عکس : امیر جعفری و همسرش و پسرش

امیر جعفری با پسرش(آیین) و همسرش (ریما رامین فر)

امیر جعفری با پسرش(آیین) و همسرش (ریما رامین فر)

عکس : امیر جعفری و همسرش و پسرش

عکس : امیر جعفری و همسرش و پسرش