یائسگی این مشکلات را برای خانمها ایجاد می کند

یائسگی این مشکلات را برای خانمها ایجاد می کند

یائسگی یائسگی یک بخش طبیعی از روند پیری است. در اولین مرحله از یائسگی،  توانایی یک زن  تحت تأثیر قرار می گیرد. یائسگی معمولاً می تواند از ۳ تا ۵ سال طول بکشد و زمانی شروع می شود که یک زن ۱۲ ماه دوره ی ماهانه نداشته باشد. متوسط سن شروع یائسگی ۵۱ سال است. […]

برندپوشانبهنودگشت