اس ام اس فصل پاییز (11)

اس ام اس فصل پاییز (11)

اس ام اس فصل پاییز ,تو با شهریور چه کرده‌ای!؟ بوی پاییز عاشقانه را به خود گرفته.. صدای برگ‌ریزان را ,از میان موهایم می‌شنوم

چهل نما
رایانمهربهنودگشت