداخل فزاینده، رنگ
آبی را پراکنده می‌کنند.

عروسی ساز

آیسان پرواز

مدیسه

نو عروس

تورهای نوروز 97

رایانمهر

تلگرام پرشین وی

مدیسه
چهل نما
خرما، گیاهى تک لپه اى و گرمسیرى
خرما، گیاهى تک لپه اى و گرمسیرى
آسمان سفید به جای آبی!
آسمان سفید به جای آبی!
زعفران گیاه قرمزی که به آسانى در دست پر پر مى شود!
زعفران گیاه قرمزی که به آسانى در دست پر پر مى شود!
سیستم های خنک کننده در تجهیزات الکترونیک
سیستم های خنک کننده در تجهیزات الکترونیک
چگونگی تولید مثل و زایمان عقرب ها
چگونگی تولید مثل و زایمان عقرب ها
آشنایی با مشاغل خانگی
آشنایی با مشاغل خانگی
جلوگیری از انتقال آفات و حشرات همراه گلدان به داخل منزل
جلوگیری از انتقال آفات و حشرات همراه گلدان به داخل منزل
۱۴ پرسش مردم از مشاغل خانگی
۱۴ پرسش مردم از مشاغل خانگی
چهل نما
رایانمهرامیران پرواز