عکس های جدید محمدرضا فروتن و همسرش در یک مراسم

در مراسمی که برای یاد استاد محمد نوری برگزار شده بود چهره های سینمایی دیده می شد که در این بین محمدرضا فروتن و همسرش سوژه عکاسان شده بودند. حضور محمدرضا فروتن و همسرش در مراسم یادمان استاد محمد نوری باعث شد که توجه عکاسان هنری به این دو زوج بیشتر باشد تا مراسم!!!

محمدرضا فروتن و همسرش

در مراسمی که برای یاد استاد محمد نوری برگزار شده بود چهره های سینمایی دیده می
شد که در این بین محمدرضا فروتن و همسرش سوژه عکاسان شده بودند.
حضور محمدرضا فروتن و همسرش در مراسم یادمان استاد محمد نوری باعث شد که توجه عکاسان
هنری به این دو زوج بیشتر باشد تا مراسم!!!


عکس های جدید محمدرضا فروتن و همسرش در یک مراسم

عکس های جدید محمدرضا فروتن و همسرش در یک مراسم

    مطالب مرتبط: