حمید صفت خواننده رپ خودکشی کرد؛ شایعه یا واقعیت؟

خیلی از رسانه های معروف اعلام کردند حمید صفت در بازداشت موقت بود خودکشی کرداما هیچکدام از مسئولین زندان این اتفاق را اعلام نکرده اند

خودکشی حمید صفت

خودکشی حمید صفت , خیلی از رسانه های معروف اعلام کردند حمید صفت در حالی در بازداشت موقت بود.
خودکشی کرد اونطور که مطبوعات و رسانه ها اعلام کردند
وی به اتهام قتل ناپدری اش در بازداشت موقت قرار داشته است اما هنوز هیچکدام از مسئولین زندان
این اتفاق و دلیل خودکشی را به دلایل امنیتی اعلام نکرده اند هنوز هیچ خبری از وضعیت کنونی حمید صفت در دسترس نمیباشد
و معلوم نیست در کدام یک از بیمارستان ها بستری میباشد.

در حال حاضر هیچ منبعی این خبر را تائید و تصدیق نکرده است و چیزی که در رسانه ها اعلام شده است
حمید صفت ساعت ۲۰ امشب اقدام به خودکشی کرده و در حال حاضر در بیمارستان بستری میباشد.

خودکشی حمید صفت

تابناک

نو عروس

هاست ایران

دکتر بتول طاهری

مبلمان اداری

چهل نما
رایانمهربهنودگشت