تاریخ نشر :شنبه 31 جولای 2010 مشاهده : چهره ها RSS اشتراک:

عکس‌های خانوادگی سیدحسن خمینی با فرزندانش

فرزند سید حسن خمینی اقدام به انتشار برخی عکس‌های خانوادگی خود با پدرش در نمایه فیس‌بوک کرده است.

عکس‌های خانوادگی سیدحسن خمینی با فرزندانش

عکس‌های خانوادگی سیدحسن خمینی با فرزندانش

عکس‌های خانوادگی سیدحسن خمینی با فرزندانش

عکس‌های خانوادگی سیدحسن خمینی با فرزندانش

فرزند سید حسن خمینی اقدام به انتشار برخی عکس‌های خانوادگی خود با پدرش در نمایه فیس‌بوک کرده است.

عکس‌های خانوادگی سیدحسن خمینی با فرزندانش

چهل نما
رایانمهربهنودگشت