تاریخ نشر :یکشنبه 18 ژوئن 2017 مشاهده : تصاویر خبری RSS اشتراک:

تیراندازی هوایی در حرم امام خمینی (ره)!

تیراندازی هوایی به وسیله یکی از عوامل انتظامی حاضر در مرقد امام خمینی (ره) موجب وحشت شرکت کنندگان در مراسم شب قدر شد.

تیراندازی هوایی در حرم امام خمینی

تیراندازی هوایی در حرم امام خمینی , اخطار ایست و متعاقب آن تیراندازی هوایی به وسیله یکی از عوامل انتظامی حاضر
در مرقد امام خمینی (ره) موجب وحشت شرکت کنندگان در مراسم شب قدر شد.

تیراندازی هوایی در حرم امام خمینی

مامور انتظامی که به یکی از افراد در در مرقد امام خمینی (ره) مشکوک شده بود
فرمان ایست داد و سپس تیراندازی هوایی کرد.

پس از توقف فرد مظنون در در مرقد امام خمینی (ره) معلوم شد
که وی عکاس حرم امام بوده است اما حاضران به ظن بروز اقدام تروریستی در حرم امام خمینی ،سراسیمه و نگران شدند.

ایرنا

تیراندازی هوایی در حرم امام خمینی (ره)!

چهل نما
رایانمهربهنودگشت