ضرب المثل های جالب در مورد مهمان

ضرب المثل هایی درباره مهمان ایام نوروز و ضرب المثل هایی درباره مهمان به مهمان همیشگی ، خوشآمد گفته نمی شود . ضرب المثل آلمانی  مهمان هر روزه دزد آشپزخانه است ضرب المثل اسپانیایی  مهمان همیشگی سربار می شود . ضرب المثل عبری  مهمان و ماهی در ظرف سه روز می گندند . ضرب المثل […]

 ضرب المثل های جالب در مورد مهمان


ضرب المثل هایی درباره مهمان

ایام نوروز و ضرب المثل هایی درباره مهمان

به مهمان همیشگی ، خوشآمد گفته نمی شود .

ضرب المثل آلمانی

 مهمان هر روزه دزد آشپزخانه است

ضرب المثل اسپانیایی

 مهمان همیشگی سربار می شود .

ضرب المثل عبری

 مهمان و ماهی در ظرف سه روز می گندند .

ضرب المثل ایتالیایی

 برای مهمان یک روزه یک مایل به استقبالش می روند .

ضرب المثل عبری

 مهمان مثل باران بوده و باران مداوم نیز کسالت بار است .

ضرب المثل عبری

 چیزهایی را که یک مهمان در عرض یک ساعت می بیند ، صاحب خانه به دشواری در عرض یک سال می بیند .

ضرب المثل آلمانی

 یک مهمان ، همیشه نباید مهمان باشد.

ضرب المثل رومی

 مهمان دل آزار مثل نمک برای چشم دردناک است.

ضرب المثل دانمارکی

 مهمان تنها به خانه شادمان و خوشبخت می آید.

ضرب المثل برمه ای

 بیرون کردن یک مهمان ، شرم آورتر از نپذیرفتن یک مهمان است .

ضرب المثل رومی

 هفت روز ، نهایت عمر یک مهمان است .

ضرب المثل برمه ای

 هفت روز ضیافت بوده و نه روز کشمکش است .

ضرب المثل رومی

 مهمان دو خانه از گرسنگی می میرد .

ضرب المثل هندی

 مهمان ناخوانده ، بلا است

ضرب المثل آلمانی

 سرفه ی مهمان ، به معنای قاشق خواستن است.

ضرب المثل عبری

 بهتر است که مهمان در اوج احترام ، منزل را ترک کند .

ضرب المثل آلمانی

 ترک مهمان ، آرامش میزبان را به همراه دارد .

ضرب المثل چینی

فروم

اخبار مرتبط:

داستان ضرب المثل هر چیزی تازه‌اش خوبه، الا دوست

داستان و ریشه ضرب المثل همه ی راه ها به رم ختم می شوند!

داستان و ریشه تاریخی ضرب المثل كن فيكون شد

ضرب المثل های جالب در مورد مهمان