تاریخ نشر :شنبه 12 آگوست 2017تصاویر خبریRSSاشتراک:

چهره ها در جشن شکوه مهرورزی آسایشگاه معلولان مشهد

جشن شکوه مهرورزی آسایشگاه معلولان شهیدبهشتی مشهد.

جشن شکوه مهرورزی آسایشگاه معلولان

جشن شکوه مهرورزی آسایشگاه معلولان شهید بهشتی مشهد، با همت جمعی از خیرین و با حضور هنرمندان در این مرکز
برگزار شد.

جشن شکوه مهرورزی آسایشگاه معلولانجشن شکوه مهرورزی آسایشگاه معلولان

جشن شکوه مهرورزی آسایشگاه معلولانجشن شکوه مهرورزی آسایشگاه معلولانجشن شکوه مهرورزی آسایشگاه معلولانجشن شکوه مهرورزی آسایشگاه معلولانجشن شکوه مهرورزی آسایشگاه معلولان

این موسسه در سال ۱۳۸۰ تحت نظارت سازمان بهزیستی استان خراسان رضوی با هدف نگهداری ، آموزش ، توانبخشی و
باز توانی معلولین ذهنی بی سرپرست و رها شده در سطح مشهد تاسیس گردید .
بخشی از خدماتی که مؤسسه به عنوان تنها مرکز نگهداری معلولین ذهنی پسر بی سرپرست افتخار ارائه ن را به
مددجویان دارد: کاردرمانی ، گفتار درمانی، خدمات پزشکی و دندانپزشکی ، روانپزشکی و روانشناسی ، مددکاری و مشاوره و برنامه
های فرهنگی ، تفریحی و آموزشی است.
عمده هزینه های این آسایشگاه از محل کمک های نقدی و غیر نقدی مردمی از جمله صدقات ، نذورات ،
فطریه ، وقف ، قربانی و سایر وجوه شرعیه تامین می گردد.
با سپاس از خداوند مهربان ،نیک می دانیم که ارائه ی خدمات مطلوب به توانخواهان این مؤسسه را مدیون حمایت
و مساعدت خیرین نیک اندیشی هستیم که شکرانه سلامت و سعادت خود را صرف ایتام بستری در این آسایشگاه می
نمایند .
صبا

نو عروس

هاست ایران

دکتر بتول طاهری

مبلمان اداری

چهل نما
رایانمهربهنودگشت