آرامگاه شاه زنده | قبرستان باستانی در ازبکستان+تصاویر

آرامگاه شاه زنده | قبرستان باستانی در ازبکستان+تصاویر

آرامگاه شاه زنده شاه زنده یک قبرستان باستانی در بخش شمال شرقی شهر سمرقند ازبکستان است که شامل تعداد زیادی مقبره و آرامگاه می شود. رنگ های آبی روشن دیواره های آرامگاه ها در کنار آثار هنری و خاص معماری و کاشی کاری اسلامی هر کدام از این آرامگاه ها را به اثری منحصر به […]

برندپوشانبهنودگشت