سه شنبه, ۱۴ آذر , ۱۴۰۲
درخواست تبلیغات

برای ازدواج استخاره کنیم؟!

اشتراک:
احکام و مسائل شرعی
استخاره موضوع جدیدی نیست اما همیشه مبتلا به هستیم.به خاطر همین در این مقاله سعی داریم با مدد گرفتن از علما به این سوال پاسخ دهیم. از جمله راهکارهایی که آموزه های دینی در برابر انسان قرار می دهد که در گرفتاری های شک و دودلی و تردید انسان را نجات دهد، ” استخاره ” […]

استخاره موضوع جدیدی نیست اما همیشه مبتلا به هستیم.به خاطر همین در این مقاله سعی داریم با مدد گرفتن از
علما به این سوال پاسخ دهیم.

از جمله راهکارهایی که آموزه های دینی در برابر انسان قرار می دهد که در گرفتاری های شک و دودلی
و تردید انسان را نجات دهد، ” استخاره ” است.در این معنا استخاره عملی است که انسان در صورتی که
در انجام و یا ترک امری دچار تردید شود و به هیچ وجهی نتواند انتخاب کند، بدان متمسک می شود
و در واقع معنای آن نیز همان طلب خیر از خداوند در آن امر مخصوص است.و البته زمانی استخاره جایگاه
پیدا می کند، که بعد از تحقیق و مشورت صورت گیرد(dot)

«استخاره» از جمله مباحثی است که با همه
روشنی آن بعضاً افراد در آن دچار اشتباه می شوند و راه و چاه را از هم تشخیص نمی دهند.

زندگی دارای پستی و بلندی های بسیاری است و موقعیت های حساس و مهم در تصمیم گیری های مهم زندگی برای همه پیش می آید.و برای جوانترها بیشتر.به همین دلیل پدر و مادر و سالخورده های با تجربه از نزدیکان
جوان با در نظر گرفتن مصلحت وی او را همواره راهنمایی می کنند.مشاوره با افراد با تجربه و با بصیرت
حکم عاقلانه ای است که می تواند انسان را در تنگناهای زندگی راهنمایی کند.ولی بعد از اینکه از مشورت با
بزرگان فارغ شد و به نتیجه نرسید، شایسته است که استخاره نماید.

معنای استخاره

معنای حقیقی استخاره همان است که در اخبار و روایات ما بیشتر از آن نام برده شده و به معنی
طلب خیر نمودن از خداست.این نوع استخاره در واقع یکی از رشته ها و شاخه های دعاست و همان استخاره
مطلق است که اختصاص به مورد شک و تردید ندارد، بلکه در واقع استمداد و طلب خیر از خدای متعال
در جمیع کارها و تمام افعال زندگی است.

امام صادق(علیه السلام) فرمودند، که خداوند فرمود: «از بدبختی بنده من آن است که کاری از کارهایش را بدون استخاره (طلب خیر) از من انجام دهد.»

بنابراین؛ طبق روایات فراوان، این نوع استخاره برای رفع تحیر و سرگردانی نیست بلکه
در همه مراحل یک کار خوب و پسندیده و راه گشاست.

معنای حقیقی استخاره همان است که در اخبار و روایات ما بیشتر از آن نام برده شده و به معنی
طلب خیر نمودن از خداست.این نوع استخاره در واقع یکی از رشته ها و شاخه های دعاست و همان استخاره
مطلق است که اختصاص به مورد شک و تردید ندارد، بلکه در واقع استمداد و طلب خیر از خدای متعال
در جمیع کارها و تمام افعال زندگی است.معنای دیگر استخاره، طلب خیر نمودن از خدا، برای رفع تحیر و سرگردانی
است که اختصاص به موارد شک و تردید دارد.

نظر مراجع درباره استخاره برای ازدواج

براى انجام کارهاى خود تأمل و دقت لازم است و با فکر کردن راه
حل مناسب را پیدا کنید؛ ولی چنانچه از این طریق به نتیجه نرسیدید، با انجام مشورت خود را از تحیر
خارج کنید و اگر از طریق مشاوره با اهل فن و خبره در آن مورد نیز به نتیجه نرسیدید و
همچنان بر تحیر باقى ماندید، نوبت به استخاره مى‌رسد؛ در هر صورت الزام شرعى در عمل به استخاره وجود ندارد،
ولى بهتر است بر خلاف آن عمل نشود.

زندگی جوان دارای پستی و بلندی های بسیاری است و موقعیت های حساس و مهم در تصمیم گیری های مهم
زندگی برای همه پیش می آید.و برای جوانترها بیشتر.به همین دلیل پدر و مادر و سالخورده های با تجربه از
نزدیکان جوان با در نظر گرفتن مصلحت وی او را همواره راهنمایی می کنند.مشاوره با افراد با تجربه و با
بصیرت حکم عاقلانه ای است که می تواند انسان را در تنگناهای زندگی راهنمایی کند.

۱(dot) آیه الله خامنه ای(دام ظله): سعى کنید براى انجام کارهاى خود ابتدا تأمل و دقت کند و با فکر
کردن راه حل مناسب را پیدا کنید و چنانچه از این طریق به نتیجه نرسیدید، با انجام مشورت خود را
از تحیّر خارج کنید و اگر از طریق مشاوره با اهل فن و خبره در آن مورد نیز به نتیجه
نرسیدید و همچنان بر تحیر باقى ماندید، نوبت به استخاره مى‌رسد؛ در هر صورت الزام شرعى در عمل به استخاره
وجود ندارد ولى بهتر است بر خلاف آن عمل نشود.

