سوالات رایج درباره ازدواج موقت ( ۱)

مشاهده : 1089
سوالات رایج درباره ازدواج موقت ( ۱) چهره ها
احکام ازدواج موقت از نگاه آیت الله سیستانی قسمت اول – آیت الله العظمی سیستانی در سایت رسمی خود به پاسخ پرسش های مقلدین در مورد احکام ازدواج موقت پرداخته اند.متن استفتائات و فتاوی این فقیه عالیقدر در زیر ارائه می شود: حدود صیغه محرمیت تا چه اندازه می باشد ، و ربواط و محدوده […]
احکام ازدواج موقت از نگاه آیت الله سیستانی قسمت اول – آیت الله العظمی سیستانی در سایت رسمی خود به
پاسخ پرسش های مقلدین در مورد احکام ازدواج موقت پرداخته اند.
متن استفتائات و فتاوی این فقیه عالیقدر در زیر ارائه می شود: حدود صیغه محرمیت تا چه اندازه می باشد
، و ربواط و محدوده حجاب تا حدی از لحاظ شرعی مجاز می باشد ؟ صیغه محرمیت همان عقد موقت
است که زن در روابط مثل زوجه است .
آیا دختر و پسر که با هم ارتباط دارند خودشان می توانند صیغه محرمیت بخوانند ؟ با اجازه پدر یا
جدّ پدری اشکال ندارد .
ایا میتوان دختری را که بدلیل خطا بکارت خود را از دست داده بدون اذن پدر صیغه کرد ؟ اذن
لازم است.
در ازدواج موقت با زنان اهل کتاب حکم صیغه باید خوانده شود چون آنها که این حکم را نمی دانند
؟ و آیا ازدواج موقت با فواحش در صورت عدم دخول جایز است ؟ ۱ ـ خواندن صیغه و لو
به زبان غیر عربی بهر حال لازم است و به طرف مقابل باید معنای ازدواج موقت تفهیم بشود .
۲ ـ اگر از زنانی باشد که مشهور به زنا است به احتیاط واجب قبل از توبه با او ازدواج
نکند حتی اگر قصدش عدم دخول باشد .
آیا میشود صیغه عقد را به زبان فارسی بیان کرد؟ وفقط به عنوان مثال گفت : من تورا به مدت
۱ ساعت میخواهم به مبلغ فلان مقدار؟ اگر عربی بلد نباشید اشکال ندارد ودر اینصورت زن به مرد میگوید :
تورا به ازدواج خود در آوردم برای یک ساعت (مثلا ً) به فلان مبلغ وسپس مرد میگوید : قبول کردم.
۱ ـ برای فردی که در یک کشور غربی زندگی می کند آیا متعه یک زن غیر مسلمان حلال است
؟ چنانچه وی تمایل به اسلام پیدا کرد : ۲ ـ چه نکاتی را در عمل به ازدواج موقت باید
رعایت نمود تا به گناه آلوده نشود ودر عین حال نیاز شرعی خود را نیز بر آورده ساخت ؟ ۳
ـ آیا با توجه به در دسترس نبودن روحانی برای خواندن صیغه خود فرد میتواند اقدام کند .
۴ ـ آیا جمله خاصی لازم است گفته شود ؟ ۵ ـ آیا باید به زبان عربی باشد یا به
زبان دیگر هم کفایت می کند ؟ ۱ ـ اگر همسر دائمی مسلمان نداشته باشد با زن مسیحی ویهودی جایز
است .
۲ ـ پس از تشخیص جواز ازدواج با مورد خاص وتعیین مهر ومدت با دقت می تواند به زن بگوید
با توازدواج موقت می کنم به این مقدار مهر وتا این مدت زمان واوبگوید پذیرفتم واگر به زبان عربی نمی
تواند به غیر عربی بگویند اشکالی ندارد .
۳ و۴ و۵ ـ جواب روشن شد .
اگر دختر و پسر ندانند که اجازه ی پدر دختر برای عقد موقت لازم است و بعد از جاری شدن
عقد متوجه آن موضوع بشوند عقد آنها چه حکمی دارد ؟ عقد باطل است .
ایا در ازدواج موقت با زن اهل کتاب عده نگه داشتن لازم است؟ بله لازم است.
آیا ازدواج موقت به زبان فارسى نیز قبول است یا نه؟ خیر باید سعى کند به عربى خوانده شود و
اگر نتوانست کلمه (قبلت) را به عربى بگوید.
