جذاب ترین زن بالیود ( آیشواریا رای ) ، فرزندش را به دنیا آورد + تصاویر

 پس از سالها خانواده باچان صاحب یک عضو جدید شد. آیشواریا رای در روز 17 نوامبر2011 زایمان طبیعی کرد و یک دختر زیبا به دنیا آورد. آخرین جایی که آیشواریا قبل از زایمان در محافل عمومی به همراه شوهرش دیده شده است ( جشنواره مد و لباس ) بیمارستانی که آیشواریا آنجا زایمان کرد آیشواریا رای هنگام ورود به […]

جذاب ترین زن بالیود ( آیشواریا رای ) ، فرزندش را به دنیا آورد + تصاویر

 پس از سالها خانواده باچان صاحب یک عضو جدید شد. آیشواریا رای در روز 17 نوامبر2011 زایمان طبیعی کرد و یک دختر زیبا به دنیا آورد.

جذاب ترین زن بالیود ( آیشواریا رای ) ، فرزندش را به دنیا آورد + تصاویر

آخرین جایی که آیشواریا قبل از زایمان در محافل عمومی به همراه شوهرش دیده شده است ( جشنواره مد و لباس )

جذاب ترین زن بالیود ( آیشواریا رای ) ، فرزندش را به دنیا آورد + تصاویر

بیمارستانی که آیشواریا آنجا زایمان کرد

جذاب ترین زن بالیود ( آیشواریا رای ) ، فرزندش را به دنیا آورد + تصاویر

آیشواریا رای هنگام ورود به بیمارستان

جذاب ترین زن بالیود ( آیشواریا رای ) ، فرزندش را به دنیا آورد + تصاویر

جذاب ترین زن بالیود ( آیشواریا رای ) ، فرزندش را به دنیا آورد + تصاویر

 جذاب ترین زن بالیود ( آیشواریا رای ) ، فرزندش را به دنیا آورد + تصاویر

اتاق زایمان

جذاب ترین زن بالیود ( آیشواریا رای ) ، فرزندش را به دنیا آورد + تصاویر

جذاب ترین زن بالیود ( آیشواریا رای ) ، فرزندش را به دنیا آورد + تصاویر

آیشواریا رای همراه دخنرش

جذاب ترین زن بالیود ( آیشواریا رای ) ، فرزندش را به دنیا آورد + تصاویر

آیشواریا رای همراه  پدرشوهرش در لابی بیمارستان

اختصاصی پرشین وی

جذاب ترین زن بالیود ( آیشواریا رای ) ، فرزندش را به دنیا آورد + تصاویر