مشاهده : 1433 تعبیر خواب حرف میم RSS اشتراک:

تعبیر خواب موش

تعبیر خواب موش
معبران بسیاری درباره دیدن موش در خواب نظر داده اند و تعابیر متفاوتی موجود است و در این مطلب به تعبیر خواب موش از نظر معبرانی همچون منوچهر تهرانی , ابراهیم کرمانی , کارل گوستاو یونگ و یوسف نبی می پردازیم.

بسیاری از معبران معتقدند دیدن موش در خواب به معنای دزد است . برخی هم موش را در خواب نشان از زنی فاسد,
می دانند .تعبیر خواب موش می گوید دیدن سوراخ موش یعنی مالی از شما دزدیده می شود .اگر موش از شلوار ,
شما بیرون آمد و فرار کرد یعنی از زنی فاسد دوری می کنید . برای دانستن تعابیر دیگر با ما همراه باشید .

تعبیر خواب موش

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا آمده است:

موش در خواب به معنای این است که چیزهای تهدید آمیزی در زندگی شما در جریان هستند بدون آنکه چیستی,
آن‌ها واضح باشد، دیدن نیمه پنهان خود رویابین با دیگران، نیمه شریرانه طبیعت آدمی، آلودگی و ژولیدگی،
زمان مانند موشی زندگی شما را می‌جود و می‌فرساید حتی می‌تواند بیانگر بخش‌های ناخوشایند زندگی رویابین باشد.

تعبیر خواب موش به روایت ابراهیم کرمانی

تاویل موش دشتی و موش خانگی هر دو یکسان بود. اگر دید موشی در بستر او بود، دلیل که او با زنی قصد فساد کند,
و گوشت موش خوردن، دلیل که مال زن مفسده بخورد.

تعبیر خواب موش به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

موش دزد است و یک دزد خانگی است و معبران آن را به زنی دزد و خائن و زیانکار و غیر قابل اعتماد تشبیه کرده اند.

ابن سیرین نوشته موش زنی به ظاهر مستوره اما در باطن مفسده. اگر بیننده خواب موشی ببیند ,
با چنین زنی سر و کار پیدا می کند و اگر این موش در خانه خودش باشد نوشته اند زنی با این پلیدیها در خانه اش ,
هست یا حضور پیدا خواهد کرد.

اگر در خواب خود سوراخ موشی ببینید یعنی مالی از شما برده می شود که می دانید چه کسی برده ,
ولی نمی توانید ثابت کنید که او ربوده و سارق مال شما یک زن خائن است.

اگر در خواب موش در اتاق شما باشد زنی دزد اهل خانه شماست که نباید به او اعتماد داشته باشید. اگر در خواب ,
موشی از پاچه شلوار شما افتاد و گریخت و رفت زنی فاسد و فاجر را از خود می رانید و دور می کنید.

درباره تعبیر خواب موش آنلی بیتون بیشتر بدانید :

معنای دیدن موش در خواب

دیدن موش در خواب، علامت روبرو شدن با اختلافات خانوادگی و بی وفایی دوستان است. کارها وضعیت ,
دلسرد کننده ای خواهد داشت.

اگر در خواب ببینید موش‌ها از شما فرار می‌کنند، علامت آن است که تلاش‌های شما بی ثمر خواهد ماند.
اگر دختری خواب موش ببیند، علامت آن است که دشمنانی پنهانی دارد که به او نیرنگ خواهند زد.

اگر داخل لباس خود موش ببیند، علامت آن است که در اثر انجام دادن کاری رسوا خواهد شد.

تعبیر خواب موش به روایت جابرمغربی

اگر درخواب دید از سوراخ بینی او یا از سوراخ گوش او موش بیرون آمد، به این معناست که او را دختری آید نابکار.
اگر از گلوی او موش بیرون آمد، دلیل که او را پسری آید. اگر بیند از مقعد او موشی بیرون آمد،
دلیل که او را دختری آید نابکار.

اگر در خواب ببینی در رختخواب تو موش وجود دارد، تعبیرش این است که با زنی قصد فساد خواهی کرد.
اگر ببینی رختخواب تو را موش جویده و سوراخ کرده است بین زن تو و شخص بد و نادرستی رابطه‌ای بوجود می‌آید ,
و زن تو به فساد راضی می‌شود.

آنچه باید درباره تعبیر خواب موش یوسف نبی علیه السلام بدانید:

دیدن موش در خواب به معنای جنگ زن باشد. دیدن موش در خواب دزد است که از خانه اودزدی کرده.

کارل گوستاو یونگ درباره تعبیر خواب موش می‌گوید:

دیدن موش در خواب شما بیانگر ترس، بی حوصلگی، بی اهمیتی و نبود خشم است. شما حس ناکافی بودن,
و ترسی را تجربه می‌کنید که مناسب نیست.

نماد موش در خواب

خواب ممکن است به شما بگوید که شما زمان زیادی را صرف می‌کنید که رد پای کسی را پنهان کنید. تعبیر دیگر,
این است که موش نمادی از ناراحتی‌ها و ناملایمتی‌های کوچک است.

شاید شما به مسائل کوچک یا مسائل بی اهمیت اجازه می‌دهید که روی شما تاثیر تمام و کمال بگذارد ,
(مثل خوره شما را بخورد). خواب ممکن است جناسی از موس کامپیوتر و ارتباط شما,
با کار یا دنیای مجازی باشد

دیدن موش مرده در خوابتان بیانگر این است که به مسائل کوچک اجازه نمی‌دهید که شما را آزار دهد. شما ,
به ترس هاتان اجازه نمی‌دهید که به چیزی که می‌خواهید راه یابند. تعبیر دیگر این است,
که موش مرده بیانگر این است که چیزی هست که شما برای مدت طولانی نادیده ش. گرفته اید یا فراموشش کرده اید.

خواب دیدن اینکه شما یا کسی، یک موش را می‌خورد بیانگر این است که چیزی وجود دارد که مدام ,
سر وجدان شما غر می‌زند (وجدان شما را می‌آزارد). شما نیاز دارید که این بار را,
از روی سینه تان بردارید.

خواب دیدن اینکه موش تعقیب می‌شود بیانگر این است که شما روی پای خود نمی‌ایستید. شما به دیگران اجازه,
می‌دهید که به هرکجا می‌خواهند هلتان دهند.

باشگاه خبرنگاران , تعبیرستان , تعبیر خواب

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
جوانسازی صورت ، لیفت و کوچک و بزرگ کردن سینه
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
روشهای ساده ی بزرگ و کوچک کردن سینه و باسن