تاریخ نشر :چهار شنبه 04 فوریه 2009 مشاهده : دسته‌بندی نشده RSS اشتراک:

پاک کردن لکه چسب مایع از روی پارچه

می توانید کمی سرکه روی آن بمالید و وقتی نرم شد آن را از روی پارچه پاک کنید.

می توانید کمی سرکه روی آن بمالید و وقتی نرم شد آن را از روی پارچه پاک کنید.

پاک کردن لکه چسب مایع از روی پارچه

تاریخ نشر :یکشنبه 27 آوریل 2008 مشاهده : دسته‌بندی نشده RSS اشتراک:

پاک کردن لکه چسب مایع از روی پارچه

می توانید کمی سرکه روی آن بمالید و وقتی نرم شد آن را از روی پارچه پاک کنید.

می توانید کمی سرکه روی آن بمالید و وقتی نرم شد آن را از روی پارچه پاک کنید.

پاک کردن لکه چسب مایع از روی پارچه

برندپوشانبهنودگشت