۲(dot) آیه الله سیستانی(دام ظله): اشکال ندارد و واجب نیست.
عمل به آن نیز واجب نیست.

۳(dot) آیه الله مکارم شیرازی(دام ظله): استخاره نوعی مشورت با خداوند است، بدین معنی که اگر انسان در انجام یا
ترک کاری مردّد شود ابتدا در اطراف آن فکر و اندیشه می کند اگر به نتیجه ای رسید طبق آن
عمل می کند و گرنه با افراد کاردان و با تجربه و آگاه در مورد آن مشورت می کند اگر
به نتیجه رسید طبق آن عمل می کند در غیر این صورت از طریق استخاره با خداوند مشورت نموده و
مطابق آن عمل می نماید.عمل به استخاره واجب نیست، ولی حتی الامکان مخالفت نشود.مگر این که مدّت قابل ملاحظه ای
تأخیر بیندازد و بعد اقدام کند.

۴(dot) آیه الله علوی گرگانی(دام ظله): برای ازدواج و امثال آن در صورتی می توان استخاره کرد که مشورت و
تحقیق انجام گیرد و همچنان دچار تردید باشید و در این صورت استخاره مانعی ندارد و عمل به استخاره وجوب
اخلاقی دارد یعنی اگر عمل نکند و ضرر کند خود او مقصر است البته اگر قصد اهانت و بی توجهی
به استخاره را داشته باشد گناه کرده است.

۵(dot) آیه الله شاهرودی(دام ظله): برای ازدواج می توان استخاره نمود و تفصیل آن در کتب مختصه ذکر شده است
و مخالفت با استخاره ممکن است موجب پشیمانی شود.

این روزها به مدد کامپیوتر و فضای اینترنت می توان در هر مکانی به بسیاری از نرم افزار ها و
سایت های اینترنتی دسترسی پیدا کرد و تنها با چند کلیک، در خصوص امر مهمی که در ذهن می گذرد،
استخاره گرفت.ما برآنیم تا فتاوای مراجع عظام را در این باره بیان داریم

نظر مراجع درباره استخاره تلفنی

این روزها به مدد کامپیوتر و فضای
اینترنت می توان در هر مکانی به بسیاری از نرم افزار ها و سایت های اینترنتی دسترسی پیدا کرد و
تنها با چند کلیک، در خصوص امر مهمی که در ذهن می گذرد، استخاره گرفت.ما برآنیم تا فتاوای مراجع عظام
را در این باره بیان داریم.

۱(dot) آیه الله نوری همدانی(دام ظله): اگر استخاره کننده برای انجام این استخاره، از قرآن یا تسبیح استفاده می کند،
استخاره موثق است.انجام استخاره ها و ارائه پاسخهای تصادفی که از قبل نوشته یا ضبط شده معتبر نیست.استخاره کننده باید
برای فردی که درخواست کرده با استفاده از تسبیح یا قرآن استخاره را انجام دهد نه اینکه نتایج آن از
قبل موجود باشد.

۲(dot) آیه الله مکارم شیرازی(دام ظله): هم استخاره و هم فردی که استخاره را انجام می دهد باید از شرایط
لازم برخوردار باشند.

۳(dot) آیه الله وحید خراسانی(دام ظله): استخاره کننده در انجام استخاره بی اثر نیست، حال فرد استخاره کننده، با وضو
بودن، رو به قبله بودن و خلوص وی در انجام استخاره مهم است.برخی ها هم با تفضل خداوند از آیات
مطالبی را درمی یابند که سایرین نمی توانند.نمی توان گفت انجام این استخاره ها که از فرد استخاده کننده هیچ
اطلاعاتی در دست نیست معتبر باشد.

نتیجه

از جمله راهکارهایی که آموزه های دینی در برابر انسان قرار می دهد که در گرفتاری های شک و دودلی
و تردید انسان را نجات دهد، “استخاره” است.در این معنا استخاره عملی است که انسان در صورتی که در انجام
و یا ترک امری دچار تردید شود و به هیچ وجهی نتواند انتخاب کند، بدان متمسک می شود و در
واقع معنای آن نیز همان طلب خیر از خداوند در آن امر مخصوص است.و البته زمانی استخاره جایگاه پیدا می
کند، که بعد از تحقیق و مشورت صورت گیرد.

پی نوشت ها:

۱(dot) وسائل‏الشیعه، جلد۸، صفحه ۷۹٫

۲(dot) پایگاه اطلاع رسانی آیه الله خامنه ای(دام ظله).

۳(dot) پایگاه اطلاع رسانی آیه الله سیستانی(دام ظله).

۴(dot) پایگاه اطلاع رسانی آیه الله مکارم شیرازی(دام ظله).

۵(dot) پایگاه اطلاع رسانی آیه الله علوی گرگانی(دام ظله).

۶(dot) پایگاه اطلاع رسانی آیه الله شاهرودی(دام ظله).

۷(dot) دفتر پاسخگویی به سۆالات شرعی آیه الله نوری همدانی(دام ظله).

۸(dot) دفتر پاسخگویی به سۆالات آیه الله مکارم شیرازی(دام ظله).

۹(dot) دفتر پاسخگویی به سۆالات شرعی آیه الله وحید خراسانی(دام ظله).

سمیرا باقری

گردآوری:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
آرون گروپس