سه شنبه, ۱۴ آذر , ۱۴۰۲
درخواست تبلیغات

بستن لوله های رحم از نظر شرع اسلام

اشتراک:
احکام و مسائل شرعی
استفاده زن از وسائل پیشگیری از بارداری بدون اجازه شوهرش محل اشکال است.

بستن لوله های رحم

بستن لوله های رحم به چند دلیل انجام می شود.گاهی مواقع بستن لوله های رحم برای کنترل جمعیت و گاهی
به دستور پزشک و برای حفظ سلامتی بیمار است.بستن لوله های رحمی در صورتی‌که موجب عقیم شدن دائم نشود و
امکان بازگشت داشته باشد مانعی ندارد.

حکم بستن لوله های رحمی

آیت الله سیستانی

زن جایز است که با عمل جراحى لوله‏ هاى رحم را ببندد هر چند مستلزم این باشد که دیگر هرگز
باردار نشود، ولى در صورتى که متوقف بر کشف قسمتى از بدن که ستر آن واجب باشد یا دست زدن
به قسمتى که لمس آن بدون دستکش حرام باشد این عمل جایز نیست، مگر در صورت ضرورت، همچون کسی که
بچه‏‌دار شدن براى او ضرر داشته باشد.و جایز نیست عمل جراحى براى برداشتن رحم یا تخمدان‌ها و مانند آن‌که
ضرر مهمى مانند قطع عضو دارد، مگر این‌که بیمارى این ضرورت را ایجاب نماید.و حکم این مسئله تماماً درباره مرد
نیز جارى است.

بستن لوله های رحم

آیت الله مکارم شیرازی

برای جلوگیری از انعقاد نطفه، استفاده از هر وسیله مشروعی که بی‌ضرر باشد، و باعث نقص مرد یا زن نشود
(یعنی مرد یا زن برای همیشه از قابلیّت تولید مثل ساقط نگردد)، ذاتاً مجاز است؛ ولی اگر مستلزم نظر و
لمس نامشروع باشد، تنها در صورت ضرورت فردی یا اجتماعی جایز است.

آیت الله صافی گلپایگانی

چنانچه موجب عقیمی کامل شود جایز نیست.

آیت الله نوری همدانی

در صورتی‌که موجب عقیم شدن دائم نشود و امکان بازگشت داشته باشد، مانعی ندارد.


آیه الله فاضل لنکرانی
چنانچه موجب عقیم شدن دائم یا مستلزم حرام مثل نگاه به عورت باشد جایز نیست.


آیت الله خامنه ای
بستن لوله های رحم جهت کنترل جمعیت، وجود غرض عقلایی بستن لوله ها به شرط اذن
شوهر بلامانع است.


آیت الله بهجت
بستن لوله های رحم جهت کنترل جمعیت، اگر ضرورت ایجاب کند و موقت باشد اشکال ندارد ولی
عقیم کردن جایز نیست.


آیت الله فاضل لنکرانی
بستن لوله های رحم جهت کنترل جمعیت، چنانچه موجب عقیم شدن دائم یا مستلزم حرام مثل
نگاه به عورت باشد جایز نیست.


آیت الله صافی گلپایگانی
بستن لوله های رحم جهت کنترل جمعیت، جایز نیست.


آیت الله مکارم شیرازی
جلوگیری از انعقاد نطفه یا هر وسیله مشروعی که بی ضرر باشد و باعث نقص مرد
یا زن (مثل این که مرد یا زن برای همیشه از قابلیت تولید مثل ساقط شوند) نشود، ذاتا مجاز است
ولی اگر مستلزم نظر و لمس نامشروع می باشد تنها در صورت ضرورت فردی یا اجتماعی جایز است.


آیت الله تبریزی
بستن لوله های رحم جهت کنترل جمعیت، اگر بستن دائمی باشد فی نفسه اشکال دارد.بستن لوله های
رحم بستن لوله های رحمی بستن لوله های رحمی به دستور پزشک جلوگیری از بارداری موقت ایرادی ندارد و جلوگیری
دائمی از بارداری حرام است مگر زمانی که خطر مرگ برای زن داشته باشد در غیر اینصورت جایز
نیست.


آیت الله خامنه ای
اگر این کار با یک غرض عقلایی صورت بگیرد و ضرر قابل ملاحظه ‏ای هم نداشته
باشد فی‏ نفسه اشکال ندارد، اما انجام این عمل امر مذمومی است.


آیت الله سیستانی
مرد جایز است که با عمل جراحى لوله هاى خود را ببندد هر چند مستلزم این باشد
که دیگر هرگز بچه دار نشود، ولى در صورتى که متوقف بر کشف قسمتى از بدن که ستر آن واجب
باشد، یا دست زدن به قسمتى که لمس آن بدون دستکش حرام باشد این عمل جایز نیست، مگر در صورت
ضرورت، و جایز نیست عمل جراحى براى برداشتن بیضه و مانند آن که ضرر مهمى مانند قطع عضو دارد انجام
دهد، مگر این که بیمارى این ضرورت را ایجاب نماید.


آیت الله مکارم شیرازی
برای جلوگیری از انعقاد نطفه هر وسیله مشروعی که بی ضرر باشد و باعث نقص مرد
یا زن نشود یعنی مرد یا زن برای همیشه از قابلیت تولید مثل ساقط نگردند، ذاتاً مجاز است ولی اگر
مستلزم نظر و لمس نامشروع می باشد تنها در صورت ضرورت فردی یا اجتماعی جایز است.


آیت الله خامنه ای
جلوگیری از بارداری فی‏ نفسه به طریق عزل، اشکال ندارد و همچنین استفاده از راههای دیگر
هم اگر با یک غرض عقلایی صورت گیرد و ضرر قابل ملاحظه‏ای هم نداشته و با اجازه شوهر بوده و
مستلزم لمس و نظر حرام نباشد اشکال ندارد ولی شوهر حق ندارد همسر خود را به این کار وادار نماید.


حکم پیشگیری از بارداری بدون اجازه شوهر

آیت الله خامنه ای
استفاده زن از وسائل پیشگیری از بارداری بدون
اجازه شوهرش محل اشکال است.


بستن لوله های منی بدون رضایت همسر

آیت الله خامنه ای
جواز این کار متوقف بر رضایت زوجه نیست و
چیزی بر عهده مرد نمی‏باشد.ستاره

گردآوری:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
آرون گروپس