مشاهده : 5186 تعبیر خواب حرف لام RSS اشتراک:

تعبیر خواب لیمو

تعبیر خواب لیمو
ممکن است خواب ببینیم که در حال لیمو خوردن هستیم , لیمو می خریم و یا لیمو می فروشیم که هر کدام تعبیری دارد . برای دانستن تعبیر خواب لیمو با ما همراه باشید .

معبران مختلفی همچون مطیعی تهرانی , ابن سیرین و آنلی بیتون به تعبیر خواب لیمو پرداخته اند .ابن سیرین دیدن لیمو را ,
در خواب خوب نمی داند و آن را نشان از بیماری می داند .مطیعی تهرانی هم دیدن لیمو ترش را در خواب به هر صورتی خوب ,
نمی داند و برای لیمو شیرین تعابیری را بیان کرده است . برای دانستن تعابیر خواب لیمو با پرشین وی همراه باشید .

تعبیر خواب لیمو

آنلی بیتون درباره تعبیر خواب لیمو می گوید:

۱ـ اگر در خواب لیموها را بر شاخ و برگ درختان ببینید ، نشانه آن است که به امری حسادت خواهید ورزید ولی عاقبت ,
در خواهید یافت که منشأ حسادت پوچ و بی معنی بوده است .

۲ـ خوردن لیمو در خواب ، نشانه حقارت و نومیدی است .

۳ـ دیدن لیموی سبز در خواب ، نشانه ابتلا به بیماری واگیردار است.

۴ـ دیدن لیموی خشک شده در خواب ، نشانه جدایی و طلاق از همسر است.

همچنین بخوانید :  تعبیر خواب لباس

خالد بن علی بن محد العنبری درباره دیدن لیمودر خواب می گوید:

دیدن لیمو در خواب، اگر زرد باشد به بیماری تعبیر میشود. دیدن لیموی سبز در خواب از دیدن لیموی زرد بهتر است.
درخت لیمو، به فردی سودمند برای دیگران تعبیر میشود. لیمو، به سرزنش کردن نیز، تعبیر میشود.

تعبیر خواب لیمو به روایت محمد بن سیرین

تعبیر دیدن لیمو در خواب

دیدن لیمو در خواب، دلیل بیماری است و در دیدن آن خیری نباشد.

در کتاب سر زمین رویاها آمده:

درخت لیمو : هشدار برای اصلاح روش زندگی

لیموی سبز : شما سبک مغز هستید

برگ درخت لیمو : یک سفر خارج از کشور خواهید کرد

لیموهای رسیده : سخت عاشق می شوید

شما لیمو می خورید : ناکامی

آب لیمو : سلامتی

لیموشیرین : خوشبختی

آب لیمو می گیرید : از شر دشمنانتان خلاص میشوید .

همچنین بخوانید :  تعبیر خواب لیوان

درباره تعبیر خواب لیمو به روایت منوچهر مطیعی تهرانی بیشتر بدانید

دیدن و خوردن، خریدن،گرفتن و داشتن لیموترش در خواب به هیچ وجه خوب نیست لذا درباره آن سخن نمی گوئیم,
اما لیموی شیرین. چون رنگ زرد دارد از نظر معبران اسلامی خوب تشخیص داده نشده.

اگر در خواب ببینید لیموئی پوست کنده می خورید و طعم شیرین آن را می چشید بعد از یک دوره ناراحتی به نعمت ,
و کامروائی می رسید زیرا لیمو بخصوص شیرینی آن کام و کامروائی است و صحت و سلامت می آورد.

اگر در خواب لیموی شیرین پوست کنده کسی به شما بدهد لذتی باد آورده نصیب شما می شود . لذتی که,
انتظارش را نداشته اید و کام شما شیرین می شود. همین تعبیراست اگر شما لیموی شیرین پوست بکنید,
و به دیگری بدهید. دادن لیموی پوست نکنده ابراز محبت تلاقی نمی شود.

تعبیر خواب

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
logo-samandehi