مشاهده : 99تعبیر خواب حرف عینRSSاشتراک:

تعبیر خواب عرق کردن ، دیدن عرق در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب عرق کردن ، دیدن عرق در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب عرق کردن از نظر معبران و روانه شدن عرق از تن و بدن بخصوص اگر به زمین بریزد به میزان آن عرق نقصان در مالش بوجود آید.اگر بیمار باشید و در خواب ببینید که عرق کرده اید به زودی بهبود پیدا می کنید.

عرق کردن در خواب برای کسی که دوست دارد عرق کند خوب است وبه شفای بیمار تعبیر می شود.
اگر عرق تمیز وسفید باشد نشانه ی مال حلال بود و اگر عرق سیاه باشد
برخلاف آن بوده و متعبیر آن مال حرام است.
اگر کسی در خواب ببیند عرق از سر و رویش پاک می کند نیازهایش بر آورده می شود.
برای اطلاعات بیشتر در مورد تعبیر خواب عرق کردن ما را در پرشین وی دنبال کنید.

تعبیر خواب عرق کردن از نظر معبران

  محمد بن سیرین می گوید :

اگر در خواب بیند که عرق از تن او روان شد،
دلیل است که به قدر عرق نقصان در مالش افتد، خاصه که در زمین چکد.
اگر بیند که جامه او از عرق تر شد، دلیل است که به قدر آن، مال خویش را به عیال دهد.
اگر در خواب بیند که عرق او سفید است و بوی خوش داشت، دلیل است
که مالش حلال بود. اگر به خلاف این بیند، دلیل است که مالش حرام بود. اگر بیماری بیند که عرق کرد،
شفا یابد و مرضش به صحت بدل گردد و مرداش برآید.

تعبیرخواب پاک کردن عرق در خواب

محمد العنبری می گوید :

برای کسی که دوست دارد عرق کند به شفای بیماری تعبیر میشود.
اگر کسی در خواب ببیند که عرق را از سر و صورتش پاک میکند، نیازهایش را برآورده میکند.

تعبیر خواب عرق کردن در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

عرق نیز دو نوع است. اول عرقی که از بدن و پیشانی می تراود.
دومی عرقی که از گیاهان می گیرند مانند نعنا، عرق گیاهان عموما در خواب های ما خوب هستند.
اگر در خواب ببینید که عرق کرده اید و از عرق تن خودتان بدتان بیاید،خوب نیست.
اگر از عرق تن خودتان بدتان بیاید غمگین می شوید.

تعبیر خواب عرق خوشبو و سفید در خواب

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی عرق تو سفید و خوشبو است،
یـعـنـی مال و اموال تو حلال می‌باشد، ولی اگر بر خلاف این ببینی، یـعـنـی مال و اموال تو حرام است.
اگر ببینی از بدن تو عرق جاری شده است
(مخصوصاً اگر بروی زمین بچکد)، یـعـنـی به اندازه‌ای که عرق کرده‌ای مال و اموال تو کاهش می‌یابد

و ضرر و زیان مالی می‌کنی. اگر ببینی لباس تو از عرق، خیس و مرطوب شده است،
یـعـنـی به اندازۀ آن از مال و اموال خودت به عیات و زنت خواهی داد.

تعبیر خواب عرق کردن در خواب به خاطر انجام کار سخت

آنلی بتون می گوید :
اگر خواب ببینید به علت انجام کاری دشوار بدنتان عرق کرده است ،
علامت آن است که با تلاش بسیار موانعی که جلوی پای شما قرار می گیرد ، برخواهید داشت .

ابن سیرین درباره دیدن عرق کردن در خواب می گوید اگر بیمار هستی و در خواب ببینی که عرق کرده‌ای،
یـعـنـی بیماری تو بهبود پیدا می‌کند و سلامتی تو برمی‌گردد و به خواستۀ خودت می‌رسی.

منوچهر مطیعی درباره بوی عرق در خواب می گوید :

اگر در خواب از بوی بد عرق تن خودتان ناراحت شوید یا فقط احساس کنید
که عرق شما بوی بد دارد رنجور و بیمار می شوید.
اگر در خواب ببینید عرق کرده اید و بدهکار باشید
بدهی خود را می پردازید. اگر بیماری در خواب ببیند خوب است چون شفا می یابد
ولی اگر ببینید دیگری عرق کرده، اندوهی برای او پیش می آید. اگر عرق کردن در اثر کار و دویدن باشد تعبیر ندارد

ساعد نیوز و تعبیرستان

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب چپاول ، دیدن چپاول در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب چپاول ، دیدن چپاول در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب چپاول و تعبیر خواب به تاراج بردن اموال از نظر معبران مختلف همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب چاه ، دیدن چاه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چپق ، دیدن چپق در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چتر ، دیدن چتر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چراغ ، دیدن چراغ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چرتکه ، دیدن چرتکه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چرخ ، دیدن چرخ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چرم ، دیدن چرم در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چرک ، دیدن چرک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چای ، دیدن چای در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چروک ، دیدن چروک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چسب ، دیدن چسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چشمه ، دیدن چشمه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چینه ، دیدن چینه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چلچراغ ، دیدن چلچراغ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چفت ، دیدن چفت در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چوگان ، دیدن چوگان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چلچله ، دیدن چلچله در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چمباتمه ، دیدن چمباتمه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چنگک ، دیدن چنگک در خواب چه تعبیری دارد ؟