آیا صحیح است که اگر دختری بالغ باشد از نظر فکری وسنی ، می تواند بدون اطلاع پدر صیغه پسری
شود که بعد ها قصد ازدواج دارند؟ صحّت ندارد واذن پدر لازم است حتی اگر مستقل در شؤون زندگی باشد
بنابر احتیاط واجب در این صورت.
آیا زن و مرد می توانند دو بار صیغه عقد دائم را جاری سازند؟ یک بار خودشان و بعد از
مدتی با ثبت و موازین قانونی؟ اشکال ندارد، عقد دومی صوری وظاهری است.
ازدواج با زنان اهل کتاب چه حکمی دارد؟ عقد دائم به احتیاط واجب جایز نیست وعقد موقت اشکال ندارد.
من دختری ۲۳ سال هستم که که مدت ۶سال است خواستگاری دارم که ۲۴ سال دارد و هر دو نسبت
به هم دارای عشق پاکی هستیم و فقط به ازدواج فکر می کنیم اما چون در حال حاضر سرباز است
و نمی توان تا ۶ ماه آتی به صورت رسمی مطرح کرد آیا میتوان بدون آگاهی پدر صیغه محرمیت بخوانیم
اما شرط شود که باکره بمانم در ضمن مادرم در جریان میباشد راهنماییم کنید؟ بدون رضایت پدر حرام است جایز
نیست ، و چیزی به نام صیغه محرمیت نداریم .
اگر دختر و پسر ندانند که اجازه ی پدر دختر برای عقد موقت لازم است و بعد از جاری شدن
عقد متوجه آن موضوع بشوند عقد آنها چه حکمی دارد ؟ عقد با طل است .
آیا زنی را که زنا کرده است را میتوان به عقد غیر دائم خود در اورده یا باید ان زن
عده نگه دارد ؟ آیا زنی که به مدت یک یا دو ساعت به عقد غیر دائم دراید عده دارد
یاخیر؟ ۱-عده لازم نیست ولی اگر زن از زنهای مشهور به زنا است به احتیاط واجب وی را عقد نکند
مگر بعد از توبه کردن.
۲-اگر این عمل بعد از عقد شرعی بوده عده دارد .
۳-اگر با وی نزدیکی بشود عده دارد .
آیا من میتوانم وقتی که به شهر یا کشور دیگری برای مدت یک هفته میروم در آنجا خانمی را برای
مدت ۱ ساعت صیغه کنم ؟حتی اگر به شهر ها یا کشورهای زیارتی بروم؟ اشکال ندارد ولی اگر شما همسر
مسلمان دارید نمیتوانید زنی را که از اهل کتاب است مثلا مسیحی صیغه کنید و اگر همسر شما هم به
آن راضی باشد به احتیاط واجب نباید این کار را بکنید.
با چه شرایطی میتوان زن غیر مسلمان را صیغه کرد ؟ در صورتی که مرد زن مسلمان نداشته باشد و
بقیه شرایط که در عقد موقت با زن مسلمان معتبر است در عقد با وی هم لازم است .
آیا صیغه دختره باکره بدون اذن پدر با شرط عدم ودخول ضمن عقد جایز است یا خیر ؟ جائز نیست
حتی اگر دختر مستقل در شوًون زندگی باشد بنابر احتیاط واجب در این صورت .
در چه صورت و شرایطی اذن والد نیاز نیست در ازدواج موقت ؟ دختره باکره اگر در شؤون زندگی مستقل
نباشد اذن لازم است و اگر مستقل باشد هم بنابر احتیاط واجب لازم است .
برای شخصی که مقدمات ازدواج به هیچ وجه برایش فراهم نیست و پیدا کردن زن عفیفه برای متعه ازدواج موقت
کردن هم مقدورنیست آیا متعه با زنی که مشهور به فساد است جایز است؟ ازدواج با زن مشهور به زنا
به احتیاط واجب جایز نیست و میتوانید در این مساله به اعلم بعد رجوع کنید .
آیا خواندن صیغه توسط مرد و زن کافی است یا بایستی شخص دیگری صیغه را جاری کند ؟ خواندن صیغه
چگونه است؟ خود زن و مرد بخوانند کافی است و اگر عربی بلد نیستند میتوانند به زبان دیگر بخوانند بعد
از تعیین مدت و مبلغ مهر به طور دقیق زن میگوید :زوجتک نفسی فی المده المعلومه علی المهر المعلوم سپس
مرد میگوید :قبلت .
