نکاتی مهم برای سایه زدن چشم در آرایشنکاتی مهم برای سایه زدن چشم در آرایش

چشم ها مهمترین عضو در چهره هستند که می توانند زیبایی فرد را نشان دهند و یا اینکه نشانه های پیری را نمایان کنند. اگر سایه چشم می کشید باید به نکاتی توجه کنید تا دچار اشتباه نشوید

چهل نما
رایانمهربهنودگشت