مشاهده : 182مذهبیRSS

چگونه آبروداری کنیم؟

چگونه آبروداری کنیم؟احکام و مسائل شرعی
آبروی مومن برای هر انسانی در زندگی خط قرمزهایی در مسأله آبرو داری وجود دارد.خطوط قرمزی که نسبت به آن ها حساسیت داشته و از دیگران توقع حفظ حریم آن ها را دارد و از طرفی او نیز باید نسبت به این خط قرمزها که دیگران نیز نسبت به آن حساس هستند توجه کند. آبروی […]

آبروی مومن

برای هر انسانی در زندگی خط قرمزهایی در مسأله آبرو داری وجود دارد.خطوط قرمزی که نسبت به
آن ها حساسیت داشته و از دیگران توقع حفظ حریم آن ها را دارد و از طرفی او نیز
باید نسبت به این خط قرمزها که دیگران نیز نسبت به آن حساس هستند توجه کند.

آبروی مؤمن

انسان عاقل کسی است که همواره در تلاش است تا آبروی خویش را حفظ کرده و حرمت خود و خانواده
اش را نگاه دارد.در این میان بی آبرویی امری است فاجعه آمیز.انسان بی آبرو، دست به هر کاری می زند
و هیچ چیز برایش ارزش ندارد.جز به خود و مقاصدش نمی اندیشد و زندگی در مقابل چشمانش رنگ می بازد.

حفظ آبرو از اموری است که مورد توجه پیشوایان دینی ما قرار داشته است.در کلمات و سخنان گهربار مولا علی
(علیه السلام) نیز موارد فراوانی را می توان یافت که ایشان به اصل مهم آبروداری توجه ویژه نشان داده و
پیروان خویش را بدان فرمان داده اند.

آنچه می توان از سخنان آن امام همام به دست آورد آن است که آبرو دارای دو جنبه کلی است.اول
آنچه به خود انسان باز می گردد و مقصود تلاش برای حفظ آبروی خویش است و دوم آن سوی سکه
که دیگران را شامل می گردد و بدان معناست که در برخورد با دیگران به گونه ای رفتار شود که
آبرویشان حفظ شده و کاری که باعث ریخته شدن آبروی دیگری می شود انجام نشود.

آنچه در این مجال مورد توجه قرار داده می شود وجه اول است.می خواهیم بدانیم در نهج البلاغه چه راهکارهایی
برای حفظ آبروی فردی ارائه شده است.در ذیل به برخی از مهم ترین آن ها اشاره می گردد.

۱- بخشندگی

بحث ها و نزاع هایی که از ابتدا مشخص است سودی نداشته و بی نتیجه باقی می ماند سبب می
گردد حرمت ها شکسته شده و آبروها ریخته شود.در چنین مواردی افراد برای رسیدن به اهداف خویش گاه از عیوب
مخفی و اتفاقات پنهان پرده برمی دارند که منجر به آبروریزی خواهد شد

اولین اقدام در جهت حفظ آبرو را
می توان بخشندگی دانست.امام علی (علیه السلام) می فرمایند: “الجود حارس الأعراض”؛ “بخشندگى، نگاه دارنده آبروست”.(نهج البلاغه/ترجمه دشتى/ص ۶۷۵)انسان بخشنده
جایگاهی ویژه در میان مردمان دارد.بخشش کردن های مادی و معنوی او را به فردی دوست داشتنی نزد همگان مبدل
ساخته است.نتیجه این همه نیز حفظ آبرو خواهد بود.

۲- درخواست نکردن

از دیگر عواملی که سبب می شود آبروی انسان حفظ گردد درخواست نکردن است.اگر اندکی به دور و اطراف خویش
نگاه کنیم می بینیم برخی از افراد به راحتی و بی هیچ ابایی در هنگام نیاز، دست به سوی دیگران
دراز می کنند.بی آنکه خود اندکی تلاش کنند.این افراد کم کم عادت می کنند که برای حل مشکلات دست به
دامان دیگران شوند.کم کم خدا را فراموش می کنند و توان فردی خویش را از یاد می برند.آنها از یاد
می برند که این درخواست کردن های پی در پی نتیجه ای جز دوری مردمان از آن ها نخواهد داشت.اطرافیان
چنین افرادی کم کم از گردشان پراکنده می شوند و چه بسا به دلیل سابق بدشان در لحظه ای که
واقعا نیازمند کمک هستند یاری رسانشان نباشند.از آن روست که مولا علی (علیه السلام) می فرمایند: “ماء وجهک جامد یقطره
السؤال فانظر عند من تقطره”؛ “آبروى تو چون یخى جامد است که درخواست آن را قطره قطره آب مى کند،
پس بنگر که آن را نزد چه کسى فرو مى ریزى؟” (نهج البلاغه/ترجمه دشتى/ص ۷۱۱)

