شنبه, ۲ تیر , ۱۴۰۳
درخواست تبلیغات

حکم نمازی که به صورت شکسته قضا شده

اشتراک:
حکم نمازی که به صورت شکسته قضا شده احکام و مسائل شرعی
نمازی که در سفر به صورت شکسته قضا شده است به همان صورت باید بجا آورده شود هر چند در وطن آن را بجای آورند و نماز قضا ی تمام را به صورت کامل باید خواند اگر چه بخواهیم در سفر بخوانیم. سوال: آیا کسی که تازه مسلمان شده است، باید نمازهایی که قبلا نخوانده […]

نمازی که در سفر به صورت شکسته قضا شده است به همان صورت باید بجا آورده شود هر چند در
وطن آن را بجای آورند و نماز قضا ی تمام را به صورت کامل باید خواند اگر چه بخواهیم در
سفر بخوانیم.

سوال: آیا کسی که تازه مسلمان شده است، باید نمازهایی که قبلا نخوانده را قضا کند؟

اگر از ابتدا مسلمان نبوده و در سن مذکور اسلام را به عنوان دین برگزیده باشد، قضای نمازهایش واجب نیست.

پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سوال، چنین است:

حضرت آیه الله العظمی خامنه‌ای(مد ظله العالی):

بر کافر اصلى، که در حال کفر نمازها را نخوانده است، قضاى نماز واجب نیست‏.

حضرت آیه الله العظمی سیستانی(مد ظله العالی):

اگر از ابتدا مسلمان نبوده است لازم نیست قضا کند.

حضرت آیه الله العظمی مکارم شیرازی(مد ظله العالی):

کافری که مسلمان می‌شود نمازهای گذشته‌اش قضا ندارد.

حضرت آیه الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):

در صورتی‌که کافر بوده و در سن مذکور؛ اسلام را به عنوان
دین برگزیده باشد، قضای نمازهایش واجب نیست.

سوال: اگر نماز صبح قضا شود آیا قبل از بجا آوردن نماز ظهر، حتما باید ابتدا نماز صبح خوانده شود، یا بعد هم می شود خواند؟

جواب: بهتر آن است که قضای نماز صبح، قبل از نماز ظهر همان روز خوانده شود و بعضی از
فقها آن را واجب می دانند.(توضیح المسائل ۱۲ مرجع، ج ۱، ص ۷۸۲، م ۱۳۸۴)

 سوال: در چه زمانی نماز ظهر و عصر قضا می شود؟

امام خمینی(ره):

نماز ظهر زمانی قضاست که
به اندازه چهار رکعت نماز به غروب وقت باقی باشد.اگر به اندازه یک رکعت نماز به غروب وقت مانده باشد؛
باید نماز عصر را ادا بخواند.در کمتر از این وقت نماز عصر نیز قضاست.[غروب زمانی است که سرخی طرف مشرق
که در هنگام غروب آفتاب پدید می آید؛ از بین برود.]

آیه الله خامنه ای(دام ظلّه):

نماز ظهر وقتی که فقط به قدر خواندن نماز
عصر تا غروب آفتاب وقت باقی است، قضا می باشد و نماز عصر هم به هنگام غروب آفتاب قضا می
باشد.

آیه الله سیستانی(دام ظلّه):

نماز ظهر زمانی قضاست که به اندازه چهار رکعت نماز به غروب وقت باقی باشد.اگر به اندازه یک رکعت نماز
به غروب وقت مانده باشد؛ باید نماز عصر را ادا بخواند.در کمتر از این وقت نماز عصر نیز قضاست.[غروب زمانی
است که قرص آفتاب در افق پنهان شود.]

آیه الله شبیری زنجانی(دام ظلّه):

نماز ظهر زمانی قضاست که به اندازه چهار رکعت نماز به غروب
وقت باقی باشد.اگر به اندازه یک رکعت نماز به غروب وقت مانده باشد؛ باید نماز عصر را ادا بخواند.در کمتر
از این وقت نماز عصر نیز قضاست.[غروب زمانی است که سرخی طرف مشرق که در هنگام غروب آفتاب پدید می
آید از بین برود.]

آیه الله صافی گلپایگانی(دام ظلّه):

نماز ظهر زمانی قضاست که به اندازه چهار رکعت نماز به غروب وقت باقی باشد.اگر به
اندازه یک رکعت نماز به غروب وقت مانده باشد؛ باید نماز عصر را ادا بخواند.در کمتر از این وقت نماز
عصر نیز قضاست.[غروب زمانی است که سرخی طرف مشرق که در هنگام غروب آفتاب پدید می آید؛ از بالای سر
بگذرد.]

آیه
الله مکارم شیرازی(دام ظلّه):

نماز ظهر زمانی قضاست که به اندازه چهار رکعت نماز به غروب وقت
باقی باشد.اگر به اندازه یک رکعت نماز به غروب وقت مانده باشد؛ باید نماز عصر را ادا بخواند.در کمتر از
این وقت نماز عصر نیز قضاست.[مغرب زمانی است که قرص آفتاب در افق پنهان شود.]

آیه الله نوری همدانی(دام ظلّه):

نماز ظهر زمانی قضاست که به اندازه چهار رکعت نماز به غروب وقت باقی باشد.اگر به اندازه یک رکعت نماز
به غروب وقت مانده باشد؛ باید نماز عصر را ادا بخواند.در کمتر از این وقت نماز عصر نیز قضاست.(مغرب زمانی
است که سرخی طرف مشرق که بعد از آفتاب پدید می آید، از بین برود).

آیه الله وحید خراسانی(دام ظلّه):

نماز ظهر زمانی قضاست که به اندازه چهار رکعت نماز به غروب وقت باقی باشد.اگر
به اندازه یک رکعت نماز به غروب وقت مانده باشد؛ باید نماز عصر را ادا بخواند.در کمتر از این وقت
نماز عصر نیز قضاست.[مغرب زمانی است که قرص آفتاب در افق پنهان شود.]

سوال: آیا نماز قضای مسافر شکسته است؟
اگر به وطن
خود رسید چطور؟

جواب: نمازی که در سفر به صورت شکسته قضا شده است به همان
صورت باید بجا آورده شود هر چند در وطن آن را بجای آورند و نماز قضای تمام را به صورت
کامل باید خواند اگر چه بخواهیم در سفر بخوانیم.(استفتائات امام خمینی (ره)، ج ۱، ص ۱۸۲، س۱۹۹)

تبیان

گردآوری:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
آرون گروپس