لحظه تحویل سال در بهشت‌ زهرا (س) + تصاویر

لحظه تحویل سال در بهشت‌ زهرا (س)  مراسم تحویل سال نو صبح امروز دوشنبه در مزار شهدا با حضور گسترده مردم در بهشت ‌زهرا (س) برگزار شد. لحظه تحویل سال در بهشت‌ زهرا (س)لحظه تحویل سال در بهشت‌ زهرا (س) لحظه تحویل سال در بهشت‌ زهرا (س) لحظه تحویل سال در بهشت‌ زهرا (س) لحظه […]

لحظه تحویل سال در بهشت‌ زهرا (س)

 مراسم تحویل سال نو صبح امروز دوشنبه در مزار شهدا با حضور گسترده مردم در بهشت ‌زهرا (س) برگزار شد.

 لحظه تحویل سال در بهشت‌ زهرا (س)
لحظه تحویل سال در بهشت‌ زهرا (س)
لحظه تحویل سال در بهشت‌ زهرا (س)
لحظه تحویل سال در بهشت‌ زهرا (س)
 لحظه تحویل سال در بهشت‌ زهرا (س)

لحظه تحویل سال در بهشت‌ زهرا (س)
لحظه تحویل سال در بهشت‌ زهرا (س)
لحظه تحویل سال در بهشت‌ زهرا (س)

 لحظه تحویل سال در بهشت‌ زهرا (س)
لحظه تحویل سال در بهشت‌ زهرا (س)
 لحظه تحویل سال در بهشت‌ زهرا (س)

 لحظه تحویل سال در بهشت‌ زهرا (س)
لحظه تحویل سال در بهشت‌ زهرا (س)
 لحظه تحویل سال در بهشت‌ زهرا (س)

 لحظه تحویل سال در بهشت‌ زهرا (س)

لحظه تحویل سال در بهشت‌ زهرا (س)

لحظه تحویل سال در بهشت‌ زهرا (س)

 لحظه تحویل سال در بهشت‌ زهرا (س)

ایسنا

اخبار مرتبط:

مراسم تحویل سال نو در حرم حضرت معصومه (س) + تصاویر

تحویل سال ۱۳۹۶ در حرم امام رضا (ع) + تصاویر

لحظه تحویل سال در بهشت‌ زهرا (س) + تصاویر