ضمن سلام نظر حضرت عالی در مورد عده زنان فاحشه را بفرمائید ایا ازدواج موقت با انها مشکل دارد ؟
ازدواج با انها بنا بر احتیاط واجب جایز نیست ولی زنا عده ندارد .
بازنی که در ازدواج موقت دیگری بوده ازدواج کرده و دخول صورت گرفته بدون آنکه از همسر داشتن او خبر
داشته باشم آیا بعدا ً می توانم با اوازدواج کنم؟ بنابر احتیاط واجب بر شما حرام ابدی شده است.
آیا می توان با دختری که قبلا به طور رسمی ازدواج نکرده و در جایی ثبت نشده و اینکه آن
دختر باکره نباشد ازدواج موقت کرد ؟ اگر ازدواج سابق شرعی بوده برای عقد دوم اذن پدر لازم نیست .
من با دختری دوستم میتوانم فقط برای گفتن و خندیدن او را عقد کنم یعنی نه برای قصد جنسی فقط
برای اینکه بتوانم با او راحت بگویم و بخندم .
با اذن پدر یا جدّ پدری اشکال ندارد .
چه نکاتی را در عمل به ازدواج موقت باید رعایت نمود تا به گناه آلوده نشود و در عین حال
نیاز شرعی خود را نیز بر آورده ساخت ؟ پس از تشخیص جواز ازدواج با مورد خاص و تعیین مهر
و مدت با دقت می تواند به زن بگوید با تو ازدواج موقت می کنم به این مقدار مهر و
تا این مدت زمان و او بگوید پذیرفتم و اگر به زبان عربی نمی تواند به غیر عربی بگویند اشکالی
ندارد .
برای فردی که در یک کشور غربی زندگی می کند آیا متعه یک زن غیر مسلمان حلال است ؟ اگر
همسر دائمی مسلمان نداشته باشد معه با زن مسیحی و یهودی جایز است .
بنده در کشور ژاپن زندگی می‌کنم که اکثر مردم آن یا بودائی هستند یا دینی‌ ندارند.
من برای‌ اینکه به گناه نیفتم نیاز شدید به ازدواج موقت دارم.
لذا با عرض معذرت به سوالات زیر پاسخ دهید: ۱ – آیا لازم است که قبل از ازدواج در مورد
دینشان سوال شود؟ ۲ – آیا لازم است که سوال شود و جواب دادند که دینی‌ انتخاب نکرده ام چه
باید کرد؟ ۳ – اگر گفتند بودائی هستم چه حکمی‌ دارد؟ ۴ – آیا در صورت منفی‌ بودن سوالات فوق
میتوان آنها را بعنوان کنیز برای مدت مشخصی خرید؟ (خود آنها راغب هستند).
۱ – اگر مسیحی یا یهودی بودن وی ثابت نشود – و لو به اعتراف خود – ازدواج موقت با
وی جایز نیست.
۲ – جایز نیست مگر اینکه عرفاٌ مسیحی‌ یا یهودی‌ باشد.
۳ – جایز نیست.
۴ – جایز نیست.
آیا کسى مى تواند با خواهر زن خود به صورت موقت یا دائم ازدواج کند ؟ بعد از طلاق همسر
خود و گذشت عدّه وى مى تواند با خواهر او ازدواج دائم یا موقت بکند و قبل از آن جایز
نیست و عقد باطل است .
اگر زن و مرد بخواهند متعه کنند و در متعه شرط نمایند که هر نوع تلذذ از همدیگر را داشته
باشند به استثناء دخول آیا در این نوع متعه اذن پدر لازم است ؟ لازم است اگر بکر باشد .
آیا متعه با کسى که نمى خواهیم با او نزدیکى کنیم و فقط براى ایجاد محرمیت متعه مى کنیم به
اجازه ولى نیاز دارد ؟ اگر بکر باشد اجازه ولی دراینصورت هم لازم است .
در چه صورتى اجازه پدر براى زن در صیغه عقد موقت لازم است ؟ در هر عقدى اجازه پدریا جد
پدری در ازدواج زنى که ازدواج نکرده لازم است و این حکم در صورتى که زن در شئون زندگى مستقل
باشد مبنى بر احتیاط است .
آیا اگر زن بگوید که شوهر ندارد کفایت مى کند یا باید تحقیق کرد ؟ کفایت مى کند .
آیا زن و مرد خودشان مى توانند صیغه عقد موقت را جارى کنند ؟ مى توانند .
آیا براى صیغه عقد موقت شاهد لازم است؟ لازم نیست .
2007-06-02 / گردآوری:
گزارش خطا در خبر
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)