یکشنبه, ۳۱ تیر , ۱۴۰۳
درخواست تبلیغات

کاری که شیطان با پیروانش می کند

اشتراک:
راه‌های نفوذ شیطان احکام و مسائل شرعی
شیطان انسان را به زشتی و ناکامی دعوت میکند و شیطان جنی است که از درگاه الهی و رحمت او رانده شد. و تمام تلاش خود را برای گمراهی بشر میکند .

شیطان از موجوداتی بود که از اول پاک بوده و از فرمان خدا هم پیروی میکرده است .هر انسانی وظیفه دارد که این موجود شر را بشناسد و راه او را در مراحل زندگی خود ببندد . در این بخش قصد داریم راه‌های نفوذ شیطان را برای شما بیان کنیم . نفوذ شیطان در وجود هر انسانى اختیارى است و بستگی هر فرد دارد. شیوه‌های نفوذ شیطان را در پرشین وی ببینید.

راه‌های نفوذ شیطان

هر چند انسان نباید با دست خویش، خود را به اشغال دشمن حتمی( شیطان ) درآورد؛ اما این جای امیدواری هست که خداوند متعال از تمام انسانها به «عبادی: بندگان من» یاد کرده است و تلویحاً به شیطان فهمانده است که اینها که تو تهدید به گمراه ساختنشان می کنی بندگان من هستند و من مدافع آنان ام.این نوشتار به معارفی از خطبه ششم و هفتم امیرمۆمنان علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه می پردازد وآن تصریح به مظلومیت علی (علیه السلام) از زبان خود حضرت است.

برخی بر این باورند که امام علی (علیه السلام) در فضای سیاسی پس از رحلت رسول خدا (صلی الله علیهو آله) تعاملی دوستانه با خلفای وقت داشته است و هیچ مشکلی بین او و آنها نبوده است.این را هماضافه می کنند که چون رسول خدا صلی الله علیه و آله جانشینی برای خود معین نکرد، بنابراین حقی هم برای علی علیه السلام درباره خلافت وجود نداشت؛ پس با روی کار آمدن خلیفه اول و میدان ندادن به امیرمۆمنان علیه السلام، حقی از آن حضرت پایمان نشده است.

عده ای از این همین مدعیان، عدم تصریح امام علیه السلام به ضایع شدن حقی از ایشان در ماجرای خلافت را دلیل مهمی بر ادعایشان می گیرند و حال آنکه این تصریح وجود دارد و امام علیه السلام از اینکه بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله دیگران مسند دار خلافت شدند و او را از حقش بازداشتند شکوه می کند؛ حقی که در غدیر خم، رسمی و عمومی بانگ آن بی واسطه و با واسطه به گوش همگان رسید:

راه‌های نفوذ شیطاننفوذ شیطان در انسان

وسوسه شیطان و راهکارهای مقابله با آن در قرآن

اگر انسان به هشدارهای الهی مبنی بر پرهیز از پیروی شیطان، اعم از جنی و انسی توجهنکند؛ آن را جدی نگیرد و با تبعیت از شیطان و ارتکاب مکرر گناه، کم کم شیفته شیرینی ظاهری آن شود؛ از اینجا به بعد ترک آن برایش مشکل می شود؛ دلیل آنهم تسلط شیطان بر جان و جوارح اوست؛مِلکی که این شخص با اختیار خودش فرمانروایی آن را به دست شیطان سپرد؛ او شد امیر و این کارگزار.

وَ اللَّهِ مَا زِلْت مَدْفوعاً عَنْ حَقِّی مسْتَأْثَراً عَلَیَّ منْذ قَبَضَ اللَّه نَبِیَّه صَلَّى اللَّه عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ حَتَّى یَوْمِالنَّاسِ هَذَا[۱] : به خدا سوگند از لحظه ای که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ازدنیا رفت پیوسته مرا از حقم بازداشتند و دیگری را بر من ترجیح دادند.کاری که شیطان با پیروانش می کنداگر انسان به هشدارهای الهی مبنی بر پرهیز از پیروی شیطان، اعم از جنی و انسی توجه نکند؛ آن راجدی نگیرد و با تبعیت از شیطان و ارتکاب مکرر گناه، کم کم شیفته شیرینی ظاهری آن شود؛ از اینجابه بعد ترک آن برایش مشکل می شود؛ دلیل آنهم تسلط شیطان بر جان و جوارح اوست؛ مِلکی که اینشخص با اختیار خودش فرمانروایی آن را به دست شیطان سپرد؛ او شد امیر و این کارگزار.

امیرمۆمنان علیه السلام در توصیف این گروه و تحلیل کاری که شیطان با آنها می کند فرمود: اتَّخَذوا الشَّیْطَانَ لِأَمْرِهِمْمِلَاکاً : شیطان را معیار کار خود قرار داده اند.او نیز در دلهای آنها تخم ریزی کرد، جوجه آورد، حرکت کرد و در دامنشان پرورش یافت.یعنی ابتدا این انسان است که با دل دادن به شیطان او را به درون قلب خود راه می دهد.او
که وارد شد به سرعت وسایل اقامت طولانی و تصاحب آن را فراهم می کند.(فباض و فرّخ فى صدورهم) اودر درون سینه هاى آنها تخمگذارى کرده، سپس آن را مبدّل به جوجه می سازد.

