اس ام اس تبریک روز دختر (4)

اس ام اس تبریک روز دختر (4)

اس ام اس تبریک روز دختر ای بهار آرزوی نسل فردا، دخترم ای فروغ عشق از روی تو پیدا، دخترم چشم و گوش خویش را بگشا کز راه حسد , نشکند آیینه‌ات را چشم دنیا، دخترم…

چهل نما
رایانمهربهنودگشت