تاریخ نشر :پنجشنبه 18 مه 2017 مشاهده : سرگرمی, معما RSS اشتراک:

معمای ریاضی | کسرها با مجموع واحد

کسرها را به گونه ای بنویسید که مجموع هر دو کسر، برابر یک شود.

معمای ریاضی کسرها با مجموع واحد

معمای ریاضی کسرها با مجموع واحد ,با ارقام 0 تا 9، (هر رقم دقیقاً و فقط یکبار استفاده شود.) دو کسر بسازید که مجموع شان دقیقا برابر 1 شود.

در این معمای ریاضی قطعا جواب های متعددی وجود دارد. ببینید شما چند جواب می توانید بدست آورید؟

 

معمای ریاضی کسرها با مجموع واحد

معمای ریاضی : کسرها با مجموع واحد

پاسخ معمای ریاضی :
این معما، 97 جواب دارد که در زیر آنها را مشاهده می نمایید:

1/2+3485/6970,
1/2+3548/7096,
1/2+3845/7690,
1/2+4538/9076,
1/2+4685/9370,
1/2+4835/9670,
1/2+4853/9706,
1/2+4865/9730,
1/4+7365/9820,
1/6+7835/9402,
1/7+4362/5089,
2/4+3079/6158,
2/6+3190/4785,
2/7+5940/8316,
2/7+6810/9534,
2/9+5803/7461,
3/6+1485/2970,
3/6+2079/4158,
3/6+2709/5418,
3/6+2907/5814,
3/6+4851/9702,
3/127+496/508,
4/5+1278/6390,
4/5+1872/9360,
4/356+792/801,
5/104+693/728,
6/324+795/810,
6/534+792/801,
7/9+1208/5436,
7/9+1352/6084,
7/54+893/1026,
8/10+729/3645,
8/10+927/4635,
8/512+693/704,
9/12+876/3504,
9/351+684/702,
10/28+369/574,
10/45+287/369,
10/45+728/936,
10/96+473/528,
12/54+609/783,
12/60+748/935,
12/96+357/408,
12/96+735/840,
13/26+485/970,
13/52+678/904,
15/30+486/972,
16/32+485/970,
17/89+504/623,
18/90+276/345,
18/90+372/465,
19/57+308/462,
19/58+273/406,
21/96+375/480,
24/63+507/819,
24/96+531/708,
27/54+309/618,
27/81+306/459,
27/81+630/945,
29/58+307/614,
29/87+310/465,
31/62+485/970,
32/48+169/507,
32/80+417/695,
34/51+269/807,
34/578+96/102,
35/70+148/296,
35/70+481/962,
36/81+405/729,
36/81+540/972,
38/61+207/549,
38/76+145/290,
38/76+451/902,
38/95+426/710,
39/51+204/867,
39/65+284/710,
42/87+315/609,
45/61+208/793,
45/90+138/276,
45/90+186/372,
45/90+381/762,
46/92+185/370,
48/96+135/270,
48/96+351/702,
54/87+231/609,
56/84+109/327,
56/84+307/921,
56/428+93/107,
56/832+97/104,
57/92+140/368,
57/204+98/136,
59/236+78/104,
60/1245+79/83,
63/728+95/104,
70/96+143/528,
74/89+105/623,
87/435+96/120

آی هوش

معمای ریاضی | کسرها با مجموع واحد

برچسب ها: ,
چهل نما
رایانمهربهنودگشت