تست هوش مربع، مثلث و دایره

تست هوش مربع، مثلث و دایره
تست هوش مربع، مثلث و دایره تست هوش مربع، مثلث و دایره کل آن چیزی که داریم، یک مربع، یک مثلث و یک دایره است.با توجه به منطق شکل، مشخص کنید گزینه بعدی کدام است. پاسخ تست هوش: گزینه ۱ بر طبق ترتیب قرار گرفتن شکل ها، گزینه مورد نظر باید یک دایره باشد. هچنین […]

تست هوش مربع، مثلث و دایره

 تست هوش مربع، مثلث و دایره

تست هوش مربع، مثلث و دایره

کل آن چیزی که داریم، یک مربع، یک مثلث و یک دایره است.
با توجه به منطق شکل، مشخص کنید گزینه بعدی کدام است.

پاسخ تست هوش:

گزینه ۱

بر طبق ترتیب قرار گرفتن شکل ها، گزینه مورد نظر باید یک دایره باشد.

هچنین بر طبق منطق شکل، گزینه دایره کوچک رنگی از درون آخرین گزینه (مربع بزرگ توسی رنگ)، با رنگ خودش
(توسی) بزرگ شده و بقیه شکل ها را در بر می گیرد.آی هوش

عروسی ساز

مدیسه

نو عروس

تورهای نوروز 97

رایانمهر

تلگرام پرشین وی

مدیسه
چهل نما
اس ام اس شهادت حضرت فاطمه (س) (۵)
اس ام اس شهادت حضرت فاطمه (س) (۵)
داستان جالب | آزمون دامادها
داستان جالب | آزمون دامادها
تست هوش تصویری | تفاوت ها را بیابید (۴۹)
تست هوش تصویری | تفاوت ها را بیابید (۴۹)
اس ام اس های عاشقانه شب بخیر (۱۷)
اس ام اس های عاشقانه شب بخیر (۱۷)
داستان کوتاه | کار شیطان
داستان کوتاه | کار شیطان
تست هوش فضایی | مکعب نادرست
تست هوش فضایی | مکعب نادرست
اس ام اس عاشقانه (۹۱)
اس ام اس عاشقانه (۹۱)
داستان کوتاه | شیر ناصرالدین شاه
داستان کوتاه | شیر ناصرالدین شاه
چهل نما
رایانمهرامیران پرواز