تست خودشناسی: چقدر شجاع هستید؟!

تست خودشناسی: چقدر شجاع هستید؟!
شخصیت شناسی افراد شجاع , در اینجا پنج سوال وجود دارد که هر کدام دارای پنج گزینه است وشما دوستان خوبم باید هر یک از سوالات رابر حسب عملکرد خودتان پاسخ دهید:

شخصیت شناسی افراد شجاع

شخصیت شناسی افراد شجاع , این یک تست خودشناسی است که شما می توانید با پاسخ دادن به سوالات خود
را محک زده وبدانید که چقدر جسارت دارید؟ جسارت به معنای پر رویی و گستاخی نیست وحتی به معنی اعتماد
به نفس
بالا هم نیست! بلکه جسارت به معنی بهترین عملکرد در وضعیت بحرانی است واین رفتار باید به نحوی
باشد که انسان متضرر نشود در اینجا پنج سوال وجود دارد که هر کدام دارای پنج گزینه است وشما دوستان
خوبم باید هر یک از سوالات رابر حسب عملکرد خودتان پاسخ دهید وبرای هر سوال یک گزینه را انتخاب نمایید:

۱- تصور کنید که در صف ایستگاه اتوبوس هستید ،زمانی که اتوبوس می رسد شخصی بدون نوبت ، خودش را
جلوی شما جا می دهد ومی خواهد وارد اتوبوس شود در این جور مواقع شما معمولاً کدام یک از این
اقدامات را انجام می دهید(فقط یک مورد) A- با او برخورد جدی می کنم ومعمولا بسیار عصبانی وناراحت می شوم.
B- به اونگاه تذکر دهنده ای می کنم وحداکثر سری به حالت تاسف برای کار زشت او تکان می دهم
ولی در هر صورت اجازه می دهم سوار شود.
C- از پشت سر به شانه او می زم وبا ارامش به او میگویم : ببخشید آخر صف این جا
نیست! D- در این جور مواقع احتمال دارد با عصبانیت وتندی با او درگیر شوم در هر صورت به هیچ
وجه نمی گذرم که جلوتر از من سوار شود.
E- معمولا در این جور موارد به این افراد بی فرهنگ جیزی نمی گویم چون مطمئنم این افراد درست بشو
نیستند.

تست شخصیت شناسی درباره شجاعت افراد

۲- در مواقعی که نمی خواهید با کسی درگیری ومشاجره داشته باشید وبه اصطلاح کوتاه می
آیید چه احساسی دارید؟ A- نمی خواهم به خاطر مساله کوچکی درگیر شوم ووقت خود را تلف کنم.
B- می ترسم به خاطر یک مساله کوچک مورد ضرب وشتم قرار گرفته وآسیب جدی ببینم .
C- درگیری را کار درستی نمی دانم ولی اگر مجبور شوم این کار را می کنم .
D- هرگز کوتاه نمی آیم ، به هر قیمتی که برایم تمام شود.
E- در مواقع درگیری احساس خوبی ندارم برای همین درگیر نمی شوم .
۳- تصور کنید که برای دیدن فیلم مورد علاقه تان به سینما رفته اید ودر حین دیدن فیلم متوجه عده
ای می شود که در پشت سر شما شروع به صحبت کرده اند به طوری که شما متوجه بعضی از
قسمت های فیلم نشده اید در این جور مواقع چه می کنید؟ A- ترجیح می دهم سکوت کنم وچیزی به
آنها نگویم در حالی که از درون عصبانی وناراحت می شوم .
B- حتماً به مسئول سالن اطلاع می دهم تا به آنها تذکر دهد.
C- برمیگردم وبا لحنی آرام ومودبانه به آنها می گویم :ببخشید سر وصدای شما نمی گذارد که من متوجه فیلم
بشوم .
D- معمولا در این جور موارد نمی توانم جلوی خودم را بگیرم بنابراین به احتمال زیاد با آن ها به
شدت برخورد کرده ودرگیر می شوم .
E- در حالی که چند بار برمیگردم فقط به آن ها نگاه اعتراضی آمیزی می کنم ودر نهایت احتمال دارد
با عصبانیت سالن سینما را ترک کنم .