نفوذ شیطان در انسانوسوسه‌های شیطان

در این تشبیه جالب امام (علیه السلام)، دلهای شیطان صفتان را آشیانه «ابلیس» و محل تخمگذارى او معرفى مى کندو به دنبال آن مى افزاید: «این جوجه هاى شیطانى در دلهاى آنها حرکت کرده، پرورش می یابند (و دبّ و درج فی حجورهم).این تعبیر ممکن است اشاره به این حقیقت باشد که پرورش افکار و خوهاى شیطانى، در انسان معمولا به صورت ناگهانى نیست، بلکه به طور تدریجى صورت مى گیرد.

آنگاه می فرماید: فَنَظَرَ بِأَعْینِهِمْ وَ نَطَقَ بِأَلْسِنَتِهِمکارشان به جایى می رسد که شیطان با چشم آنها نگاهمی کند و با زبانشان سخن می گوید.یعنى سرانجام شیطانی که خود به او راه داده و به او اجازه تکثیر و پرورش دادند قدرتمند شده درتمام اعضاى آنها نفوذ مى کند به طورى که ایشان در ظاهر شبیه انسان اند؛ امّا باطنشان شیطانى است؛ چشم و گوش و زبان و دست و پاى آنها همه به فرمان شیطان است.

امام (علیه السلام)، دلهای شیطان صفتان را آشیانه «ابلیس» و محل تخمگذارى او معرفى مى کند و به دنبال آنمى افزاید: «این جوجه هاى شیطانى در دلهاى آنها حرکت کرده، پرورش می یابند (و دبّ و درج فی حجورهم).

تبری شیطان

اینجاست که فرد می گوید: «می خواهم گناه نکنم؛ اما نمی شود و یا نمی توانم.» قرآن کریم از اینمرحله به افسارزنی شیطان یاد می کند[۲]؛ یعنی گناهان متراکم سبب شده که افسار انسان گنهکار به دست شیطان بیفتدو او بکشد و ببرد هر جا که خاطرخواه اوست.و چون تمام این مراحل با خواست و اختیار خود فرد صورت گرفته؛ بنابراین هیچ عذر و بهانه ای از او پذیرفته نیست و هر گناهی که از او صادر شودحق ندارد به گردن شیطان و یا دیگری بیندازد.

در نهایت مى فرماید: فَرَکِبَ بِهِم الزَّلَلَ وَ زَیَّنَ لَهم الْخَطَل [۳] : هنگامى که به اینجا رسیدند، شیطان «آنهارا بر مرکب لغزشها و گناهان سوار می کند (مرکبى که آنها را به سوى انواع گناهان کبیره، کفر وگمراهی مى کشاند) و سخنان فاسد و باطل را در نظر آنان زینت می بخشد» که هم شیطان بر این کار قسم یاد کرد و هم آن را عملی نمود:

لَأ زَیِّنَنَّ لَهمْ فِی الْأَرْضِ وَ لَأ غْوِیَنَّهمْ أَجْمَعین (حجر/۳۹):بی تردید [همه کارهاى زشت را] در زمین براى آنان زیبا جلوه می دهم [تا ارتکاب زشتى ها براى آنانآسان شود] و مسلماً همه را گمراه مى کنم.و وَ زَیَّنَ لَهم الشَّیْطان أَعْمالَهمْ فَصَدَّهمْ عَنِ السَّبیلِ فَهمْ لا یَهْتَدون (نمل/۲۴) : شیطان، اعمال [زشتشان] را براى آنان بیاراست در نتیجه آنان را از راه [حق ] بازداشت به این سبب هدایت نمى شوند.

هر چند انسان نباید با دست خویش، خویشتن خود را به اشغال دشمن مسلّم «عَدوّ مبین»[۴] درآورد؛ اما این جای امیدواری هست که خداوند متعال از تمام انسانها به «عبادی: بندگان من» یاد کرده است و تلویحاً به شیطان فهماندهاست که اینها که تو تهدید به گمراه ساختنشان می کنی بندگان من هستند و من مدافع آنان ام.[۵] راه توبه را هم برای بندگانش گشود تا آنان که لغزیدند و از راه جدا شدند بتوانند برگردند.[۶] وعده نیز دادهاست که هر کس با هر گناه و هر اندازه گناه که برگردد آغوش گرم و مهربان الهی را گشودهو خدا بسیار بخشنده و مهربان خواهد دید.[۷]

این وعده خداست و خدا از وعده اش تخلف نمى کند هرچند بیشتر مردم [نسبت به وفاى قطعى خدا در مورد وعده اش] معرفت و شناختی ندارند.وَعْدَ اللَّهِ لا یخْلِف اللَّه
وَعْدَه وَ لکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لا یَعْلَمونَ (روم/۶)

تبیان

گردآوری:
برچسب ها:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
آرون گروپس