سوژه های بامزه و خنده دار 272

سوژه های بامزه و خنده دار 272

سوژه های بامزه و خنده دار 272 , عکس های خنده داری را برای شما آماده کرده ایم که اوقات خوشی را در کنار دوستان و خانواده خود داشته باشید و لذت ببرید.

چرا خوردن آب یخ در هنگام افطار ممنوع است؟

چرا خوردن آب یخ در هنگام افطار ممنوع است؟

دبیر انجمن پیشگیری از چاقی ایران با بیان اینکه روزه‌‌داران باید از مصرف آب بسیار خنک در وعده افطار و آغاز روزه به شدت خودداریی کنند، یادآور شد:مصرف آب و مایعات فراوان موجب بروز سوء هاضمه و مشکلات گوارشی می‌شود.

برندپوشانبهنودگشت