کاریکاتور نحوه مدیریت بحران در کشور!کاریکاتور نحوه مدیریت بحران در کشور!

کاریکاتور مدیریت بحران , بطور کلی مدیریت بحران بمعنای سوق دادن هدفمند جریان پیشرفت امور، به روالی قابل کنترل و انتظار بازگشت امور در اسرع وقت، به شرایط قبل از بحران است.

کاریکاتور تریاک خوب دولتی رسید!

کاریکاتور تریاک خوب دولتی رسید!
کاریکاتور تریاک خوب دولتی رسید , تریاک خوب دولتی، باشد برایم مهلتی تا گوشه ای در خلوتی، فارغ ز تشویشم کند

کاریکاتور تریاک خوب دولتی رسید

کاریکاتور تریاک خوب دولتی رسید , تریاک خوب دولتی، باشد برایم مهلتی/ تا گوشه ای در خلوتی،
فارغ ز تشویشم کند/ سوزد مرا، سازد مرا، بسیار پردازد مرا/ وز غم رها سازد مرا، بیگانه از خویشم کند…

در حاشیه موافقت با طرح توزیع مواد مخدر دولتی

ساقی موادی را بده تا آنکه بی خویشم کند با دود روح افزای خود تا نشئه از پیشم کند حال
فراوانم دهد، عیشی چه آسانم دهد کم بوده پیش از این اگر، افزوده و بیشم کند

کاریکاتور تریاک خوب دولتی رسید

تریاک خوب دولتی، باشد
برایم مهلتی تا گوشه ای در خلوتی، فارغ ز تشویشم کند سوزد مرا، سازد مرا، بسیار پردازد مرا وز غم
رها سازد مرا، بیگانه از خویشم کند حالی دهد تا هر زمان، بین زمین و آسمان وِرد زبانم در دهان،
نی ناش ناناش نیشم کند! ای دولت محبوب من، ما را رهاندی از مِحَن دیگر پلیس بد بدن، حاشا که
تفتیشم کند زان شیره نابت بده، زان قند و عنّابت بده تا آنکه از این زیر پل راهی به تجریشم
کند! دارم امید از مِهر تو، تا آن توانِ سِحر تو آسوده از نامردی ساقیّ ِ بد کیشم کند! مجلس
اگر یاری کند، دولت که همکاری کند دیگر نباشد معضلی تا آنکه دلریشم کند! خبر آنلاین

برچسب ها:

آیسان پرواز

نو عروس

دکتر طاهری

هاست ایران

مبلمان اداری

رایانمهر

چهل نما
رایانمهرامیران پرواز