تاریخ نشر :یکشنبه 16 جولای 2017 مشاهده : اخبار خواندنی RSS اشتراک:

سود سهام عدالت تا این لحظه چقدر است؟!

با شناسایی ۱۷۰۰ میلیارد تومان سود سهام عدالت تا کنون سهم هر سهامدار از سود به ۳۵ هزار تومان رسیده است.

میزان سود سهام عدالت

میزان سود سهام عدالت , با شناسایی ۱۷۰۰ میلیارد تومان سود سهام عدالت تا کنون سهم هر سهامدار از سود به ۳۵ هزار تومان رسیده است.

میزان سود سهام عدالت

سهم سود طرح سهام عدالت از مجموع سود مصوب تقسیم شده در مجامع عمومی شرکت های
سرمایه پذیر سهام عدالت در سال جاری که تا کنون جلسات مجامع عمومی آن شرکتها تشکیل و برگزار شده، به مبلغ 1700 میلیارد تومان بالغ شده است.

این میزان سود متعلق به 49 میلیون نفر مشمولین سهام عدالت است و این شرکت ها مطابق قانون
تجارت 8 ماه فرصت دارند تا سود تقسیم شده خود را توزیع کنند و سازمان خصوصی سازی نیز موظف
است این سود توزیع شده را به حساب مشمولین سهام عدالت واریز نماید.

تسنیم

سود سهام عدالت تا این لحظه چقدر است؟!

برچسب ها:
چهل نما
رایانمهربهنودگشت