شخصیت شناسی افراد شجاع

شخصیت شناسی افراد شجاع

۴- شاید برای شما پیش آمده که از فروشگاهی در محله تان
کنسروی را خریده باشید ووقتی که به منزل رفتید متوجه شده اید که از تاریخ مصرف آن مدتی گذشته است

در این طور مواقع چه اقدامی انجام می دهید ؟ شخصیت شناسی افراد شجاع A- قوطی کنسرو را دور انداخته
واز فروشگاه دیگری خرید می کنم وشاید چندان عصبانی نشوم.
B- قوطی را بر میدارم وبه نزد فروشنده می روم وبا عصبانیت با او برخورد می کنم وبدون اینکه پول
آن را پس بگیرم با ناراحتی برمیگردم وشاید دیگر هرگز از آن فروشگاه خرید نکنم .
c- آن را نزد فروشنده برده وبه آرامی به او میگویم نباید این جور مواد غذایی را بفروشید پس لطفا
این را پس بگیرید وپولم را میگیرم وشاید باز هم از آن فروشگاه خرید کنم .
D- شکایتی تنظیم کرده وهمراه با کنسرو به مراجع ذیصلاح رجوع می کنم تا با آن فروشنده برخورد جدی صورت
گیرد.
E- در این جور مواقع بسیار ناراحت وعصبانی می شوم وشاید حتی پیش فروشنده نروم ولی در هر صورت هرگز
از او خرید نخواهم کرد.

تست خودشناسی افراد شجاع

۵- اگر روزی سوار اتوبوس شوید وشخصی از شما بلیت بگیرد وآن را به راننده بدهد بدون اینکه پول آن
را بپردازد معمولا در این جور مواقع چه برخوردی می کنید؟ شخصیت شناسی افراد شجاع A- من فکر می کنم
که یک بلیت ارزش چندانی ندارد.
B- به او می گویم :عذر می خوام پول بلیت مرا بدهید واگر نپرداخت اهمیت نمی دهم .
C- نگاه آرامی به او می اندازم تا خجالت بکشد چون آنقدر پر رونیستم تا پول یک بلیت
را بخواهم.
D- با جرات به او می گویم پول بلیت را بدهید واگر نداد او را مجبور می کنم که بلیت
مرا پس بدهد .
E- معمولا موارد بزرگ تر وباارزش تری را به دلیل خجالت کشیدن از دست داده ام چه برسد به یک
بلیط کم ارزش! بعد از این که گزینه های خود را انتخاب کردید برای هر یک از گزینه های مشخص
شده مانند این الگو یک امتیاز درنظر بگیرید : A=1,B=2,C=3,D=4,E=5 الف: اگر امتیاز به دست آمده شما بین ۵ تا
۱۳ باشد باید بدانید که دارای جسارت اجتماعی ضعیف تا متوسط هستید قطعا هر قدر که به عدد ۱۳ نزدیک
تر باشید وضعیت بهتری خواهید داشت واین در حالی است که احتمالا در اکثر مواقع از حقوق خود می گذرید
ویا این که نمی توانید حرف دلتان را بزنید وبر خلاف انتظار خود عمل می کنید.

شجاعت افراد را با این تست بشناسید!

ب: اگر امتیاز به دست آمده شما یکی از اعداد ۱۴ تا۱۵ باشد باید بدانید که شما دارای بهترین حد
مطلوب از یک جسارت اجتماعی هستید در صورتی که کسی نمی تواند حق شما را بخودر واگر هم چیزی را
ببخشید این کار را آگاهانه وبرحسب شناخت انجام داده اید.
ج: اگر امتیاز به دست آمده بیشتر از عدد ۱۵ باشد باید بدانید که شما دارای جسارت اجتماعی لازم ومفیدی
هستید ولی احتمالاً تا حدی آن را با عصبانیت وپرخاشگری مخلوط می کنید وگاهی متوجه می شوید که به خاطر
مسایل جزیی در گیر وعصبانی شده اید.
پزشک آدرس

برچسب ها:
تلگرام پرشین وی

رایانمهر

چهل نما

عروسی ساز

آیسان پرواز

نو عروس

عادت‌های روزمره‌ای که زوایای پنهان شخصیت را فاش می‌کنند
عادت‌های روزمره‌ای که زوایای پنهان شخصیت را فاش می‌کنند
قمر در عقرب در سال ۹۷ | تقویم قمر در عقرب سال ۹۷
قمر در عقرب در سال ۹۷ | تقویم قمر در عقرب سال ۹۷
دلیل انزوای افراد مجرد چیست؟
دلیل انزوای افراد مجرد چیست؟
تاثیر شخصیت بر سلامت انسان چیست؟
تاثیر شخصیت بر سلامت انسان چیست؟
چگونه تبدیل به انسانی خودنما شده ایم؟!
چگونه تبدیل به انسانی خودنما شده ایم؟!
خطوط کف دست در مورد ویژگی های شخصیتی شما چه می گویند؟
خطوط کف دست در مورد ویژگی های شخصیتی شما چه می گویند؟
از روی فرق سر به شخصیت خود پی ببرید
از روی فرق سر به شخصیت خود پی ببرید
حقایق عجیب در مورد مردان که واقعیت دارند!
حقایق عجیب در مورد مردان که واقعیت دارند!
رایانمهرامیران پرواز
چهل نما