مشاهده : 237ضرب المثلRSS

داستان ضرب المثل بل گرفتن

داستان ضرب المثل بل گرفتنفال و طالع بینی
کشور ما کشور پهناوریست و مردم با سنن مختلف در گوشه و کنار این مرزو بوم زندگی می کنند. یکی از زیبایی های زندگی های مردم ما استفاده روزانه از مثل ها برای رساندن مفهوم خاصی است.

یکی از زیبایی های ادبیات ما ایرانی ها این است که جملات نقض و اصطلاحات و ضرب المثل های فراوانی که ریشه در آداب و سنت ما دارد فروان است. داستان ضرب المثل بل گرفتن را در پرشین وی بخوانید.

ریشه ضرب المثل بل گرفتن

این اصطلاح را هنگامی که چیزی به رایگان و یا با کوشش اندکی به دست آید و همچنین برای بهره بردن از فرصت های مناسب و مغتنم به کار می برند.

بل گرفتن از اصطلاحات بازی الک دولک است که از بازی های سنتی بسیار دیرین
و کهن ایران زمین است و اکنون نیز در روستاهایی که فضای باز و زمین های وسیع
دارند بازی می شود. این بازی از دو چوب کوتاه و بلند و دو تکه سنگ که با فاصله ی
ده تا دوازده سانتیمتر از یکدیگر روی زمین نهاده می شوند تشکیل می شود. چوب کوتاه را الک و چوب بلند را دولک می نامند.

ضرب المثل بل گرفتن

معنای ضرب المثل بل گرفتن

در آغاز بازی دو دسته که یکی را مهاجم و دیگری مدافع می نامند تشکیل
می گردد که رو به روی یکدیگر قرار می گیرند. یکی از بازی کنان دسته ی مهاجم
که بازی را آغاز می کند سر دولک را زیر الک که روی دوسنگ قرار گرفته است
می گذارد و آن را به هوا پرتاب می کند و با پایین آمدن آن با دولک هرچه محکم تر
به آن می زند و به سوی دسته ی مدافع می فرستد.

داستان ضرب المثل بل گرفتن

اگر الک به زمین بیفتد یکی از مدافعان آن را برداشته و آن را به سوی دولک
که پس از زدن ضربه روی دو سنگ نهاده می شود پرتاب می کند تا به آن بخورد.
اگر الک به دولک بخورد آن بازی کن دسته ی مهاجم که ضربه را زده است کشته
شده است و باید از بازی بیرون رود. و اگر الک به دولک نخورد بازیکن پرتاب کننده
خود کشته شده و باید از بازی بیرون رود. هنگامی که همه ی بازیکنان دسته ی
مهاجم کشته بشوند جای دو دسته با هم عوض می شود و مدافعان جای مهاجمان را می گیرند و بازی از نو آغاز می شود.

بهترین حالت برای بازی کنان دسته ی مدافع آن است که پیش از آن الکی
که به سوی آن ها پرتاب شده است به زمین بخورد آن را در هوا بگیرند که
اکر چون این شود همه ی بازی کنان دسته ی مهاجم به یک باره کشته شده
و دو دسته بی درنگ جای خود را با یکدیگر عوض می کنند و بازی از نوع آغاز می شود.
در هوا گرفتن الک را که بازی را یکسره به سود دسته ی مدافع پایان می دهد در این بازی
بل گرفتن می نامند که از نظر اهمیت آن رفته رفته از محدوده ی این بازی بیرون
آمده و در میان مردم معنی مجازی و استعاره ای یافته است.

اری آدیب

2018-12-22 / گردآوری:
برچسب ها:
دکتر طاهری
نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین ویدکتر طاهری
از کجا بدانیم که فال ما واقعیت دارداز کجا بدانیم که فال ما واقعیت دارد
فال خوش شانسی متولدین ماه های مختلففال خوش شانسی متولدین ماه های مختلف
جالبترین خصوصیات متولدین ماه های مختلفجالبترین خصوصیات متولدین ماه های مختلف
فال عطسهفال عطسه
شخصیت شناسی ، شغل آینده شما چیست؟شخصیت شناسی ، شغل آینده شما چیست؟
شخصیت شناسی جالب از روی ماه تولدشخصیت شناسی جالب از روی ماه تولد
طالع بینی ازدواج متولدین ماه ها با همطالع بینی ازدواج متولدین ماه ها با هم
در مقابل متولدین هر ماه، از این کارها اجتناب کنیددر مقابل متولدین هر ماه، از این کارها اجتناب کنید
آموزش فال قهوه با تصویرآموزش فال قهوه با تصویر
فال و کف بینی واقعی و بسیار جالبفال و کف بینی واقعی و بسیار جالب
شخصیت شناسی از روی انتخاب حیوان داخل تصویرشخصیت شناسی از روی انتخاب حیوان داخل تصویر
فال و طالع بینی تعداد فرزندان خانوادهفال و طالع بینی تعداد فرزندان خانواده
شخصیت شناسی جالب از روی شکل گوش افراد !شخصیت شناسی جالب از روی شکل گوش افراد !
معانی رنگ گلها ، تعداد شاخه های گل !معانی رنگ گلها ، تعداد شاخه های گل !
با رنگ‌ متولدین‌ دی‌ ماه‌ آشنا شویدبا رنگ‌ متولدین‌ دی‌ ماه‌ آشنا شوید
فال جالب و پیشگویی برای ازدواجفال جالب و پیشگویی برای ازدواج
طعم ماه تولد ! از فروردین تا اسفندطعم ماه تولد ! از فروردین تا اسفند
متولدین ماه های مختلف چه حلقه ای را برای نامزدی انتخاب کنند؟متولدین ماه های مختلف چه حلقه ای را برای نامزدی انتخاب کنند؟
طالع بینی ثروتمند شدن بر اساس ماه تولدطالع بینی ثروتمند شدن بر اساس ماه تولد
شخصیت شناسی با عدد آخر شماره ی موبایل شما!!شخصیت شناسی با عدد آخر شماره ی موبایل شما!!
غزل شماره ۴۴۳ حافظ : چو سرو اگر بخرامی دمی به گلزاریغزل شماره ۴۴۳ حافظ : چو سرو اگر بخرامی دمی به گلزاری
آموزش جالب و خواندنی فال قهوهآموزش جالب و خواندنی فال قهوه
خصوصیات عدد شش (۶)خصوصیات عدد شش (۶)
فال و طالع بینی عناصر متولدین ماه های مختلف سالفال و طالع بینی عناصر متولدین ماه های مختلف سال
غزل شماره ۳۶۳ حافظ :دردم از یار است و درمان نیز همغزل شماره ۳۶۳ حافظ :دردم از یار است و درمان نیز هم
غزل شماره ۴۵۳ حافظ : ای که دایم به خویش مغروریغزل شماره ۴۵۳ حافظ : ای که دایم به خویش مغروری
غزل شماره ۲۳۶ حافظ : اگر آن طایر قدسی ز درم بازآیدغزل شماره ۲۳۶ حافظ : اگر آن طایر قدسی ز درم بازآید
فال و سرنوشت کیهانی شمافال و سرنوشت کیهانی شما
غزل شماره ۴۱۶ حافظ : خنک نسیم معنبر شمامه‌ای دلخواهغزل شماره ۴۱۶ حافظ : خنک نسیم معنبر شمامه‌ای دلخواه
فال کارت ( فال احساس )فال کارت ( فال احساس )