توقیف دادرسی چیست و با چه شرایطی ممکن است؟

مشاهده : 4438
توقیف دادرسی چیست و با چه شرایطی ممکن است؟ خانواده
توقیف دادرسی , توقیف دادرسی با فوت و جنون و... به خودی خود و حتی با آگاه شدن دادگاه صورت نمی گیرد بلکه می بایست قرار توقیف دادرسی صادر شود.

توقیف دادرسی

توقیف دادرسی با شرایطی حاصل می شود و در دعوا ممکن است آثاری برای
طرف دعوا به همراه داشته باشد هر چند توقیف دادرسی با شرایط خاص و منحصر به فردی میسر می شود
ولی چنانچه صورت بگیرد و طرف دعوا علم به آثار آن نداشته باشد
ممکن است با مشکلاتی مواجه گردد و شاید خساراتی برای وی به وجود آورد.

هر دادرسی پس از شروع با صدور جکم و یا قرار پایان میابد ولی ممکن است رخ دادهایی در جریان
رسیدگی موجبات توقیف را فراهم آورند. توقیف را می توان با توجه به نام آن
بازداشتن دادرسی دانست بدین شرح که ممکن است دادرسی پس از شروع در پی رخدادی از
حرکت روبه جلو خود باز ایستد و پس از حل آن رخداد حرکت روبه جلوی خود را از سر گرفته و به سوی جلو به حرکت درآید.

در خصوص توقیف دادرسی می توان در یک دسته بندی توقیف دادرسی را به دو دسته تقسیم نمود:
۱- توقیف دادرسی ناشی از وضعیت اصحاب دعوا
۲- توقیف دادرسی پیش بینی شده در قانون

توقیف دادرسی

۱- توقیف دادرسی ناشی از وضعیت اصحاب دعوا:

در ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی با پیش بینی توقیف دادرسی منشأ قانونی توقیف دادرسی است
که مقرر نموده:« هرگاه یکی از اصحاب دعوا فوت نماید یا محجور شود یا سمت یکی از آنان که به موجب آن
سمت، داخل دادرسی شده است زائل گردد، رسیدگی به طور موقت متوقف… مگر…»

هر دادرسی پس از شروع با صدور جکم و یا قرار پایان میابد ولی ممکن است رخ دادهایی در جریان رسیدگی
موجبات توقیف دادرسی را فراهم آورند.
توقیف دادرسی را می توان با توجه به نام آن بازداشتن دادرسی دانست بدین شرح که ممکن است
دادرسی پس از شروع در پی رخدادی از حرکت روبه جلو خود باز ایستد و پس از حل آن رخداد حرکت
روبه جلوی خود را از سر گرفته و به سوی جلو به حرکت درآید.

با عنایت به ماده فوق الذکر نکاتی قابل ارائه می باشد بدین شرح:

نکته ۱- فوت یکی از اصحاب دعوا در صورتی موجب آن است که دعوا قابلیت انتقال را داشته باشد
مثل دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و… ولیکن چنانچه در غیر این صورت باشد دادرسی توقیف نمی شود
بلکه زائل می گردد مثل دعوای تمکینی که مرد علیه همسر خود طرح نموده است که به واسطه فوت یکی
از طرفین به صورت کلی زائل می شود چرا که موضوع دعوا قائم به شخص و غیر قابل انتقال به وراث می باشد و…

توقیف دادرسی

نکته ۲- فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا در صورتی موجب توقیف دادرسی است

که دادرسی نسبت به دیگران موثر باشد، در غیر این صورت دادرسی منحصراً نسبت به او توقیف
و نسبت به دیگران ادامه میابد برای مثال هر گاه در دعوایی همچون خلع ید، خواندگان متعدد باشند
و در جریان رسیدگی یکی از خواندگان فوت نماید و یا اینکه محجور و یا سمت او زائل گردد، دادرسی
منحصراً نسبت به همین شخص متوقف می گردد و نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت.

نکته ۳- غائب مفقود الاثر تا زمانی که فوت واقعی آن محرز نگردیده باشد و یا اینکه حکم قطعی نسبت به
موت فرضی وی صادر نگردیده باشد متوفی شمرده نخواهد شد و دادرسی نسبت به او توقیف نمی گردد.

نکته ۴- در توقیف دادرسی زائل شدن سمت شخصی که نسبت به آن سمت وارد دعوا شده است
فقط ناظر  به ولایت، قیمومیت، وصایت، مجنون، غیر رشید و همچنین سمت نمایندگی اداره تصفیه از ورشکسته و… است.

نکته ۵- توقیف یا زندانی و یا عزیمت به مسافرت و یا محل مأموریت نظامی و یا دولتی و همچنین بیماری
و عمل جراحی و… موجبات توقیف دادرسی را فراهم نمی آورد و در این خصوص دادگاه مهلت و زمان کافی
جهت تعیین وکیل به طرف دعوا می دهد.

نکته ۶- توقیف دادرسی با فوت و جنون و… به خودی خود و حتی با آگاه شدن دادگاه صورت نمی گیرد
بلکه می بایست قرار توقیف دادرسی صادر شود.

نکته ۷- برای توقیف دادرسی پرونده می بایست در جریان باشد و چنانچه ختم جلسه دادرسی صادر و
دادگاه آماده صدور رأی باشد می بایثست رأی خود را صادر نماید.

نکته ۸- پس از آن می بایست حسب مورد جانشین و یا نماینده شخص متوفی، محجور و یا…
تعیین و معرفی گردد تا از دادرسی رفع توقیف گردد و دوباره دادرسی به جریان افتد.

گروه وکلای عمومی

2017-05-03 / گردآوری:
گزارش خطا در خبر
فیلم پرشین وی
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
logo-samandehi