۳- یاری خواستن از خدا در مشکلات اقتصادی

در کلامی گهربار از امام
علی (علیه السلام) نقل شده است: “اللهم صن وجهی بالیسار و لا تبذل جاهی بالإقتار فأسترزق طالبی رزقک و أستعطف
شرار خلقک و أبتلى بحمد من أعطانی و أفتتن بذم من منعنی و أنت من وراء ذلک کله ولی الإعطاء
و المنع إنک على کل شی ء قدیر”؛ “خدایا آبرویم را با بى نیازى نگهدار، و با تنگدستى شخصیت مرا
لکه دار مفرما، که از روزى خواران تو روزى خواهم، و از بدکاران عفو و بخشش طلبم! مرا در ستودن
آن کس که به من عطایى فرمود موفق فرما و در نکوهش آن کس که از من دریغ داشت آزمایش
فرما، در صورتى که در پشت پرده، اختیار هر بخشش و دریغى در دست تو است و تو بر همه
چیز توانایى”.(نهج البلاغه/ترجمه دشتى/ص ۴۶۱)بی شک انسان در زندگی با مشکلات فراوانی مواجه است و دنیا دار بلا و مکافات
است.بخشی از این سختی ها مربوط به مسائل مادی و مشکلات اقتصادی است.در کارزار مشکلات اقتصادی هر کس طریقی در
پیش خواهد گرفت.برخی با کوچک ترین مسئله، روحی خویش را باخته و دست به دامان خلق می شوند.عده ای به
نیرو و توان خویش اتکا می کنند و برخی نیز با بی توجهی روزگار می گذارند.اما در این میدان کسانی
پیروزند که علاوه بر استفاده از توان خویش، به نیروی الهی نیز وصل گردند.این افراد همواره خدا را در نظر
داشته و دست نیاز به سوی بی نیاز بلند می کنند و در نتیجه با حفظ آبروی خویش در نهایت
بر مشکلات پیروز می گردند.

۴- پرهیز از جدال

از منظر امام علی (علیه السلام) عامل دیگر در حفظ آبرو پرهیز از جدل های بی فایده است: “من ضن
بعرضه فلیدع المراء”؛ “هر کس که از آبروى خود بیمناک است از جدال بپرهیزد”.(نهج البلاغه/ترجمه دشتى/ص ۷۱۵)بحث ها و نزاع
هایی که از ابتدا مشخص است سودی نداشته و بی نتیجه باقی می ماند سبب می گردد حرمت ها شکسته
شده و آبروها ریخته شود.در چنین مواردی افراد برای رسیدن به اهداف خویش گاه از عیوب مخفی و اتفاقات پنهان
پرده برمی دارند که منجر به آبروریزی خواهد شد.

۵- ترک پرگویی و بیهوده گویی

در کارزار مشکلات اقتصادی هر کس طریقی در پیش خواهد گرفت.برخی با کوچک ترین مسئله، روحی خویش را باخته و
دست به دامان خلق می شوند.عده ای به نیرو و توان خویش اتکا می کنند و برخی نیز با بی
توجهی روزگار می گذارند.اما در این میدان کسانی پیروزند که علاوه بر استفاده از توان خویش، به نیروی الهی نیز
وصل گردند.این افراد همواره خدا را در نظر داشته و دست نیاز به سوی بی نیاز بلند می کنند و
در نتیجه با حفظ آبروی خویش در نهایت بر مشکلات پیروز می گردند

در مجالس که می نشینیم برخی به
هر قیمتی در صدد آنند که صحبت کنند.از هر چیز و هر کس سخن می گویند.همین امر باعث می شود
در سخن گفتن اندیشه نکرده و بی درنگ حرف زنند.چنین امری نیز در شمار اسباب از بین رفتن آبرو قرار
دارد.چنانچه مولا فرموده اند: “و احذر کل عمل یعمل به فی السر و یستحى منه فی العلانیه و احذر کل
عمل إذا سئل عنه صاحبه أنکره [و] أو اعتذر منه و لا تجعل عرضک غرضا لنبال [القوم ] القول”؛ “از
هر کارى که از کننده آن پرسش کنند، نپذیرد یا عذر خواهى کند، دورى کن، آبروى خود را آماج تیر
گفتار دیگران قرار نده، و هر چه شنیدى باز گو مکن”.(نهج البلاغه/ترجمه دشتى/ ص ۶۱۱)

کلام آخر:

امام علی (علیه السلام) توجه
زیادی به اصل آبرو و آبروداری داشته اند.در سخنان آن بزرگوار موارد فراوانی را می توان یافت که به این
موضوع اختصاص دارد.از منظر ایشان بخشندگی، درخواست نکردن، یاری خواستن از خدا در مشکلات اقتصادی، پرهیز از جدال و ترک
پرگویی و بیهوده گویی از جمله عواملی است که سبب می گردد آبروی آدمی محفوظ ماند.

تبیان

2015-11-04 / گردآوری:

نو عروس

دکتر طاهری

مسابقه گردشگری

نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین وی
دعایی برای فروش رفتن خانهدعایی برای فروش رفتن خانه
همه ما نیاز به سرپناه برای زندگی داریم . گاهی داشتن یک خانه برای ما کفایت نمی کند و نیاز داریم که بتوانیم خانه خود را بفروشیم و خانه ای با شرایط بهتر خریداری کنیم. ولی پیش می آید که خانه به سادگی فروش نرود.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
اگر اهل سفر و هیجان هستید ، حتما ببینید !
یک عروسی رویایی داشته باشید ! | بهترین ها را اینجا ببینید
زیبایی اندام خانم ها( جمع کردن باسن و بالا کشیدن سینه ) در زمانی کوتاه
تأثیر شگفت انگیز خواندن ذکر یا جلیل
نماز خوان شدن فرزند با توصیه های ناب
حکم قرعه کشی در اسلام
برای هرحاجتی سوره یس را چه روزی از هفته باید بخوانید؟
نماز مخصوص گشایش مشکل ازدواج از امام علی (ع)
دعا برای رونق مغازه
دعایی عظیم در هنگام قطع امید از همه درها
دیدن فضل موش در غذا چه حکمی دارد؟
دعا برای از شیر گرفتن کودک
آداب قبرستان رفتن از منظر اسلامی چگونه است؟
روابط زناشویی در ایام استحاضه چه احکامی دارد؟
مسجدی که به دستور پیامبر ویران شد
ثواب هدیه نماز به امامان و ائمه را بخوانید
ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﻗﺮﺁﻥ چیست و چند حرف دارد؟
دعایی خوب برای رفع عصبانیت
فال روزانه
تعبیر خواب