دوشنبه, ۳۱ اردیبهشت , ۱۴۰۳
درخواست تبلیغات

وظیفه پسر در قبال نماز و روزه پدر

اشتراک:
قضا نماز احکام و مسائل شرعی
برای هر خانواده ای ممکن است پیش بیاید که قضای نماز پدر بر گردن پسر باشد اما همیشه این روال درست نیست و بستگی به وصیت پدر و همچنین به شرایط پسر بستگی دارد در ادامه به این مقوله بیشتر می پردازیم.

نماز و روزه قضا پدر فوت شده بر گردن چه کسی است ؟خیلی ها در جواب قضای نماز و روزه پدر می گویند که با پسر ارشد است اما همیشه این درست نیست در ادامه مطلب از پرشین وی خواهیم گفت که در چه موارد این دین بر گردن پسر ارشد است تا انتهای مطلب همراه ما باشیدو

قضای نماز و روزه پدر

اگر پدر نماز و روزه خود را بجا نیاورده باشد، چنانچه از روی نافرمانی ترک نکرده و می توانسته قضا
کند بر پسر بزرگتر واجب است که بعد از مرگش بجا آورد یا برای او اجیر بگیرد، بلکه اگر از
روی نافرمانی هم ترک کرده باشد واجب است به همین طور عمل کند و نیز روزه ای را که در
سفر نگرفته اگر چه نمی توانسته قضا کند، واجب است که پسر بزرگتر قضا نماید یا برای او
اجیر بگیرداگر پسر بزرگتر شک دارد که پدر نماز و روزه قضا داشته یا نه چیزی بر او واجب نیست.

اگر پسر بزرگتر بداند که پدرش نمازقضا داشته و شک کند که بجا آورده یا نه، بنابر احتیاط واجب باید
قضا نماید.

اگر معلوم نباشد که پسر بزرگتر کدام است، قضای نماز و روزه پدر بر هیچ کدام از پسرها واجب نیست
ولی احتیاط مستحب آن است که نماز و روزه او را بین خودشان قسمت کنند یا برای انجام آن قرعه
بزنند.

وظیفه پسر در قبال نماز و روزه پدراگر پسر بزرگتر بخواهد نماز پدر را بخواند باید به تکلیف خود عمل کند مثلقضای نماز صبح و مغرب و عشا را باید بلند بخواند.

اگر میت وصیت کرده باشد که برای نماز و روزه او اجیر بگیرند، بعد از آن که اجیر نماز و
روزه او را به طور صحیح بجا آورد، بر پسر بزرگتر چیزی واجب نیست.

اگر پسر بزرگتر بخواهدنماز پدر را بخواند باید به تکلیف خود عمل کند مثلقضای نماز صبح و مغرب و عشا
را باید بلند بخواند.

کسی که خودش نماز و روزه قضا دارد اگر نماز و روزه پدر هم بر او واجب شود هر کدام
را اول بجا آورد صحیح است.

اگرپسر بزرگتر موقع مرگ پدر نابالغ یا دیوانه باشد، وقتی که بالغ شد یا عاقل گردید باید نماز و روزه
پدر را قضا نماید، و چنانچه پیش از بالغ شدن یا عاقل شدن بمیرد، بر پسر دوم چیزی واجب نیست.

اگرپسر بزرگتر پیش از آن که نماز و روزه پدر رقض کند بمیرد بر پسر دوم چیزی واجب نیست.

اکا

گردآوری:
برچسب ها:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
آرون گروپس