اگر فرزند سالم می خواهید! این آزمایش را قبل ازدواج فراموش نکنید!

اگر فرزند سالم می خواهید! این آزمایش را قبل ازدواج فراموش نکنید!

اين مشاوره مى‌تواند يک مشاوره ساده باشد و يا مشاوره‌اى که براى افرادى صورت مى‌گيرد که ازدواج خويشاوندى دارند و يا مشاوره‌اى که براى افرادى صورت مى‌گيرد که ازدواج خويشاوندى دوطرفه (مضاعف) دارند. ارائه مشاوره های ژنتیکی و انجام تست های تشخیصی قبل از لانه گزینی و…، به زوجین کمک می کند از تولد نوزادانی […]

نقش نوازش زن در رابطه جنسی چیست؟

نقش نوازش زن در رابطه جنسی چیست؟

زنان، تنها در هنگام رابطه جنسی به نوازش نیاز ندارند و از اینکه مرد زندگیشان، صرفا به خاطر داشتن رابطه جنسی و نیاز خود، آنها را نوازش می کنند، دل آزرده می شوند. بخصوص اگر این نوازش و عشق ورزی به محض ارضا شدن، تمام شود، زنان را نسبت به شریک جنسیشان دلسرد خواهد کرد.

اهمیت رابطه زناشویی در دوران سالمندی

اهمیت رابطه زناشویی در دوران سالمندی

 رابطه زناشویی در دوران سالمندی خیلی از ما فکر می کنیم که سالمندان تمایلی به برقراری روابط زناشویی ندارند یا میل جنسی در آنها کاهش یافته است. البته تاحدودی این تفکر درست است و سالمندان نیز به اینکه تمایلات جنسی شان نسبت به دوران جوانی کاهش یافته است، اقرار دارند ولی بدان معنا نیست که […]

رایانمهربهنودگشت